Основи держави і права - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

При заполнении заявки в качестве своего города укажите КИЕВ
конструктор договоров Украина

Основи держави і права

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Теория государства и права / Основи держави і права


 
 
Навчальний посібник

За редакцією професора

В.В. Комарова

Харків

2002

УДК 34

Основи держави і права: Навч. посібник / За ред. В.В. Комарова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – 258 с.

Розглянуто наукознавчі засади правознавства, поняття держави і права, механізм правового регулювання та чинне законодавство.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, студентів середніх і вищих навчальних закладів, а також для абітурієнтів юридичних вузів та факультетів.

А в т о р и: канд. юрид. наук Л.Л. Богачова (гл. І-ІІІ); канд. юрид. наук В.А. Бігун (гл. ХХІ, ХХІІ); канд. юрид. наук Ю.П. Битяк (гл. ХVІІІ); канд. юрид. наук В.В. Жернаков (гл. ХІ, ХІІ); д-р юрид. наук М.І. Панов (гл. ХХ); канд. юрид. наук Д.В. Задихайло (гл. ХV); канд. юрид. наук П.І. Радченко (гл. ХIV, ХVІ, ХVІІ); канд. юрид. наук В.Д. Ткаченко (гл. ІV); д-р. юрид. наук М.В. Шульга (гл. ХІІІ); канд. юрид. наук М.Г. Шульга (гл. ХІХ); канд. юрид. наук В.Д. Яворський (гл. V-Х).

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою

радою академії (протокол № 5 від 01.03.2002 р.)

© Національна юридична академія України, 2002
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ПЕРЕПЕЧАТКА БЕЗ ССЫЛКИ НА РЕСУРС ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ЗАПРЕЩЕНЫ !!!
 
З М І С Т

р о з д і л п е р ш и й

Теорія держави і права

Глава І. Походження держави і права

§ 1. Загальна характеристика первісного суспільства

§ 2. Причини і шляхи виникнення держави і права

§ 3. Основні теорії походження держави і права

Глава ІІ. Держава: основні поняття

§ 1. Поняття та ознаки держави

§ 2. Форма держави

§ 3. Функції держави

§ 4. Механізм (апарат) держави

§ 5. Політична система суспільства

§ 6. Правова держава

§ 7. Громадянське суспільство і правова держава

Глава ІІІ. Право: основні поняття

§ 1. Поняття, ознаки і сутність права

§ 2. Право в системі соціальних норм. Право і мораль

§ 3. Норма права: поняття, структура, види

§ 4. Система права

§ 5. Джерела (форми) права

§ 6. Закони і підзаконні нормативні правові акти

§ 7. Правові відносини

§ 8. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична

Відповідальність

Глава ІV. Законність і демократія

§ 1. Законність і правопорядок

§ 2. Гарантії законності і правопорядку

§ 3. Правова культура

§ 4. Демократія

§ 5. Демократія і самоврядування

§ 6. Демократія як загальнолюдська цінність

§ 7. Співвідношення демократії і законності

р о з д і л д р у г и й

Конституційне законодавство України

Глава V. Конституційне право – провідна галузь національного права України

§ 1. Предмет і метод конституційного права України

§ 2. Конституція України – Основний Закон держави

Глава VІ. Конституційно-правові основи правового статусу людини і громадянина

§ 1. Поняття основних прав, свобод і обов'язків людини

і громадянина

§ 2. Конституційно-правові основи громадянства України

§ 3. Система та зміст конституційних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина

Глава VІІ. Конституційні інститути демократії в Україні

§ 1. Виборча система в Україні

§ 2. Референдуми в Україні

Глава VІІІ. Органи державної влади в Україні

§ 1. Конституційно-правові основи статусу Верховної Ради України

§ 2. Конституційно-правові основи статусу народного депутата України

§ 3. Конституційно-правові основи статусу Президента України

§ 4. Конституційно-правові основи статусу Кабінету Міністрів України

§ 5. Конституційно-правові основи статусу місцевих державних адміністрацій

Глава ІХ. Конституційно-правові основи територіального устрою України

§ 1. Поняття і принципи територіального устрою України

§ 2. Система адміністративно-територіального устрою України

§ 3. Статус Автономної Республіки Крим

Глава Х. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

§ 1. Поняття місцевого самоврядування

§ 2. Система місцевого самоврядування в Україні

Р о з д і л т р е т і й

Окремі галузі законодавства України

Глава ХІ. Трудове законодавство: загальні положення

§ 1. Трудове право як самостійна галузь права

§ 2. Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення

§ 3. Переведення, переміщення, зміни істотних умов праці

§ 4. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору

§ 5. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

§ 6. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Глава ХІІ. Робочий час і час відпочинку. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

Трудова дисципліна. Трудові спори

§ 1. Робочий час

§ 2. Час відпочинку

§ 3. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

§ 4. Трудова дисципліна

§ 5. Індивідуальні трудові спори

§ 6. Колективні трудові спори

Глава ХІІІ. Екологічне законодавство

§ 1. Правова охорона навколишнього природного середовища

§ 2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища

§ 3. Право природокористування

§ 4. Право власності на природні ресурси

§ 5. Екологічні права та обов'язки громадян

Глава ХІV. Цивільне законодавство

§ 1. Цивільне право як самостійна галузь права

§ 2. Громадяни як суб'єкти цивільного права

§ 3. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

§ 4. Право власності

§ 5. Право приватної власності

§ 6. Право власності юридичних осіб

§ 7. Право державної власності

§ 8. Право комунальної власності

§ 9. Захист права власності

§ 10. Цивільно-правові договори

§ 11. Цивільно-правова відповідальність

§ 12. Спадкове право

Глава ХV. Правові засади підприємницької діяльності

§ 1. Ринкова економіка як об'єкт правового регулювання

§ 2. Приватно-правове регулювання підприємництва

§ 3. Публічно-правове регулювання

Глава ХVІ. Житлове законодавство

§ 1. Житловий фонд. Надання жилих приміщень

§ 2. Приватизація житла

§ 3. Відповідальність за порушення житлового законодавства

Глава ХVІІ. Шлюбно-сімейне законодавство

§ 1. Шлюб і сім'я

§ 2. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя

§ 3. Права та обов'язки батьків і дітей

§ 4. Опіка і піклування

Глава ХVІІІ. Адміністративне право та законодавство

§ 1. Адміністративне право як галузь права

§ 2. Адміністративне право і державне управління

§ 3. Адміністративне правопорушення (проступок

§ 4. Види адміністративних стягнень

§ 5. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

Глава ХІХ. Митне право

§ 1. Предмет і поняття митного права

§ 2. Митні органи України

§ 3. Митний контроль

§ 4. Організація митного контролю

Глава ХХ. Кримінальне право

§ 1. Кримінальне право як галузь права

§ 2. Кримінальний закон

§ 3. Поняття й ознаки злочину

§ 4. Кримінальна відповідальність та її підстава

§ 5. Склад злочину

§ 6. Обставини, що виключають злочинність діяння

§ 7. Закінчений та незакінчений злочини.

Добровільна відмова при незакінченому злочині

§ 8. Співучасть у злочині

§ 9. Покарання

Глава ХХІ. Правосуддя в Україні

§ 1. Судова система

§ 2. Підвідомчість справ Конституційному Суду України

§ 3. Підвідомчість цивільних справ суду

§ 4. Підвідомчість справ господарському суду

§ 5. Правосуддя у кримінальних справах</p>

Глава ХХІІ. Прокуратура, адвокатура й окремі правоохоронні органи

§ 1. Організація і функції прокуратури

§ 2. Організація та завдання адвокатури

§ 3. Окремі правоохоронні органи

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2018Анализ интернет сайтов