Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)

 


Ви знаходитесь тут: Бібліотека / Цивільне право України / Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин

 

 

 

 

 

 

Скачать бесплатно учебное издание - Ценные бумаги в регулировании имущественных отношений

Монографія Харків «Право» 2006 ББК 67.9 (4УКР) 310 Я 76 УДК 347. 457

 

 

 

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради

 

 

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 8 від 16 лютого 2006 року)

 

 

Рецензенти О. В. Дзера, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

 

 

член-кореспондент Академії правових наук України В. В. Луць, доктор юридичних наук, професор Академії муніципального управління,

 

 

академік Академії правових наук України Яроцький В. Л.

 

 

Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006. – 544 с. ISBN 966-8467-63-9 У монографії досліджується проблематика, пов’язана з обґрунтуванням інструментального призначення цінних паперів (як правової форми вираження майнових прав і інструмента праворегуляції) в механізмі правового регулювання відносин, опосередкованих їх випуском та обігом. Закладається теоретичне підґрунтя інструментальної концепції цінних паперів. Під новим кутом зору осмислюються дуалізм правової природи, поняття та ознаки цінних паперів, окреслюються їх основні відмінності від інших матеріальних об’єктів цивільних прав, для яких тісний юридичний зв’язок майнового блага і документа не є характерним. Цінні папери вперше пропонується розглядати як один із структурних елементів цілісної взаємоузгодженої системи правових засобів (інструментів), які є складовими механізму (динамічної структури) регламентації майнових відносин. Аналізується їх призначення у цьому механізмі як особливої цивілістичної конструкції, унікального об’єкта-інструмента моделювання майнових прав, що забезпечує не тільки їх первісну формалізацію, але і впорядкування всіх аспектів подальшого правового «буття». У площині інструментальної значущості цінних паперів характеризуються механізми приватноправової регуляції сфер виникнення, здійснення, передачі, відновлення і захисту посвідчених ними майнових прав. Надаються пропозиції, спрямовані на подальше вдосконалення нормативних механізмів випуску та обігу документарних і бездокументарних цінних паперів. Видання розраховане на правників-цивілістів, аспірантів та студентів юридичних вузів, юристів-практиків, професійних і непрофесійних учасників фондового ринку, всіх читачів, які цікавляться новаторськими підходами щодо визначення шляхів вирішення най- більш дискусійних проблем сучасної цивілістики. ББК 67.9 (4УКР) 310 ISBN 966-8467-63-9 © В. Л. Яроцький, 2006 © «Право», 2006 Я 76


 

 

 

Зміст

 

 

 

 

 

 

 

Правова природа цінних паперів. Їх роль у механізмі правового регулювання майнових (емісійно-посвідчувальних) відносин

 

 

1.1. Цінні папери як об’єкт-інструмент посвідчення майнових прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цінні папери як об’єкт-інструмент моделювання майнових прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальна характеристика механізму регламентації емісійно-посвідчувальних відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цінні папери в механізмі правоустановлення

 

 

 

 

 

 

4. Цінні папери в механізмі правореалізації

 

 

 

 

 

 

5. Цінні папери в механізмі правопередачі

 

 

 

 

 

 

6. Цінні папери в механізмі захисту посвідчених ними майнових прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов