Гражданский процесс Украины: учебники, документы, законодательство - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина
Гражданский процесс Украины/Цивільний процес України


Вы находитесь здесь: Библиотека / Гражданский процесс Украины


Цивільний процес УкраїниУважаемые посетители портала "LEX"! Все материалы, представленные в данной библиотеке, предназначены только для ознакомления. Любое копирование допускается только со ссылкой на автора в соответствии с Законом Об авторском праве и смежных правах *


Гражданский процесс
или гражданское судопроизводство представляет собой урегулированную системой процессуальных норм деятельность суда, лиц, которые участвуют в деле, и иных участников судопроизводства, что связано с рассмотрением в суде и разрешением спорных (неспорных) дел по существу, а также органов исполнительного производства по принудительному исполнению принятых судебных актов.

По гражданскому процессу учебников и монографий разработано весьма большое количество в рамках отечественной юридической науки. Мы предоставляем в данном разделе основные материалы, в том числе, учебники по гражданскому процессу, монографии, шпаргалки, научные комментарии гражданского процессуального кодекса.

_____________

* Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала и не желаете, чтобы он был представлен для ознакомления - просим сообщить через форму обратной связи. - Нормативные акты, законодательство по гражданскому процессу, научно-практические комментарии гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК) -
 - Учебники по гражданскому процессу Украины: учебные пособия, учебники, учебно-практические материалы по гражданскому праву Украины -

 - Лекции и конспекты по Гражданскому процессу Украины; шпоры по гражданскому процессу; ответы на вопросы к экзаменам -
 - Монографии, научно-практические работы по гражданскому процессу Украины -
 - Специальные практические материалы по гражданскому процессу: документы (образцы, шаблоны), практические рекомендации, мнения экспертов - - Гражданский процесс в зарубежных странах -


Україна 17 липня 1997 р. ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. і тим самим взяла на себе зобов'язання гарантувати права, закріплені в ній, та визнала юрисдикцію Європейського суду з прав людини з питань тлумачення й застосування цієї Конвенції. Пункт 1 ст. 6 Конвенції серед конвенційних прав, які повинні гарантуватися державами, закріплює право кожного на справедливий і публічний судовий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.
 
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є частиною національного законодавства України. Крім того, згідно із ст. 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суди зобов'язані застосовувати при розгляді справи Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Європейський суд з прав людини, розглядаючи справи щодо порушення права на справедливий судовий розгляд, тлумачить вказану статтю як таку, що не лише містить деталь-ний опис гарантій, надаваних сторонам у цивільних справах, а й захищає у першу чергу те, що дає можливість практично користуватися такими гарантіями, – доступ до суду. Такі ха-рактеристики процесу, як справедливість, публічність, динамізм позбавляються сенсу, якщо немає самого справедливого судового розгляду. Таким чином, уявляється, що право на справедливий судовий розгляд, закріплене в п. 1 ст. 6 Конвенції, необхідно розглядати ширше, ніж воно виписано у вказаній нормі, а саме як право на доступ до правосуддя, яке, хоча й безпосередньо не передбачено в Конвенції, але випливає з неї. Отже, кожна держава як учасниця Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод повинна створювати умови для забезпечення доступності правосуддя – загальновиз-наного міжнародного стандарту справедливого судочинства.
Цивільний процесуальний кодекс України (надалі – ЦПК) у ст. 1 закріплює, що завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Частина 1 ст. 157 ЦПК передбачає, що суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів – одного місяця. Наведені норми підтверджують, що на національному рівні був зроблений крок до того, щоб певним чином відтворити норми Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права на справедливий судовий розгляд.
Враховуючи те значення, яке має право на справедливий судовий розгляд справи протягом розумного строку в демократичному суспільстві, Європейським судом накопичена практика застосування п. 1 ст. 6 Конвенції. Вона потребує вивчення та дослідження з метою втілення міжнародних стандартів справедливого судочинства у судову практику, тим більше, що вже мають місце чисельні звернення громадян України зі скаргами до Європейського суду з прав людини та рішення Європейського суду з прав людини, винесені проти України з приводу порушення права на справедливий судовий розгляд при розгляді цивільних справ національними судами. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, а також ст. 46 Конвенції рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими для виконання Україною.
ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2021Анализ интернет сайтов