МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

При заполнении заявки в качестве своего города укажите КИЕВ
конструктор договоров Украина

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ


Вы находитесь здесь: Библиотека / Административное право Украины / МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Київ

2004

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

О. В. Прієшкіна
 
П 75

Рецензенти:

Васильєв А. С. – академік АПрН України, доктор юридичних наук,

професор, завідувач кафедри адміністративного та підприємницького

права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Баймуратов М. О. – доктор юридичних наук, професор, прорек0

тор з наукової роботи Одеської національної юридичної академії.

О. В. Прієшкіна

П 75 Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосе0

редньої демократії: Навч. посібник.
 
У навчальному посібнику на основі сучасного законодавства аналізуються питання конституційно-правового регулювання демократії, безпосередньої демократії та її

форм у місцевому самоврядуванні України, специфіка місцевих виборів та місцевих референдумів як найвищих форм волевиявлення громадян, методологічні засади і політи

ко0правові аспекти інших інститутів та форм.

Виявлено співвідношення принципів місцевого самоврядування та безпосередньої демократії. Визначено місце територіальної громади як первинного суб'єкта в системі

самоврядування та її роль у вирішенні питань місцевого значення, роль міжнародно-правових стандартів локальної демократії для становлення місцевого самоврядування в

Україні. Розкрито та проаналізовано законодавство України про місцеве самоврядування і внесені рекомендації та пропозиції, спрямовані на вдосконалення його норматив

но0правової бази з метою підвищення правового регулювання процесів інституціоналізації форм безпосередньої демократії.

Розрахований на студентів, аспірантів, магістрів юридичних вузів, наукових працівників, викладачів, а також депутатів рад різних рівнів, працівників органів місцевого само0

врядування та місцевих державних адміністрацій, державних і муніципальних службовців. 
 
Зміст
 
 
Розділ 1. Місцеве самоврядування як форма безпосередньої демократії
 

1.2. Співвідношення принципів місцевого самоврядування й безпосередньої демократії

Розділ 2. Інститути та організаційно;правові форми реалізації безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні

2.1. Загальна характеристика та зміст форм безпосередньої демократії

2.2. Місцеві референдуми та місцеві вибори – найвищі форми безпосереднього волевиявлення членів територіальної громади

2.3. Інші інститути та організаційно0правові форми реалізації безпосередньої демократії

Розділ 3. Роль органів місцевого самоврядування у становленні й розвитку організаційно;правових форм реалізації безпосередньої демократії .

 
ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2018Анализ интернет сайтов