Професійні навички юриста Воскобітова Л - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Професійні навички юриста Воскобітова Л


Вы находитесь здесь: Библиотека / Адвокатура / Професійні навички юриста Воскобітова Л


Професійні навички юриста Воскобітова Л


Скачать бесплатно Профессиональные навыки юриста Воскобитова Л. А.
Авторський колектив:
ВоскобітоваЛ.А. - Введення, гл. 6. 7. 8 (розд. 8.1) [ушніков А.Б. - Гол. I. 3
Захаров В. В. - гол. 2 (розд. 2.1)
Ліві М. - гол. 2 (розд. 2.2)
Лисенко Л.А. - Гол. 8 (розд. 8.2)
Михайлова Л.П. - Гол. 4. 5
Сергєєв К.І. - Гол. 11
Травин СВ. -Гол. 9. 10
Шабельников Д.Б. - Гол. 2 (розд. 2.3). гл. 13
Щугріма Е.С. - Гол. 12
Професійні навички юриста: Досвід практи-П84 тичного навчання. - М.: Дело, 2001. - 416 с.
ISBN 5-7749-0173-4
Пропонована читачам книга - одна з небагатьох, присвячених практиного навичкам юриста. Розглядаються такі професійні навички, як інтерв'ювання та консультування клієнта, аналіз справи та вироблення позиції у справі, навички допиту в суді і виступи в судових дебатах, а також навички застосування альтернативних способів вирішення спорів і юридической техніки.
Книга призначена для студентів і викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів, усіх, хто цікавиться проблемами юридичної освіти та навчання професійним навичкам юриста.
УДК 34:651.7 (075.8) ББК 67.Оя73
ISBN 5-7749-0173-4 © Авторський колектив. 2001
© Видавництво "" Дело ", оформлення. 2001
 
ЗМІСТ
ВСТУП 5
ЧАСТИНА I
Глава 1. Про ірофессіограмме юриста 13
Глава 2. Юридичні клініки 33
2.1. Юридичні клініки в Росії 37
2.2. Юридичні клініки в США 52
2.3. Клінічне юридичну освіту в світі 62
Глава 3. Навчання професійним навичкам
(Інтерактивні методики) 80
Глава 4. Юридичні клініки і деякі питання
професійної етики юриста 110
ЧАСТИНА II
Глава 5. Інтерв'ювання клієнта 144
Глава 6. Консультування, "180
Глава 7. Аналіз справи як професійний навик юриста
Глава 8. Вироблення та реалізація позиції помело
8.1. Позиція але кримінальній справі
8.2. Позиція по цивільній справі '. 23 січня
Глава 9. Допит в суді
9.1. Допит свідків.
9.2. Допит потерпілого
* & Гп-
Глава 10. Виступ адвоката в судових дебатах
10.1. Зміст виступу адвоката в еудебнй
10.2. Форма виступу адвоката в суді 278
Глава 11. Альтернативні способи вирішення спорів 293
11.1. 11ереговори 297
11.2. Медіація 312
11.3. Оцінка вступного слова сторонами 324
3
 
11.4. Оцінка взаємодії комедіаторов 324
11.5. Оцінка медіаційної сесії сторонами 325
11.6. Самооцінка роботи медіатора 326
Глава 12 Юридична техніка 328
12.1. Поняття юридичної техніки 329
12.2. Правила юридичної техніки 331
12.3. Засоби юридичної техніки 336
12.4. Прийоми юридичної техніки 339
ЧАСТИНА III
Глава 13. Еволюція правозахисного руху в Росії
і його вплив на зміну ролі юриста в суспільстві 367
13.1. Зародження 368
13.2. Становлення 377
13.3. Розвиток 385
13.4. Трансформація 396
13.5. Сучасний стан 403
Висновок 414П
редлагаемая читачеві книга - одна з небагатьох, присвячений-них практичним навичкам юриста. Вона охоплює ряд пиросів прикордонного характеру, в рівній мірі актуальних як для юридичної практики, так і для юридичної освіти. Сотимчасові проблеми забезпечення якості нормотворчої, пра-воохранітельной і правозастосовчої діяльності, необність гарантувати реалізацію конституційного права громадян на кваліфіковану юридичну допомогу, важкости забезпечення своєчасності, доступності та якості юридических послуг для населення - все це висуває нові требования і до рівня підготовки юристів у вищих навчальних закладах.
Одна з проблем вищої юридичної освіти заключає в тому, що воно поки що не в належній мірі забезпечує належний рівень навчання практичним навичкам. Традиціїційний академізм російського юридичної освіти не позволяет в необхідній мірі навчати студентів професійнихному ремеслу (в кращому розумінні цього слова).
Та й саме ремесло юриста багатогранна. Воно включає не лишеко власне навички та вміння виконати ту чи іншу юридичний роботу (написати документ, виступити в суді, витлумачити правову норму), але і певну ціннісну орієнтацію фахівця, оволодіння їм особливими етичними нормами профессионального поведінки. Тому автори книги спробували показати залежність професійної майстерності від осознаня юристами системи правозахисних цінностей та етичних норм.
Знання, навички та особистісні якості входять рівнозначними елементами в професіограму юриста.
Випускники сучасних юридичних вузів, як правило, багато чого знають, але мало вміють. Бажання якомога раніше при-
 
Ресті досвід призводить найбільш підготовлених і соціально активних студентів до усвідомлення необхідності долучитися до юридичної практики в якості волонтерів ще в студентські роки. Чим раніше студент-юрист починає реальну практику, тим більше у нього шансів знайти хорошу роботу після закінчення вузу, тим успішніше буде розвиватися його кар'єра.
Проте здійснення такого цілком зрозумілого бажання студента вступає в протиріччя з вимогою профессіоналізма, високої якості юридичних послуг. Ця обставина і спонукає нас розпочати систематичне обговорення проблем практичного навчання юристів.
Слід визнати, що розглядаються в книзі питання обучення професійним навичкам актуальні не тільки для студентів, а й для багатьох початківців юристів. Матеріал книги може бути використаний ними для самоосвіти з метою Виралення або тренування таких навичок, якщо фахівці ще недостатньо оволоділи ними.
У книзі наводяться методики, за допомогою яких пояснюютьються технології юридичної роботи, вони можуть бути викоником і при організації стажувань адвокатами, слідчими чи суддями для своїх помічників або стажистів.
Пропонована читачеві книга - це роздуми її авторів не тільки про те, яким навичкам слід навчати юриста, а ще й про те. як це робити, як зрозуміло викласти зміст навичок і способи навчання їх технології. Це означає, що на обговореньня виносяться два аспекти практичного навчання юриста: чому вчити і як, якими способами і методами.
У книзі розглядаються такі юридичні навички, як інтервьюірованіе і консультування клієнта, аналіз справи і виработка позиції у справі, допит в суді і виступ в дольних дебатах, а також навички, необхідні при альтернативних способах вирішення конфліктів і використанні юридичної техніки .
Однак обговорюваний в книзі перелік професійних навичок юриста не слід сприймати як вичерпний, остаточно сформульований. Колеги-юристи, очевидно, можуть його доповнити або взагалі запропонувати інший, більш уперед-ченний їх перелік. Можливо, хтось захоче обмежитися просудженням якогось одного досвіду, але при цьому поділитися своїми роздумами про його значення, зміст і технології навчання.
 
Проблема навчання студентів або початківців юристів практичні навичкам дуже багатогранна. Якщо пов'язати її з проблемами вузівської освіти, то виникає необхідність обсудить:
• Коли, на якому курсі навчати студентів практичним на ¬
викам?
• Як поєднати теоретичне і практичне навчання?
• Як "вписати" практичне навчання в навчальний план?
• Чи потрібні спеціальні методики практичного навчання
юристів і якими вони повинні бути?
• Що будуть представляти собою підручники, навчально-методичні ¬
ські матеріали та збірники практичних матеріалів для
навчання професійним навичкам юриста?
На ці питання ще немає готових і остаточних відповідей.
Автори віддають собі звіт і в тому, що не може бути універсального, придатного для всіх досвіду навчання практичним навикам. Практичний навик завжди індивідуальний і неповторний. Чудо юридичної професії полягає в тому, що вона невідривна від особистості юриста. Професійний навик, навіть якщо він доведений до автоматизму, завжди містить риси индивидуальності конкретної людини. Тому обговорення професійних навичок і навчання їм значною мірою базуєтьсяються на особистому досвіді навчального.
Хто ж автори цієї книги і який їхній досвід?
Всі вони в тій чи іншій мірі пов'язані з юридичними вузами і юридичною практикою. Багато хто з них - викладачі юридических вузів, які починали свою кар'єру як практикующие юристи і в даний час також продовжують практиковать. Є серед авторів і досвідчені адвокати, які суміщають адвокатську практику з педагогічною діяльністю.
Авторський колектив об'єднує також досвід роботи в юридических клініках. Термін "юридичні клініки" вже ізвестен російському чітателю1. Роботі юридичних клінік в Росці та ряді країн присвячена гл. 2 цієї книги. З 1998 р. в Росії за підтримки Фонду Форда почали проводитися Літні і Зимові студентські школи "Академія прав людини" для студентів юридичних вузів Росії. Літні і Зимові студенчеські школи - це тижневі навчальні семінари, які про-
1 Див ': Юридична клініка: досвід практичного навчання юристів. CI16 .. 1999.
 
водяться один раз на рік для студентів, що навчаються у юридичнійких клініках різних вузів Росії, у формі інтерактивних занять з обговорення та тренуванні практичних юридических навичок. Всі теми, що розглядаються в даній книзі, традиційно включаються в програму Літніх і Зимових шкіл.
Пропоновані в книзі тексти "презентацій", методики, навчаньні матеріали-модулі були неодноразово апробовані авторами не тільки в Літніх і Зимових студентських школах, а й на семінарах для викладачів юридичних вузів.
Автори книги є тренерами в програмах юридичніського клінічної освіти. Вони неодноразово брали участь як в російських, так і в міжнародних семінарах, стажуютьсяках, програмах з проблем організації та діяльності юридических клінік.
При цьому автори переконані, що юридичні клініки - це лише один з можливих варіантів практичного навчання студентів-юристів.
Цілком можливо, що деякі російські юридичні вузи накопичили інший досвід практичного навчання юристів, дающий хороші результати. Методика викладачів-новаторів повинна стати надбанням юридичної спільноти, отримати його оцінку - схвалення і критику.
Вельми актуальним для сучасної юридичної практики є питання про соціальну роль юриста. Теоретичне обучення в вузі не дозволяє "занурити" студента в світ повсякденнних юридичних колізій і проблем, з якими він зіштовхнеся після закінчення вузу, приступивши до трудової діяльності. Це випробування далеко не завжди юристи проходять успішно.
Звернення до соціальних проблем в процесі навчання, надання студентам можливості не тільки побачити їх "поблизу", а й взяти живу участь в їх вирішенні, приспілкування студентів з перших років навчання до справи служіння чолостоліття і праву дозволяють успішно формувати у них не тільки правосвідомість, а й почуття справедливості, співчуття, боргу і честі. Без занурення в юридичну практику, спираючись тільки на теоретичні курси або абстрактні від реалій життя вос-живильні заходи, неможливо вирішувати проблеми гуманізації та соціалізації підготовки юристів.
Переконання авторів у тому, що в юридичній професії знаня, навички та особисті якості - нерозривно пов'язані, обумовилило зміст і структуру даної книги.
 
У першій частині книги розглядаються питання, що мають загальне значення для юридичної освіти. У розділах цієї частини розкривається Професіограма юриста, розповідається про юридичних клініках як метод навчання і навчальному "полігне '", про інтерактивні методики навчання, які не тільки використовуються при навчанні навичкам, а й з успіхом можуть позадряться в класичні академічні курси. Нарешті, особлива увага приділяється юридичної етики як основі професійнихнальних якостей, єдиною "дороговказною нитки" в современних суперечливих умовах становлення молодого спеціалиста.
У другій частині розглядаються окремі професійніні навики: дається їх поняття і зміст, технологія виконання і методика навчання. В основі цього матеріалу лежить личний досвід авторів - як власна юридична практика, так і багаторічна робота з навчання студентів та молодих спеціалистів.
У третій частині дан огляд історії розвитку правозахисного руху в Росії. Цей матеріал включений в книгу не випадково. Правозахисні цінності сьогодні надають концептуальне вплияніе на зміну соціальної ролі юриста. Ідеали служіння закону і державі змінюються ідеалами служіння праву і захистуті прав людини не без впливу правозахисного руху в Росії.
В даний час численні правозахисні организації, недержавні громадські об'єднання складаютьють ще один "полігон", де студенти юридичних вузів можуть отримати перші навики практичної роботи і перші уроки з освоєння на практиці системи цінностей правового дерства, яке будує Росія. У цій частині книги читач знайде інформацію про різні правозахисних організаціях і направленіях їх діяльності. Сучасні методи правозахисної деності неодмінно включають створення громадських прийомних, ведення прийому і консультування громадян, представлення та відстоювання їхніх інтересів у різних державних органах. Саме тому автори вважають доречним і необхідним на кожній Літній школі хоча б одне заняття присвячувати проблемам правозахисної діяльності в Росії. Саме тому вони визнали також доречним і необхідним включити в книгу розділ, що містить огляд історії правозахисного руху в Росії, і позначити контур його сучасного стану.
 
 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов