Право Европейского Союза в вопросах и ответах Кашкин С.Ю. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Право Европейского Союза в вопросах и ответах Кашкин С.Ю.

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Право Европейского Союза в вопросах и ответах Кашкин С.Ю.

Право Европейского Союза в вопросах и ответах Кашкин С.Ю. Скачать бесплатно >>>

На російській мові.Відповідальний редактор
доктор юридичних наук, професор С.Ю. Кашкін
• ПРОСПЕКТ-
МОСКВА 2005
УДК 341.176.2 (4) (075.8) ББК 67.412 (4) я73
П68.
Автори: '. С.Ю. Кашки (керівник), д-р юрид. наук - передмова, питання № 10-14, 29-32, 43, 124-125, 128, 174, 176, спільно з А.О. Четверикова № 1-6, 18-23, 78-88, 160, спільно з П.А. Калиниченко № 119-120, 136-141; канд. юрид. наук, доц. А.О. Четвериков - питання № 8-9, 14-15, 17, 24-28, 33-36, 38-39, 41-42, 44-69, 77, 151-157, 161-163, 170-171, спільно з С.Ю. Кашкін № .. 1-6, 18-23, 29-32, 78-88, 160, спільно з Е.А.Чегрінцом № 37, 40; канд. юрид. наук П.А. Калиниченко - питання № 16, 70-77, 121-123, 126-127, 129-135, 169, 172-173, 175, спільно з С.Ю. Кашкін № 119-120, 136-141;
канд. юрид. наук Е.А. Чегринець - питання № 89-102, 106-108, 164-168, спільно з А.О. Четверикова № 37, 40; канд. юрид. наук, доц. О.В. Еф-ремкіна - № 7, 142-150; А.В. Жупанов - № 103-105, 109-114, 158-159, спільно з А.В. Кондратьєвим № 116-118; А.В. Кондратьєв - № 115, спільно з А.В. Жупанова № 116-118.
Відповідальний редактор - завідувач кафедрою права Європейського Союзу Московської державної юридичної академії, д-р юрид. наук, проф. С.Ю. Кашкін.
Право Європейського Союзу в питаннях і відповідях: навч. по-П68 собіе / С.Ю. Кашкін [и др.]; отв. ред. С.Ю. Кашкін. - М.:
ТК Велбі, Изд-во Проспект, 2005. - 304 с.
ISBN 5-98032-771-1
У посібнику розкрито основні теми програми курсу «Право Європейського Союзу» («Європейське право»), враховані поправки, внесені Ніццьким договором 2001 р.. Договором про приєднання 2003 р., і основні положення Проекту Конституції для Європи.
Призначено для вивчення навчального курсу «Право Європейського Союзу» («Європейське право».), «Міжнародне публічне право», «Конституційне право». .
Для студентів юридичних вузів і факультетів, аспірантів, викладачів, наукових працівників та юристів-практиків, а також всіх зацікавлених читачів. ,
УДК 341.176.2 (4) (075.8). ББК 67.412 (4) я73
Видання здійснено за підтримки «Міжнародного центру партнерства і розвитку РусЕС» («Росія - Європейський Союз»).
© Колектив авторів, 2005 ISBN 5-98032-771-1 © 000 «Видавництво Проспект», 2005
ЗМІСТ
ДО ЧИТАЧА .............................................. 3
ПЕРЕДМОВА ............................................. 6
РОЗДІЛ I. ПОНЯТТЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1. Що таке «право Європейського Союзу»?. .................... 10
2. Яка географічна сфера дії права Європейського Союзу? 10
3. Хто виступає суб'єктами права Європейського Союзу? ......... 11
4. Які предмет і зміст права Європейського Союзу? ...... ' 12
5. Які методи використовує право Європейського Союзу? .......... 13
6. На скількох мовах існує право Європейського Союзу? ..... 13
7. Де публікуються нормативні акти та інші документи
Європейського Союзу?. .................................. 14
РОЗДІЛ II. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
8. Ким створюється право Європейського Союзу?. .................. 16
9. Чи існує в Європейському Союзі лобізм? ............... 17
10. Як відбувалося формування Європейського Союзу
і його правової системи?. ................ ^ ........... ^ .. 18
11. Які передумови утворення Європейського Союзу? ....... 21
12. Як розвивалася «європейська ідея» до
Першої світової війни? ................................ 22
13. Як розвивалася «європейська ідея» після закінчення Першої
світової війни до початку формування Європейського Союзу?. . 23
14. Як влаштований Європейський Союз в даний час? ........... 26
15. Що являють собою установчі документи
Європейського Союзу? .................................. 27
16. Що являє собою Договір про приєднання 2003 р.? ...... 34
17. Як здійснюється підготовка Конституції
Європейського Союзу? .................................. 36
РОЗДІЛ III. ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
18. Що таке «принципи права Європейського Союзу»? ........... 39
19. Що означають принципи верховенства і прямої дії
права Європейського Союзу? ............................. 39
20. Де закріплені принципи верховенства і прямої дії
права Європейського Союзу? ............................. 41
21. У чому полягають загальні принципи права? ................. 42
22. У чому полягають спеціальні принципи права?. ........... 43
23. Які найважливіші принципи діяльності Європейського
Союзу? ............................................. 44
РОЗДІЛ IV. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
24. Які джерела становлять первинне право
Європейського Союзу? .................................. 46
25. З яких джерел складається вторинне право
Європейського Союзу? .................................. 48
26. Які види правових актів видають інститути
Європейського Союзу? .................................. 51
27. Як зміниться система правових актів інститутів
Європейського Союзу після прийняття Конституції? ........... 56
28. Які джерела прецедентного права Європейського Союзу?. . . 56 РОЗДІЛ V. ПРАВОВА ПРИРОДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
29. Яка правова природа Європейського Союзу? .............. 58
30. У чому проявляється міжнародно-правова складова права
Європейського Союзу? .................................... 59
31. В чому проявляються елементи державності в праві
Європейського Союзу? .................................. 60
32. Як співвідносяться між собою право Європейського Союзу,
міжнародне право і національне право держав-членів? . 61 РОЗДІЛ VI. ІНСТИТУТИ І ОРГАНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
33. З яких елементів складається організаційний механізм
Європейського Союзу? .................................. 63
34. Де закріплюється правове становище інститутів та органів
Європейського Союзу? .................................. 64
35. Який статус політичних інститутів Європейського Союзу? ..... 65
^ Європейський парламент ............................. 66
Рада Європейського Союзу. .......................... 72
Європейська комісія .............................. 78
36. Що таке Європейська рада? ........................... 83
37. Які основні контрольні інститути та органи
Європейського Союзу? .................................. 84
Європейський омбудсман. ............................ 85
38. Якими правоохоронними органами має
Європейський Союз? ................................... 87
39. Які органи Європейського Союзу здійснюють
консультативні функції?. ............................. 90
40. Які спеціалізовані органи функціонують в рамках
економічного і валютного союзу?. ...................... 92
Європейська система центральних банків і Європейський центральний банк ................................. 92
41. Чем'занімается Європейський інвестиційний банк?. ......... 94
42. Які агентства існують в Європейському Союзі? ............ 96
43. Чи використовується принцип поділу влади у формуванні
та діяльності органів Європейського Союзу? ............... 98
44. Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу? ...... 99
РОЗДІЛ VII. СУДОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
45. Яку роль відіграє судова влада в Європейському Союзі? ...... 101
46. Скільки ланок включає судова система
Європейського Союзу? .................................. 101
47. Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується
застаріла термінологія? .............................. 102
48. Що таке «Статут Суду»? ................................ 103
49. Чи входить Європейський суд з прав людини в судову
систему Європейського Союзу? ........................... 104
50. Хто і в яких випадках може залучати держави-члени
до відповідальності перед судами Європейського Союзу? ......... 105
51. Чи розглядають суди Європейського Союзу
міждержавні суперечки? ............................. 106
52. Чи можна подавати в суди Європейського Союзу позови до його
інститутам та органам? .............. '..........: ........ 107
53. Що таке «позови про договірну і позадоговірної відповідальності
Співтовариства »? ........................................ 108
54. У яких випадках фізичні та юридичні особи мають право
звертатися до судів Європейського Союзу? ................... 109
55. Що таке «преюдиціальні запити?». ....... ... .......... 110
294
56. Як розподіляється юрисдикція між судами
Європейського Союзу? .................................. 111
57. Які додаткові категорії справ правомочні розбирати
суди Європейського Союзу? .............................. 112
58. Як формуються суди
Європейського Союзу? .................................. 113
59. Чи існують кваліфікаційні вимоги для призначення
до судів Європейського Союзу? ............................ 113
60. Хто є до посадовою особою судів
Європейського Союзу? '. ................................. 114
61. Яка структурна організація судів Європейського Союзу? .... 115
62. Як організована діяльність судів Європейського Союзу? ..... 116
63. Чи допускаються в судах Європейського Союзу
особливі думки суддів?. ................................. 117
64. В якому порядку порушуються справи в судах Європейського Союзу? . . 117 I 65. Чи дозволяється участь третіх осіб у справах, розглянутих | судами Європейського Союзу? ............................ 118
66. З яких стадій складається розгляд справ в судах
Європейського Союзу? ................................... 119
67. Які характерні риси процедури в судах
Європейського Союзу? .................................. 120
68. Чи дозволяється оскарження рішень судів
Європейського Союзу?. ................................. 123
РОЗДІЛ VIII. Правотворча ПРОЦЕДУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
69. Яким шляхом вносяться зміни та доповнення
в установчі документи Європейського Союзу? ............ 125
70. Що розуміється в Європейському Союзі під законодавчим
процесом? .......................................... 126
71. В чому полягає процедура консультацій? .................... 127
72. Що являє собою процедура співпраці? ........... 128
73. Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень?. . 130
74. У якому порядку здійснюється процедура санкціонування?. . 131
75. Що являє собою бюджетна процедура? ............... 132
76. Як укладаються угоди Європейського Союзу з • іноземними державами та міжнародними
організаціями? ...................................... 133
77. За допомогою яких процедур в Європейському Союзі видаються j акти делегованого законодавства? ................... 135
РОЗДІЛ IX. КОМПЕТЕНЦІЯ І СФЕРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
; 78. В яких джерелах закріплюється компетенція! Європейського Союзу? .................................. 137
| 79. Які сутність і походження компетенції i Європейського Союзу? .................................. 137
80. Що таке «політика Союзу»? ............................ 139
81. На які види (категорії) підрозділяється компетенція
Європейського Союзу? .................................. 139
82. Чи планується подальше розширення компетенції
Європейського Союзу? .................................. 140
РОЗДІЛ X. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ
83. Що таке «європейське право в галузі прав людини»? ....... 142
j 295
84. Які основні джерела європейського права в області
прав людини? ....................................... 142
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. та інші джерела права Ради Європи .... 143
Хартія про основні права 2000 р-та інші джерела Європейського Союзу ............................... 145
85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу
про основні права? .................................... 147
86. Які зміст і значення громадянства
Європейського Союзу? .................................. 148
87. Чи поширюється Хартія Європейського Союзу про
основні права на іноземців?. ........................ 149
88. В які інстанції слід звертатися в разі порушення
прав і свобод, гарантованих Європейським Союзом?. ....... 150
РОЗДІЛ XI. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС
89. Що являють собою принципи внутрішнього ринку
Європейського співтовариства? .............................. 152
90. Що являє собою, свобода пересування товарів? ........ 153
91. Як визначаються кількісні обмеження і заходи,
рівнозначні їм у праві ЄС?. ........................... 154
92. Які можливі обмеження свободи пересування
товарів? ............................................ 156
93. Як здійснюється свобода пересування осіб?. ............. 158
94. Як вирішуються питання, пов'язані з працевлаштуванням
громадян Європейського Союзу? ........................... 160
95. Хто визнається працівником-мігрантом?. ................... 160
96. Які обмеження існують щодо свободи
пересування? ....................................... 161
97. Що являє собою свобода установи? ................ 162
98. Які винятки та обмеження з волі установи? .... 163
99. Що означає свобода надання послуг? ................. 164
100. Що являє собою свобода пересування капіталу?. ...... 166
101. Які обмеження свободи пересування капіталу між державами-членами закріплені в Договорі про Європейському співтоваристві? ............................ 167
102. Що таке свобода пересування платежів? ................. 169
103. Які перспективи формування єдиного договірного
права ЄС? .......................................... 170
104. Як розвивалася єдина політика ЄС у сфері захисту
прав споживачів? .................................... 171
105. Які обмеження право ЄС накладає на ліцензійну
торгівлю? .......................................... 173
РОЗДІЛ XII. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО І ВАЛЮТНОГО, СОЮЗУ.
106. Що являє собою Економічний і валютний союз? ..... 175
107. Як здійснюється правове регулювання єдиної
валюти євро? ........................................ 176
108. Як був здійснений перехід на євро на практиці? ........... 178
РОЗДІЛ XIII. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
109. Які цілі і завдання антимонопольної політики ЄС? ........ 180
110. Що розуміється під підприємством для цілей права
конкуренції ЄС?. .................................... 180
296
111. Як Європейська комісія бореться с'антіконкурентнимі
діями підприємств? ............................... 181
112. У якому випадку антиконкурентне угода може бути
визнано правомірним? ............................... 182
113. Яким обмеженням піддаються монополісти на ринку ЄС? . . 183
114. У чому суть контролю ЄС за злиттями підприємств? .......... 184
РОЗДІЛ XIV. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
115. Які тенденції правового регулювання юридичних
осіб в ЄС? .......................................... 186
116. Яким питанням присвячені найважливіші директиви ЄС
в області корпоративного права?. ........................ 187
117. Що таке Європейське акціонерне товариство? .............. 188
118. Які інші наднаціональні юридичні особи
відомі праву ЄС? ................................... 189
РОЗДІЛ XV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ, СТРАХОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
119. У чому специфіка правового регулювання банківських
і страхових відносин в ЄС? ........................... 192
120. У чому сутність банківського права ЄС? .................... 193
121. Що являє собою страхове право ЄС? ................ 195
122. Які правові основи транспортної політики
і транспортного права ЄС? ............................. 197
123. Як здійснюється правове регулювання різних
видів транспорту? .................................... 198
РОЗДІЛ XVI. ТРУДОВЕ І СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
124. Як регулюються питання соціальної політики в Договорі,
засновує Європейське співтовариство? ................... 201
125. Як закріплюється у праві Європейського Союзу принцип
рівності чоловіків і жінок в професійному житті?. ..... 202
126. Як регламентуються питання охорони праці
в законодавстві ЄС? ................................ 204
127. Як здійснюється правове регулювання трудових
відносин на підприємствах в ЄС? ....................... 205
128. Які заходи вживаються в Європейському Союзі
дли розвитку виробничої демократії? ................ 207
^ РОЗДІЛ XVII. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
I 129. Яка компетенція Європейського Союзу в області
| Навколишнього середовища?. .................................. 210
• 130. Що являє собою Шоста програма дій
Європейського співтовариства в галузі навколишнього середовища?. ...... 212
131. Які основні інструменти охорони навколишнього
середовища в ЄС? ......................................... 216
132. Як здійснюється захист екологічних прав
в законодавстві Європейського Союзу?. .................. 220
1 РОЗДІЛ XVIII. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
^ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «
| 133. У чому сутність правового регулювання енергетичної
'! політики Європейського Союзу?. ......................... 223
134. Що являють собою правові засади формування
і розвитку внутрішнього енергетичного ринку? ............. 226
; 135. Які правові основи забезпечення надійності
енергопостачання в Європейському Союзі? ................... 228
297
РОЗДІЛ XIX. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ЄС У СФЕРІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ
136. Яка компетенція ЄС в сфері освіти? ............... 232
137. Які основні програми прийняті в галузі освіти
в Співтоваристві? ....................................... 233
138. У чому суть політики Співтовариства в сфері професійного
навчання? .......................................... 235
139. Які гарантії прав працівників-мігрантів та їхніх дітей
у сфері освіти? ...................... '............ 237
140. Що являють собою правові основи політики ЄС
в галузі культури? ................................... 239
141. Як здійснюється правове регулювання торгівлі
«Культурними товарами»? .............................. 240
РОЗДІЛ XX. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
142. Як відбувається гармонізація та уніфікація правового регулювання промислової власності в Європейському Союзі?. ................................ 243
143. Як право Європейського Союзу регулює питання
охорони товарних знаків? ............................... 244
144. Що являє собою авторське право
Європейського Союзу? ................................. 246
145. Як здійснюється правове регулювання комп'ютерних
програм і баз даних як об'єктів авторського права? . . 247
146. Як здійснюється уніфікація термінів охорони авторського
і суміжних прав в ЄС? ................................. 248
147. Як діє авторське право в інформаційному суспільстві? . . . 248
148. Які цілі і принципи правового регулювання
електронної торгівлі в Європейському Союзі? ............... 249
149. Як регулюється в праві Європейського Союзу електронна
цифровий підпис? ................................... 250
150. Що таке електронні гроші?. .......................... 251
РОЗДІЛ XXI. ПРОСТІР СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОСУДДЯ
151. Що таке «простір свободи, безпеки і правосуддя»?. . 253
152. Яку роль у створенні простору свободи, безпеки
та правосуддя відіграють Шенгенські угоди? .............. 254
153. Що являє собою шенгенська віза?. .................. 255
154. Які умови видачі шенгенської візи?. ................. 256
155. Які норматівние.акти видані в рамках візової
політики ЄС? .............; ......................... 258
156. З яких джерел складається законодавство ЄС
про імміграцію і надання притулку? ................. 259
157. Що являє собою кримінальне та утоловно-процесуальне
законодавство Європейського Союзу? .................... 262
158. Якими документами ЄС регулюється співробітництво
в галузі цивільного судочинства? ................. 264
159. Як в ЄС вирішуються проблеми, пов'язані з транскордонною
неспроможністю? .................................. 266
РОЗДІЛ XXII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
160. За якими напрямами розвивається зовнішня політика
Європейського Союзу? .................................. 268
161. Хто представляє Європейський Союз на міжнародній арені? ,. 269
162. Чи підтримує Європейський Союз дипломатичні
відносини з іноземними державами? ................ 269
163. Який обсяг міжнародної правосуб'скгності.
Європейського Союзу? ................................. 270
. 164. В чий сутність митного союзу ЄС? ................... 270
165. Що являє собою Митний кодекс ЄС?. ............ 271
166. Що таке митні процедури економічного змісту? . 272
167. Що являє собою загальний митний тариф? ............ 273
168. Як обчислюється загальний митний тариф? ................ 274
169. Які основні принципи антидемпінгового
законодавства ЄС?. .................................. 276
170. Чи може Європейський Союз вводити санкції проти /. іноземних держав? ............................... 277
171. Що являє собою «європейська політика в сфері
• безпеки і оборони »? .............................. 278
РОЗДІЛ XXIII. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ РОСІЄЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
172. Як розвивалися взаємини Росії і Європейського Союзу? .......................................... ... 279
173. Які основні положення Угоди про партнерство
і співпрацю 1994 р.?. .............................. 281
174. Що являє собою система угод на основі
Угоди про партнерство та співробітництво? ............... 284
175. Що таке Загальне європейський економічний простір? .... 285
176. Які перспективи зміцнення співпраці між
Росією і Європейським Союзом? ........................ 287
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ .................................... 291
БІБЛІОГРАФІЯ ........................................... 292

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов