Порівняльне трудове право: Підручник з поріняльного правознавства - Бойко Н.Б. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Порівняльне трудове право: Підручник з поріняльного правознавства - Бойко Н.Б.

 

 

Скачать учебник/монографию Название: Порівняльне трудове право: Підручник
Автори: Бойко Н.Б., Кисельов І. Я., Іванов С. А., Френкель Є. Б., Мачульського Є. Є.. Силіна А. А. та інших
 
Тип матеріалу: Підручник з порівняльного правознавства
Год издания: 2010
Количество страниц: 379
 
 
Формат файла:  pdf

 

 

 


Краткое описание:

У посібнику логіко-тематично зібрані і сортуються лекції з курсу

«Порівняльне трудове право» для вищих навчальних закладів за спеціальністю

«Правознавство».

Керівництво присвячено порівняльно-правовому аналізу трудового права

країн з розвиненою ринковою економікою, виділені загальні риси права

цих країн, досліджено його основні інститути, дана характеристика особливостей

національних систем і типів (сімей) трудового права.

Особливу увагу приділено нормам і практичним підходам, які складають

інтерес для вдосконалення та подальшого розвитку національного трудового

права, державного регулювання ринку праці в Україні.

Для студентів і аспірантів, які вивчають право, економіку, соціологію та

політологію, а також для практичних працівників соціальних і кадрових

служб та інших читачів, які цікавляться соціально-правовими проблемами.

ПЕРЕДМОВА

Вивчення трудового права зарубіжних країн в сучасних умовах глобалізації

економіки і права, посилення міжнародних економічних і гуманітарних

контактів, зокрема міжнародної трудової міграції, стає необхідною складовою

юридичної освіти.

У юридичній науці з'явився новий напрям - порівняльне трудове право,

яке вивчає і зіставляє національні та регіональні системи трудового права,

акумулює світовий досвід у галузі правового регулювання праці. Цей досвід

є необхідним і плідним компонентом вивчення та вдосконалення національного

трудового права, глибокого його розуміння, підвищення кваліфікації

юристів, їх інтелектуального стимулювання.

Одне з найважливіших завдань порівняльно-правових досліджень полягає

в тому, щоб зіставити розвиток національного трудового права з світовими

тенденціями. З цією метою тематику викладених в керівництві лекцій складений

за аналогією структури навчального курсу «Трудове право України».

В основу посібника покладено узагальнений порівняльно-правовий аналіз

трудового права країн з розвиненою ринковою економікою. Викладені

загальні риси таких провідних країн, як: США, Франція, Італія, Німеччина,

Японія, Англія, Швеція та інші, а також охарактеризовано особливості національних

систем і типів (сімей) трудового права. Ці країни є достатньо привабливі,

та їх трудове право повною мірою відображає найбільш типові

риси правового регулювання праці в умовах розвиненої ринкової економіки.

Національні системи трудового права зазначених країн можна вважати моделями,

які суттєво впливають на розвиток правових систем інших, менш

розвинених країн і є для них певною мірою орієнтиром і об'єктом наслідування.

До того ж, там, де це необхідно і доцільно, використані і представлені цікавий

нормативний чи інший матеріал, що стосується трудового права

інших розвинених країн.

Особливе місце відведено дослідженню таких його основних інститутів,

як: «Колективний договір», «Соціальне партнерство», «Правове становище

профспілок »,« Правове регулювання зайнятості »,« Трудовий договір »,« Робочий

час і час відпочинку »,« Оплата праці »,« Дисципліна праці »,« Взаємна

матеріальна відповідальність працівників та роботодавців »,« Охорона праці »,

«Правове регулювання професійного навчання», «Трудові спори».

При підготовці лекцій використані праці провідних фахівців з порівняльного

трудового права: Кисельова І. Я., Іванова С. А., Френкеля Є. Б., Ма-

чульськоі Є. Є.. Силіна А. А. та інших.

Пропонований курс лекцій апробований в Академії праці та соціальних

відносин Федерації профспілок України.

Зміст

Передмова З

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 4

1. Порівняльне трудове право як напрям в юридичній науці та навчальна

дисципліна 4

2. Застосування порівняльного методу в трудовому праві 7

Тема 2. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА. ОСОБЛИВОСТІ

МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 21

1. Роль і значення трудового права в сучасних умовах 21

2. Поняття і предмет трудового права 25

3. Особливості методів правового регулювання 27

4. Соціальні функції трудового права 30

5. Механізм реалізації норм трудового права, відповідальність за їх порушення 31

6. Структура трудового права 33

7. Місце трудового права в системі правових галузей 37

8. Трудові правовідносини 39

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 47

1. Загальна характеристика джерел трудового права країн Заходу 47

2. Основні нормативні акти з праці провідних країн 53

Тема 4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 70

1. Міжнаціональна диференціація трудового права 70

2. Типові види трудового права 71

3. Диференціація трудового права залежно від державного устрою

різних країн 74

4. Внутрінаціональними диференціація трудового права 75

Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 79

1. Організація працевлаштування 79

2. Професійне навчання і перенавчання 92

3. Правові способи забезпечення зайнятості 98

4. Матеріальне забезпечення у разі безробіття та банкрутства

роботодавців 109

Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ВІДНОСИН

У сфері використання найманої праці ... 117

1. Правове становище профспілок 117

2. Правове становище організацій підприємців 124

3. Органи представництва персоналу підприємств: правовий статус 126

4. Співучасть працівників і профспілок в управлінні корпораціями 128

5. Колективні договори 131

6. Регламентація страйків і локаутів 145

7. Правовий механізм соціального партнерства: органи двостороннього

і тристоронньої співпраці 152

Тема 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 179

1. Трудовий договір: поняття, суб'єкти і зміст. Види трудових договорів

2. Порядок найму на роботу 195

3. Порядок переведення на іншу роботу 211

4. Підстави припинення трудового договору 212

5. Порядок регулювання звільнення з ініціативи працівника 213

6. Порядок регулювання звільнення з ініціативи роботодавця 214

7. Порядок регулювання колективних звільнень 223

8. Зупинка трудового договору 231

Тема 8. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ.

ВЗАЄМНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

І РОБОТОДАВЦІВ 233

1. Регулювання дисципліни праці 233

2. Забезпечення комфортного для працівників психологічного клімату

на виробництві 235

3. Взаємна матеріальна відповідальність працівників та роботодавців 239

Тема 9. РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ УМОВ ПРАЦІ 243

1. Заробітна плата 243

2. Робочий час 250

3. Час відпочинку 255

4. Забезпечення прав та інтересів працівників - винахідників і

раціоналізаторів на виробництві 260

Тема 10. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАЦІ 263

1. Безпека і гігієна праці 263

2. Правова охорона праці жінок 269

3. Охорона праці молоді, інвалідів та літніх працівників 271

Тема 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

1. Поняття професійного навчання 274

2. Коло осіб, які мають право на професійне навчання 276

3. Організаційні форми професійного навчання 280

4. Порядок здійснення професійного навчання 290

Тема 12. ДОЗВІЛ ТРУДОВИХ СПОРІВ 307

1. Типологія трудових спорів 307

2. Примирливо-третейський метод вирішення трудових спорів 310

3. Судові та адміністративні процедури розв'язання трудових спорів.

Спеціалізована трудова юстиція 322

4. Способи вирішення конфліктів трудовими законами різних країн

(Коллизионное трудове право) 372

Використана і рекомендована література 379

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов