ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: АКТИ З КОМЕНТАРЯМІ. С. Ю. Кашкін - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: АКТИ З КОМЕНТАРЯМІ. С. Ю. Кашкін

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: АКТИ З КОМЕНТАРЯМІ. С. Ю. Кашкін
Фундаментальні АКТИ
В РЕДАКЦІЇ Лісабонського договору з КОМЕНТАРЯМИ
СКАЧАТИ БЕСПЛАТНО >>>

Лід КОНСАЛТИНГ


Юридична фірма


 

Банк Освіта
Москва ИНФРА-М 2008
© ИНФРА-М. 2008
УДК 341 ББК 67.412 Е24
Відповідальний редактор
СЮ. Кашкін, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою права Європейського Союзу Московської державної юридичної академії
До читача: O.E. Кутафин, академік РАН, доктор юридичних наук, професор, президент Московської державної юридичної академії
Передмова: СЮ. Кашкін, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою права Європейського Союзу Московської державної юридичної академії
Переклад: А.О. Четвериков, кандидат юридичних наук, доцент Автори коментаря: СЮ. Кашкін, АТ. Четвериков - розділ 1; А.О. Четвериков - розділ 2
Європейський Союз: Основоположні акти у редакції Е24 Лісабонського договору з коментарями. - М.: ИНФРА-М.
2008. - 698 с.
ISBN 978-5-16-003381-5
В цьому виданні наводиться повний переклад на російську мову основоположних актів Європейського Союзу в новій редакції, яка витікає з Лісабонського договору («Договору про реформи» ЄС) від 13 грудня 2007 р.: «Договір про Європейський Союз» і «Договір про функціонування Європейського Союзу» з протоколами та додатками, «Хартія Європейського Союзу про основні права» з офіційними роз'ясненнями, «Лісабонський договір» разом з «Заключним актом» і деклараціями Міжурядової конференції держав - членів Європейського Союзу 2007
Переклад супроводжується постатейними анотаціями і коментарями, викладеними у формі приміток до документів, і загальним вступним коментарем, який дає роз'яснення, необхідні для розуміння нових правових основ організації та діяльності ЄС і його відносин із Росією.
Опубліковані документи і коментарі до них відповідають навчальній програмі курсів «Європейське право» («Право Європейського Союзу»), «Конституційне право», «Міжнародне право» і можуть також використовуватися як навчальний посібник при вивченні цих предметів.
Для працівників органів державної влади, зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних організацій, правоохоронних органів, юристів-практиків, керівників підприємств, підприємців, науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних вузів і факультетів, а також для всіх зацікавлених читачів.
Видання здійснено у співпраці з юридичною фірмою "Лід Консалтинг» та за підтримки Банку «Освіта».
ББК 67.412

ISBN 978-5-16-003381-5
ДО ЧИТАЧА

Лісабонський договір 2007 р. - унікальний документ, отража - юшій перехід кількості в нову якість, і, відповідно, символізує якісно новий етап розвитку сучасного Єв ^ ропейского Союзу. Він свідчить про перемогу правового реалізму над забеганием занадто далеко вперед або спробою штучної затримки природного процесу історичного розвитку всепроникаючих інтеграційних процесів.
Цей Договір має свою драматичну історію, об'єктивні і суб'єктивні причини і далекосяжні, хоча і не настільки легко передбачувані наслідки.
Лісабонський договір 2007 р. є спробою корінного перегляду правових засад Європейського Союзу, що виріс за короткий історичний період з шести в 1957 р. до двадцяти семи держав-членів у 2007 р. Змінився і сам Європейський Союз, його розміри, склад, амбіції і вага в сучасному світі. Змінився і сам світ, в якому Союз бурхливо розвивається. Ось чому після довгих років розробки з'явився революційний проект Договору, який встановлює Конституцію для Європи 2004 р., який представляв собою, мабуть, самий об'ємний конституційний документ в історії людства.
Він багато в чому був незвичайним і викликав спори серед учених і політичних діячів.
Одні - «єврооптимісти-максималісти» - вважали, що з прийняттям Конституції Європейського Союзу він мало не автоматично перетвориться на федеративну державу, чого багато хто не підтримували з боязні втратити суверенітет.
Інші, не бажаючи переглядати звичні погляди, бачили в цій Конституції лише риси звичайного міжнародного договору, що засновує міжнародну регіональну організацію.
Незважаючи на суперечки, компроміс на вищому рівні був знайдений і Договір підписаний. Залишалося його ратифікувати в кожному з 27 держав - членів Союзу.
Ймовірно, в Європейському Союзі, що складається з 15 держав, ратифікація могла пройти гладко. Але ситуація в період ратифікації змінювалася дуже стрімко. З'явилося 10-12 нових членів ЄС, у тому числі з не по-європейськи благополучних країн колишнього Радянського блоку і республік колишнього СРСР, в число кандидатів на вступ увійшла Туреччина, в деяких країнах Європи уряди були непопулярні, економіка перебувала в стані застою, явно сповільнився зростання соціального добробуту, посилилася безробіття ... При цьому не у всіх країнах вдалося донести до простих виборців 550-сторінковий текст унікального конституційного документа.
В процесі ратифікації 18 країн проголосували «за», а референдуми у Франції та Нідерландах дали негативний результат. Тому процес подальшої ратифікації був призупинити, запропоновано «період роздумів» про майбутнє Конституції, а потім, під час головування Німеччини в Раді Європейського Союзу, влітку 2007 р. було знайдено «соломонове рішення» - замість «забуксувала» Конституції внести необхідні (передбачені тією ж самою Конституцією) зміни в діючі установчі документи ЄС. При цьому саме слово «конституція» більше не використовувалося, а зовнішні ознаки державності у вигляді прапора, гімну, девізу та інших символів були виключені. Однак основні смислові положення Конституції благополучно були запозичені новим Договором про реформу, підписаний 13 грудня 2007 р. в столиці Португалії і тому названим Лісабонським договором. Важливим для залишається ще для подолання процесу ратифікації цього Договору є те, що він буде здійснюватися більш простим шляхом, ніж Конституція, - парламентами кожного з 26 держав-членів, і лише в Ірландії - шляхом проведення референдуму.
/ \ В результаті, як ми бачимо, перемогли не реалісти і не оптимісти, а треті - «еврореалісти». Вони різною мірою знаходять в Лісабонському договорі поєднання рис, властивих і конституції держави, і елементів міжнародного права, що оформляють відно-> шения між державами в рамках основоположні. правила, необхідні для функціонування свого (надгосудар-(__ £ ничих) Союзу.
Але як би ми не оцінювали невдачу з ратифікацією Конституції 2004 р. і заміну її на більш стриманий за формою, але дуже схожий за змістом Лісабонський договір 2007 р., - це, безсумнівно, результат історичного розвитку конституційної думки, конституційної теорії та практики, а також сучасного міжнародного та європейського права.
Це результат розвитку права на певному історичному етапі, коли під впливом процесів глобалізації та всеохоплюючої інтеграції, з об'єктивних причин, найбільш чітко проявився в Європі, державам стало вигідніше у власних і спільних інтересах передати у спільне користування (при збереженні за собою контролю над застосуванням правових важелів управління цими процесами) елементи свого суверенітету для більш ефективного колективного їх застосування.
Знаходиться на стадії становлення і все ще залишається в лапках «конституційне право Європейського Союзу» змогло творчо сприйняти досягнення правових систем найбільш розвинених країн Європи, досягнення різних правових сімей та міжнародного права. Воно зуміло перетворити і пристосувати всі ці різні правові механізми для регулювання інтеграційних процесів, що стали невід'ємною складовою частиною настільки неоднозначно сприймається сьогодні глобалізації.
Як і проект Конституції Європейського Союзу, Лісабонський договір закладає в свою основу принципи правової демократичної держави, пріоритет прав людини, формулює дієві інструменти гармонійного поєднання інтересів особи, країн, регіонів, наднаціональних та міжнародних утворень з процесами глобалізації, ставлячи перед собою завдання мінімізувати їх негативні наслідки . Право ЄС в редакції Лісабонського договору виступає як своєрідна експериментальна лабораторія з розробки прийомів і засобів демократичного правового вирішення глобальних проблем сучасності правовими методами.
Заміна більш радикальної Конституції ЄС на аналогічний за змістом, але більш стриманий і еволюційний Лісабонський договір не змінює світову тенденцію до констітуціоналізаціі права і руху до нікому глобальному конституційним ідеалу, який може стати концептуальною основою майбутнього права Людства.
Право Європейського Союзу - унікальна самостійна правова система, що розвивається дещо інакше, ніж правові системи окремих держав, в неї тісно інтегрованих; інша, ніж система міжнародного права, також дає плідні ідеї для розвитку європейського права.
Звідси представляє великий інтерес порівняння правової системи окремої держави, заснованого на традиційній конституції, і правової системи Європейського Союзу, що базується на «конституційних» ідеях нового, наднаціонального типу.
Формується протягом понад півстоліття інтеграційне право Європейських співтовариств, а потім і Європейського Союзу - це складний набір правових інструментів, які регулюють і направляють процеси всеосяжної інтеграції, все більше прискорюється на Європейському просторі. Для її подальшого розвитку, демократизації, підвищення керованості, ефективності та прозорості знадобилося реформування Лісабонським договором всього єдиного соорганізованних наддержавного комплексу правових інструментів, разом складових своєрідну інтегровану
систему інститутів, органів, установ, механізмів і процедур, ^ забезпечують управління суспільством на всій території Європейського Союзу.
Процеси розширення Союзу призводять до того, що його гармонізоване і уніфіковане право поступово, закономірно, як опосередковано, так і безпосередньо, впливає на правові системи суміжних держав (кандидатів у члени Союзу і вступають з ним у все більш тісне і перспективне співробітництво). Сьогодні 36 держав Європи на підставі різних домовленостей в тій чи іншій мірі призвели або призводять своє законодавство у відповідність з нормами права Європейського Союзу.
Європейський Союз, в який з 2007 р. входить 27 країн з майже півмільярдним населенням і сукупної територією, що перевищує 5 млн кв. км, що має спільний кордон з Росією протяжністю 2200 км, перетворився на головного торгового партнера Росії, на якого припадає 55% її зовнішньоторговельного обороту.
Відповідно до статті 55 Угоди про партнерство і співробітництво між Росією та Європейським Союзом наша країна вже зараз зобов'язалася погоджувати з нормами Європейського Союзу законодавство в 15 різних областях національного права РФ.
В даний час Росія і Європейський Союз здійснюють створення чотирьох спільних просторів: спільного економічного простору; спільного простору свободи, безпеки і правосуддя; загального простору співробітництва в сфері зовнішньої безпеки; спільного простору науки, культури та освіти. Формування такого роду просторів неможливо без взаємного знання їх фундаментальних правових основ.
Майже всі нові тенденції розвитку сучасного права, в тому числі конституційного та міжнародного, знаходять своє відображення у праві Європейського Союзу. Тому його вивчення є безцінну можливість познайомитися з новітніми тенденціями, ідеями і методами, що представляють собою останні досягнення світової правової думки.
Надзвичайно приємно те, що видання основоположних актів європейського права в редакції Лісабонського договорі 2007 р. російською мовою - це перший в світі переклад цих документів на мову, не є офіційною мовою Європейського Союзу. Видання забезпечене коментарями та поясненнями, що дозволяють краще зрозуміти і застосовувати право цього стратегічного партнера Росії. Вивчення цих документів може дати стимул для подальшого розвитку науки конституційного та міжнародного права та права Європейського Союзу.
Знання основоположних актів Європейського Союзу потрібно працівникам зовнішньополітичної сфери, юристам, бізнесменам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, які цікавляться конституційним, міжнародним та європейським правом.
O.E. Кутафин


Зміст
До читачеві 3
Передмова 8
Вступний коментар 15
1. Європейський союз: від Паризьким договором 1951
до Лісабонського договору 2007 р 15
2. Європейський Союз у відповідності з Лісабонським
договором 2007 р.: правові основи організації
і діяльності 37
Установчі документи Європейського Союзу. .37
Пристрій Європейського Союзу. Європейський Союз та Європейське співтовариство
з атомної енергії 65
Цілі, цінності та загальні принципи функціонування Європейського Союзу 70
Європейський Союз, держави-члени
і національні парламенти 75
2.5. Громадянство Європейського Союзу.
I. Установчі документи Європейського Союзу .. 165
ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 166
Преамбула 166
Розділ I. Загальні положення 170
Розділ II. Положення про демократичні принципи ... 176
Розділ III. Положення про інститути 178
Розділ IV. Положення про просунутому
співробітництво 1 87
Розділ V. Загальні положення про зовнішньополітичну
діяльності Союзу і спеціальні положення
про спільної зовнішньої політики і політики
безпеки 188
Глава 1. Загальні положення про зовнішньополітичну
діяльності Союзу 188
Глава 2. Спеціальні положення про спільної зовнішньої
політики і політики безпеки 191
Відділ 1. Загальні положення 191
Відділ 2. Положення про загальну політику безпеки
і оборони 200
Розділ VI. Прикінцеві положення 206
Договір про функціонування
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 211
Преамбула 211
Частина перша. Принципи 213
Розділ I. Категорії та сфери компетенції Союзу 213
Розділ II. Положення загального застосування 217
Частина друга. Недискримінація та громадянство
Союзу 221
Частина третя. Внутрішня політика і діяльність
Союзу 224
Розділ I. Внутрішній ринок 224
Розділ II. Вільне пересування товарів 225
Глава 1. Митний союз 226
Глава 2. Митне співробітництво 226
Глава 3. Заборона кількісних обмежень
між державами-членами 227
Розділ III. Сільське господарство та рибальство 228
Розділ IV. Вільне пересування осіб, послуг
і капіталів 231
Глава 1. Працівники 231
Глава 2. Право установи 234
Глава 3. Послуги 237
Глава 4. Капітали і платежі 239
Розділ V. Простір свободи, безпеки
і правосуддя 241
Глава 1. Загальні положення 241
Глава 2. Політика щодо прикордонного
контролю, надання притулку
та імміграції 244
Глава 3. Судове співробітництво у цивільних
справах 247
Глава 4. Судове співробітництво у кримінальних
справах 248
Глава 5. Поліцейське співробітництво 253
Розділ VI. Транспорт 255
Розділ VII. Загальні правила про конкуренцію,
оподаткуванні та зближенні законодавств ... 259
Глава 1. Правила конкуренції 259
Відділ 1. Правила, що застосовуються
до підприємств 259
Відділ 2. Допомога, яка надається
державами 262
Глава 2. Податкові положення 264
Глава 3. Зближення законодавств 265
Розділ VIII. Економічна та грошова політика 269
Глава 1. Економічна політика 269
Глава 2. Грошова політика 275
Глава 3. Інституційні положення 278
Глава 4. Спеціальні положення для держав-
членів, грошовою одиницею яких є
євро 280
Г лава 5. Перехідні положення 281
Розділ IX. Зайнятість 287
Розділ X. Соціальна політика 289
Розділ XI. Європейський соціальний фонд 295
Розділ XII. Освіта, професійне навчання,
молодь і спорт 296
Розділ XIII. Культура 298
Розділ XIV. Охорона здоров'я 299
Розділ XV. Захист споживачів 301
Розділ XVI. Транс'європейські мережі 301
Розділ XVII. Промисловість 303
Розділ XVIII. Економічне, соціальне
і територіальне згуртування 304
Розділ XIX. Наукові дослідження, технологічне
розвиток і космос 306
Розділ XX. Навколишнє Середа 311
Розділ XXI. Енергія 313
Розділ XXII. Туризм 314
Розділ XXIII. Громадянська оборона 314
Розділ XXIV. Адміністративне співробітництво 315
Частина четверта. Асоціація з заморськими країнами
і територіями 315
Частина п'ята. Зовнішньополітична діяльність
Союзу 319
Розділ I. Загальні положення про зовнішньополітичну
діяльності Союзу 319
Розділ II. Загальна торгова політика 319
Розділ III. Співпраця з третіми країнами
і гуманітарна допомога 321
Глава 1. Співпраця в підтримку розвитку 321
Глава 2. Економічне, фінансове та технічне
співробітництво з третіми країнами 323
Глава 3. Гуманітарна допомога 323
Розділ IV. Обмежувальні заходи 325
Розділ V. Міжнародні угоди 325
Розділ VI. Відносини Союзу з міжнародними
організаціями і третіми країнами.
Делегації Союзу 329
Розділ VII. Умова солідарності 330
Частина шоста. Інституційні
та фінансові положення 331
Розділ I. Інституційні положення 331
Глава 1. Інститути 331
Відділ 1. Європейський парламент 331
Відділ 2. Європейська рада 335
Відділ 3. Рада 336
Відділ 4. Комісія 338
Відділ 5. Суд Європейського Союзу 341
Відділ 6. Європейський центральний банк 353
Відділ 7. Рахункова палата 354
Глава 2. Правові акти Союзу, процедури прийняття
та інші положення 358
Відділ 1. Правові акти Союзу 358
Відділ 2. Процедури прийняття актів та інші
положення 360
Глава 3. Консультативні органи Союзу 364
Відділ 1. Економічний і соціальний комітет. 365
Відділ 2. Комітет регіонів 366
Г лава 4. Європейський інвестиційний банк 367
Розділ II. Фінансові положення 368
Глава 1. Власні ресурси Союзу 369
Глава 2. Багаторічний фінансовий рамковий план ... 370
Глава 3. Щорічний бюджет Союзу 371
Глава 4. Виконання бюджету та звільнення
від зобов'язань 374
Глава 5. Загальні положення 375
Глава 6. Боротьба з шахрайством 377
Розділ III. Посилену співпрацю 378
Частина сьома. Загальні та прикінцеві
положення 381
II. Протоколи та додатки до установчих
документам Європейського Союзу 391
Протокол про роль національних парламентів
в Європейському Союзі 392
Розділ I. Інформація, що призначається
для національних парламентів 392
Розділ II. Міжпарламентське співробітництво 395
Протокол про застосування принципів субсидіарності
і пропорційності 396
Протокол про Єврогрупи 401
Протокол про постійне організованому співпрацю
відповідно до статті 42 договору
про Європейський Союз 402
Протокол про параграфі 2 статті 6 договору
про Європейський Союз щодо приєднання
союзу до європейської конвенції про захист прав
людини та основних свобод 406
Протокол про внутрішній ринок і конкуренції 408
Протокол про застосування хартії Європейського Союзу
про основні права до польщі і сполученого
королівству 409
Протокол про здійснення спільної
компетенції 411
Протокол про служби загального значення 412
Протокол щодо рішення ради
про реалізацію параграфа 4 статті 16 договору
про європейський союз і параграфа 2 статті 238
договору про функціонування Європейського Союзу
між 1 листопада 2014 і 31 березня 2017 р., з одного
боку, і з 1 квітня 2017 р., з іншого боку 413
Протокол про перехідних положеннях 414
Розділ I. Положення про Європейському парламенті 414
Розділ II. Положення про кваліфікованому
більшості 415
Розділ III. Положення про формаціях ради 416
Розділ IV. Положення про комісію, включаючи верховного
представника союзу у закордонних справах
і політики безпеки 417
Розділ V. Положення про генерального секретаря ради -
високому представника зі спільної зовнішньої
політики і політики безпеки та про заступника
генерального секретаря ради 417

Розділ VI. Положення про консультативних органах 418
Розділ VII. Перехідні положення про акти, прийнятих
на підставі розділів V і VI договору
про Європейський Союз до вступу в силу
Лісабонського договору 420
Протокол про статут суду Європейського Союзу 423
Розділ I. Статус суддів і генеральних адвокатів 424
Розділ II. Організація суду 426
Розділ III. Процедура в суді 428
Розділ IV. Трибунал 437
Розділ IV bis. Спеціалізовані трибунали 443
Розділ V. Прикінцеві положення 443
Додаток I. Трибунал у справах публічної служби
Європейського Союзу 444
Протокол про статут Європейської системи
центральних банків і європейського центрального
банку 450
Г лава I. Європейська система центральних банків 450
Глава II. Цілі і завдання ЄСЦБ 451
Глава III. Організація ЄСЦБ 453
Глава IV. Грошові функції та операції ЄСЦБ 460
Глава V. Розсудливий нагляд 463
Глава VI. Фінансові правила ЄСЦБ 463
Глава VII. Загальні положення 468
Глава VIII. Перегляд статуту і додаткове
законодавство 470
Глава IX. Перехідні та інші положення щодо
ЄСЦБ 471
Протокол про статут Європейського інвестиційного
банку 475
Протокол про встановлення місцезнаходжень інститутів, деяких органів, установ та служб
Європейського Союзу 491
Протокол про привілеї та імунітети
Європейського Союзу 493
Глава I. Майно, фонди, активи та операції
Європейського Союзу 493
Глава II. Повідомлення і пропуску 494
Глава III. Члени Європейського парламенту 495
Глава IV. Представники держав-членів,
беруть участь в роботі інститутів Європейського
Союзу 496
Глава V. Службовці та інші співробітники Європейського
Союзу 496
Глава VI. Привілеї та імунітети акредитованих
при Європейському Союзі місій третіх країн 499
Глава VII. Загальні положення 499
Протокол про процедуру щодо надмірних
дефіцитів 501
Протокол про критерії зближення 503
Протокол про деякі положення щодо
Сполученого королівства Великобританії
та Північної Ірландії 505
Протокол про деякі положення щодо
Данії 508
Протокол про Данію 509
Протокол про Францію 510
Протокол про шенгенських досягнення,
інтегрованих в рамки Європейського Союзу 511

692
693
Протокол про застосування деяких аспектів статті 26 Договору про функціонування Європейського Союзу до Сполученого Королівства
та Ірландії 516
Протокол про позицію Сполученого Королівства
та Ірландії щодо простору свободи,
безпеки і правосуддя 518
Протокол про позицію Данії 523
Частина I 524
Частина II 525
Частина III 526
Частина IV 526
Додаток 527
Протокол про міжнародні відносини
держав-членів з питань, пов'язаних
з перетином зовнішніх кордонів 530
Протокол про право на притулок для громадян
держав - членів Європейського Союзу 531
Протокол про статтю 42 договору про Європейський
Союзі 534
Протокол про економічне, соціальне
і територіальному згуртуванні 535
Протокол про імпорт до Європейського Союзу нафтопродуктів, перероблених
на Нідерландських Антильських островах 538
Додаток до протоколу 541
Протокол про придбання нерухомого майна
в Данії 542
Протокол про систему публічного радіомовлення
в державах-членах 543
Протокол про статтю 157 Договору
про функціонування Європейського Союзу 544
Протокол про особливий режим, що підлягає
застосуванню до Гренландії 545
Протокол про статтю 40.3.3 Конституції Ірландії .. . 546
Протокол про фінансові наслідки закінчення
терміну дії договору про ЄОВС і про науково-
дослідному фонді вугілля і сталі 547
Додаток I. Список, передбачений у статті 38
договору про функціонування Європейського
Союзу 549
Додаток II. Заморські країни і території,
до яких застосовуються положення частини
четвертої договору про функціонування
Європейського Союзу 552
III. Хартія Європейського Союзу про основні права
(З офіційними роз'ясненнями) 553
Хартія європейського союзу про основні права
(2007 / с 303/01) 554
Розділ I. Гідність 556
Розділ II. Свободи 557
Розділ III. Рівність 560
Розділ IV. Солідарність 561
Розділ V. Громадянство 564
Розділ VI. Правосуддя 566
Розділ VII. Загальні положення, що регулюють
тлумачення і застосування хартії 567
Роз'яснення хартії про основні права
(2007 / с 303/02) 570
Розділ I. Гідність 570
Розділ II. Свободи 574
Розділ III. Рівність 583
Розділ IV. Солідарність 586
Розділ V. Громадянство 590
Розділ VI. Правосуддя 592
Розділ VII. Загальні положення, що регулюють
тлумачення і застосування хартії 596
IV.Ліссабонскій договір 2007 р 603
Лісабонський договір, що змінює договір
про Європейський Союз і договір про заснування
Європейського Співтовариства (2007 / с 306/01) 604
Преамбула 604
Зміни, що вносяться в договір про Європейський
Союзі і договір про заснування європейського
спільноти 609
Прикінцеві положення 610
Протоколи і пріложеніек Лісабонським
договором 613
Протокол № 1, що змінює протоколи, що додаються до договору про Європейський Союз,
договором про заснування європейського співтовариства
та / або договором про заснування Європейського
співтовариства з атомної енергії 613
Додаток 616
Таблиці відповідності, передбачені в статті 2 протоколу № 1, що змінює протоколи, що додаються до договору про Європейський Союз, договору про заснування
європейського співтовариства та / або договору
про заснування європейського співтовариства
з атомної енергії 616
Л. Протокол про статут європейської системи
центральних банків і європейського
центрального банку 616
В. Протокол про статут європейського
інвестиційного банку 617
С. Протокол про привілеї та імунітети
Європейського Союзу 618
Протокол № 2, що змінює договір
про заснування європейського співтовариства
з атомної енергії 620
Додаток 624
Таблиці відповідності, передбачені
у статті 5 Лісабонського договору 624
A. Договір про Європейський Союз 624
B. Договір про функціонування
Європейського Союзу 630
Заключний акт (2007 / с 306/02) 651
Декларації, які додаються до заключного
акту 657
A. Декларації щодо положень
договорів 657
Проект рішення Ради про реалізацію
параграфа 4 статті 9 З Договору
про Європейський Союз та параграфа 2
статті 205 Договору про функціонування
Європейського Союзу між 1 листопада 2014
і 31 березня 2017 р., з одного боку,
і з 1 квітня 2017 р., з іншого боку 659
Відділ 1. Положення, що підлягають застосуванню
між 1 листопада 2014 і 31 березня 2017 р 660
Відділ 2. Положення, що підлягають застосуванню
з 1 квітня 2017 р 660
Відділ 3. Набуття чинності 661
Проект рішення Європейської ради
про здійснення головування
в Раді 662
B. Декларації щодо протоколів,
додаються до договорів 676
C. Декларації держав-членів 679

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов