Вибрані праці й мови Коні А. Ф. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Коні А. Ф. Вибрані праці й мови


Вы находитесь здесь: Библиотека / Адвокатура / Вибрані праці й мови Коні А. Ф.


Избранные речи Кони А.Ф.Скачати бесплатно Вибрані праці й промови Коні А. Ф.


Тула, видавництво "Автограф", 2000 р.
 На рос. мові
                                                   
 Слово до читача
 
 У ваших руках перша книга серії "Юридичне спадщина". Мета видавництва - познайомити вас з найбагатшим науковим, літературним, публіцистичним матеріалом, створеним юристами минулого і теперішнього часу.

 Ми відкриваємо серію працями великих російських судових ораторів - прокурорів та адвокатів, - чия діяльність припадає на період середини і кінця минулого століття. Це було особливе час в Росії, його можна назвати "золотим століттям" в судочинстві. Реформа 1864 року, оприлюднення і введення Судових статутів закликало людей, готових послужити справі істинного правосуддя, до нової творчої діяльності. Позитивний закон не в силах був накреслити образ дій судового діяча у всіх його проявах. Та це не входило в його завдання. Говорячи про порядок, зовнішньому характері і змісті окремих судових обрядів і процедур, розпоряджень і постанов, намічаючи службові обов'язки органів правосуддя, закон торкнувся лише правової, а не морального боку діяльності своїх служителів. Але у виконанні судових діячем свого службового обов'язку, в охороні незалежності своїх рішень і в прагненні вкласти всю доступну йому справедливість міститься ще не все, до чого морально зобов'язаний такий діяч. Новий судовий процес поставив його лицем до лиця з живою людиною. Гласність та усність внесли в судове провадження початок безпосереднього матеріалу для судження, вони розворушили і розметали по сторонам той купу паперів у вигляді доповідей, проектів, протоколів, резолюцій і т. п., під яким при старому суді був похований чоловік.
 Таким чином, на людях, які йшли на завидне, але і дуже важке служіння Судовим статутам, лежала обов'язок суворої вироблення прийомів відправлення правосуддя і створення типів судових діячів. Ця творча робота була почата ними і продолжаема в перші роки Судової реформи. В цей час намічалися риси головуючого судді, прокурора-обвинувача і кримінального захисника. Тепер ми вже можемо говорити, що до кінця століття була створена національна школа судового красномовства. Примітно, що ніяких коренів в минулому російське судове красномовство не мало. З часів закриття Псковського Віча ХVI ст., З часу остаточного торжества писемності російській людині ніде було тренуватися в публічних виступах. Існувало, правда, так зване духовне красномовство, але воно було долею меншини і відрізнялося такою своєрідністю змісту і форми, що про вплив його за межами невеликий, тісного сфери не могло бути й мови. Тому судовим діячам минулого століття довелося зводити будівлю правосуддя на порожньому місці. Цікава деталь - не існувало навіть спеціального форменого костюма, як це було прийнято майже у всіх європейських країнах. Захисники, обвинувачі виступали або в чорних сюртуках, або у фраках. У петлиці правого лацкана було видно університетський значок, що представляє собою білий емалевий ромб, всередині якого - синій хрест, теж покритий емаллю, і золотий двоголовий орел над ним. Постійним атрибутом був великий чорний портфель без ручки з витісненої на ньому прізвищем юриста або його ініціалами. Саме ці атрибути лягли в основу оформлення серії.

 До кінця століття список адвокатів, як зауважив у своїй промові, присвяченій 25-річчю Судових статутів В. Д. Спасович, склав 615 осіб. Можна припустити, що кількість прокурорів означено меншою цифрою, але вона була дуже значною. За такий короткий термін російські юристи змогли створити образ, гідний наслідування. Їх імена становлять національну гордість Росії, вони стоять в одному ряду з великими російськими письменниками, поетами, вченими, державними діячами, бо російські юристи дивним чином поєднали в собі і літературний дар, і наукові пізнання, і державність. Майже забуті сьогодні, вони представляли і представляють собою видатних особистостей в області духовного та громадянського розвитку суспільства.

 У багатьох творах, особливо в працях К. К. Арсеньєва, А. Ф. Коні, С. А. Андріївського, В. Д. Спасовіча послідовно відстоювалися моральні основи судової етики. Сергій Аркадійович Андріївський писав: "В правді є щось розв'язують руки, природне і прекрасне. Якщо ви до неї доіщетесь, то який би лабіринт безглуздих поглядів і тлумачень ні перетинали справу, ви завжди будете почувати себе міцним і вільним. Якщо навіть справа програється , то ви відчуєте лише щось на зразок удару від сліпої матеріальної сили. Вам буде шкода суддів, які були обмарить занадто громіздким скупченням чисто зовнішніх перешкод, заступили від них істину. Я завжди залишався впертим у всіх тих (порівняно вельми небагатьох) випадках, коли суд з мною не погоджувався. І майже завжди час мене виправдовувало ".

 У своїх промовах російські юристи керувалися головною метою - висвітлити суть справи так, щоб вона була зрозуміла суддям. Звідси - прагнення до того, щоб кожне слово оратора було зрозуміле слухачами, саме тому особливо важлива на суді виняткова ясність мови. Прагнення до чистоти і точності складу, уміння правильно формулювати свої думки вважалося обов'язком оратора. Їх мова була очищена від розпливчастих виразів, непотрібних синонімів, нагромаджень думок, що не мають прямого відношення до справи.

 Всі без винятку провідні російські оратори бездоганно володіли словом, сяяли витонченістю стилю, знали ціну вимовленого слова. "Слово - одне з найбільших знарядь людини, - писав Коні. - Безсиле саме по собі - воно стає могутнім і невідпорним, сказане вміло, щиро і вчасно. Воно здатне захоплювати і засліплювати його і оточуючих блиском. Тому моральний борг судового оратора - звертатися обережно і помірно з цією зброєю і робити своє слово лише слугою глибокого переконання, не піддаючись спокусі красивої форми або видимої логічності своїх побудов, не піклуючись про способи захопити будь-кого своєю промовою ".

 На жаль, про російських юристів вкрай мало залишилося матеріалу. Його можна зібрати по крихтах з джерел минулого століття, спогадів сучасників. А. Ф. Коні виділив п'ять імен вітчизняних судових ораторів, назвавши їх гігантами і чарівниками слова: Костянтин Костянтинович Арсеньєв, Сергій Аркадійович Андріївський, Федір Никифорович Плевако, Володимир Данилович Спасович, Олександр Іванович Урусов; безумовно, до цих імен необхідно зарахувати й самого Анатолія Федоровича Коні. Нескінченно цікавий життєвий шлях цих великих судових діячів гідний наслідування.
 Костянтин Костянтинович Арсеньєв - один з найвизначніших організаторів російської адвокатури. Народився 24 січня 1837 року в родині відомого академіка К. І. Арсеньєва. У 1849 році вступає в Імператорське училище правознавства та в 1855 році, після закінчення училища, визначається на службу в департамент Міністерства юстиції. К. К. Арсеньєв не був професійним адвокатом, хоча роботи в адвокатурі він присвятив близько десяти років життя. Діапазон громадської діяльності був вельми широкий - він проявив себе і як публіцист, і як критик, і як великий теоретик в області права, і як громадський діяч.

 У своїх теоретичних роботах, присвячених російській адвокатуру, К. К. Арсеньєв невпинно проповідував ті високі ідеали, які він своєю практичною діяльністю прагнув втілити в організаційні засади адвокатської корпорації. В цьому відношенні особливо заслуговує на увагу його книга "Нотатки про російську адвокатуру", в якій він висвітлив питання про моральні принципи в адвокатській практиці. Його перу належить також ряд робіт про іноземну адвокатуру ("Про сучасний стан французької адвокатури", "Французька адвокатура, її сильні і слабкі сторони", "Перетворення німецької адвокатури" та ін.) Ці роботи він підпорядковує своїй основній ідеї - необхідності впровадження в адвокатську діяльність високих моральних устоїв, моральних та етичних засад.

 Талант і самобутність К. К. Арсеньєва як адвоката-практика проявилися в його захисних промовах по ряду великих процесів. Йому не були властиві ефектні тиради, красиві фрази і полум'яне красномовство. Його промова відрізнялася помірністю фарб і художніх образів. Він намагався переконати суд скупими, але чіткими судженнями, точними характеристиками і доводами, побудованими на аналізі навіть найдрібніших фактів і обставин. Він, за його образним висловом, намагався "звести справу з тієї висоти, на яку підносить його попередник". К. К. Арсеньєв, виступаючи в процесах, вище за все ставив своє переконання, ніщо не могло на нього вплинути. Це надавало його словам темперамент, велику силу. Стиль його промов, так само як і друкованих творів, рівний, діловий, спокійний, позбавлений нервових поривань і різкостей. Як відзначали сучасники Арсеньєва, він говорив плавно, але швидко. Швидкість мови не дозволяла детально стенографувати його виступи, внаслідок чого багато хто з його опублікованих промов у тій чи іншій мірі, нерідко в значній, відрізняються від виголошених перед судом. Тим не менш, це не применшує їхніх достоїнств.

 Речі у справі М'ясникова і по справі Рибакової досить виразно характеризують його як судового оратора. Глибокий і послідовний аналіз доказів, уважний і всебічний розбір доводів обвинувача при порівняно простій структурі промов, відсутність надмірно полемічного запалу властиві і тієї, і інший його промов. З точки зору їх сприйнятливості, вони, у порівнянні з промовами ряду інших ораторів (Андріївського, Плевако), представляються кілька нуднуватими, проте це жодною мірою не відбивається на їх цінності і багатство як судових промов.

 Сергій Аркадійович Андріївський належав до більш молодшому поколінню судових ораторів. Він народився в 1847 р. в Катеринославі. У 1865 р. із золотою медаллю закінчив курс місцевої гімназії, вступив на юридичний факультет Харківського університету. Після закінчення в 1869 році університету був прийнятий кандидатом на посаду при прокурорі Харківської судової палати, потім слідчим в м. Карачева, товаришем прокурора Казанського окружного суду.

 У 1873 році за безпосередньої участі А. Ф. Коні, з яким він був дружний, С. А. Андріївський перекладається товаришем прокурора Петербурзького окружного суду, де зарекомендував себе як першокласний судовий оратор.

 У 1878 році підготовляли до слухання справа по звинуваченню В. Засулич у замаху на вбивство петербурзького градоначальника Ф. Ф. Трепова. В надрах Міністерства юстиції ретельно відпрацьовувалися питання, пов'язані з розглядом цієї справи. Велика увага приділялася складу суду і ролі обвинувача в процесі. Вибір припав на двох прокурорів - С. А. Андріївського і В. І. Жуковського, проте вони брати участь в цьому процесі відмовилися.

 Самостійний у своїх судженнях, сміливий у поглядах, Андріївський поставив умову: надати йому право в своїй промові дати громадську оцінку вчинку Трепова і його особистості. Міністерство юстиції на таку вимогу Андріївського не погодилося. Після розгляду справи В. Засулич Андрієвський був звільнений.

 У зв'язку з відходом Андріївського з прокуратури Коні 16 червня 1878 писав йому: "Милий Сергій Аркадійович, не сумуйте, мій милий друг, і не падайте духом. Я твердо переконаний, що Ваше становище скоро визначиться і буде блискуче. Воно Вам дасть свободу і забезпечення, дасть Вам відсутність свідомості образливої ​​підпорядкованості всяким нікчемним особистостям. Я навіть радий за Вас, що доля вчасно виштовхує Вас на дорогу вільної професії. Навіщо вона не зробила того зі мною років 10 тому? "

 Незабаром А. Ф. Коні підшукав йому місце юрисконсульта в одному з петербурзьких банків. У цьому ж 1878 Андріївський вступив в адвокатуру. Уже перший процес, в якому виступив Андріївський (промову на захист обвинуваченого у вбивстві Зайцева), створив йому репутацію сильного адвоката у кримінальних справах. Мова у справі Сари Беккер на захист Мироновича принесла йому широку популярність за межами Росії.

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов