Право Європейського Союзу Скачати бесплатно Дейвіс К. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Право Європейського Союзу Скачати бесплатно Дейвіс К.

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Право Європейського Союзу Скачати бесплатно Дейвіс К.
Право Європейського Союзу Дейвіс К. Скачати бесплатно >>>

UNDERSTANDING EU LAW
Second Edition.
Karen Davies, LLB, LLM
First Edition 2001 Second Edition 2003
Переклад з англійської Т.А. Чорної
Дейвіс К.
Д27 Право Європейського Союзу: Пер. з 2-го англ. вид. - К.: Знання, 2005. - 406 с. - (Європейське право). ISBN 966-346-038-5 (укр.) ISBN 1-85941-848-1 (англ.)
У пропонованій книзі розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Особливу увагу приділяється таким її елементам, як співвідношення права ЄС та національного права, свобода переміщення товарів і свобода пересування осіб, антимонопольне право та ін Крім того, коротко викладена історія розвитку права ЄС, визначені чинники, що зумовили його появу. Висвітлено найактуальніші на сьогодні проблеми ЄС, зокрема його розширення і прийняття Європейської Конституції. Виклад матеріалу спирається на широку нормативно-правову базу, ілюструється численними прикладами рішень Суду Європейського Співтовариства. В кінці книги наводяться методичні рекомендації студентам, як найбільш оптимально підготуватися до іспиту.
Для студентів, які вивчають право Європейського Союзу, викладачів, фахівців, підприємців, які співпрацюють або готуються співпрацювати з країнами, що входять до складу Європейського Союзу.
УДК 341.176 (4 = 672ЕС) (075.8) ББК 67.99 (4) я73
© Davies, Karen, 2003 © Видавництво "Знання", пере-
ISBN 966-346-038-5 (укр.) вод на російську мову, виготов-1вв № 4ав & 94ф <8А8м1 (aiHTOlu) ня оригінал-макету, 2005
ЗМІСТ
Перелік судових справ ............................................... ... 19
Перелік законодавчих актів .................................... 35
Словник ................................................. ...................... 41
Абревіатури ................................................. ............. 59
Глава 1. ВСТУП ................................................. ......... 63
Значення права ЄС .......................................... 63
Цілі цієї книги .............................................. 63
Як вивчати право ЄС ....................................... 65
Пошук інформації про право ЄС .......................... 66
Джерела ................................................. ..... 66
Починаючи вивчення ........................................... 67
Проблема професійного сленгу .................. 67
Європейське Співтовариство або Європейський Союз? 68 Як розібратися з назвами справ ...................... 69
Чи знаєте ви куди рухатися? ............................ 69
Висновки ................................................. ......... 71
Глава 2. ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ .............. 73
2.1. З якою метою створювалися європейські
спільноти? ................................................ .... 73
Рада Європи ................................................ .. 74
Перше Європейське Співтовариство - Європейське об'єднання вугілля і сталі ................................. 75
Європейське Співтовариство з атомної енергії (Євратом) .......................................... ............. 77
Європейське Економічне Співтовариство ............ 78
2.2. Розвиток європейських співтовариств ....................... 79
Договір про об'єднання 1965 ......................... 80
Єдиний європейський акт 1986 р. ........................ 80
Договір про утворення Європейського Союзу 1992р. .................................................. ......... 83
Поправки до первинних договорами .............. 85
Освіта ЄС ............................................... 86
Амстердамський договір 1997 р. .......................... 88
Ніццький договір 2000 .................................. 93
Розширення ЄЕС .............................................. 96
Спроби Британії приєднатися до економічних спільнот .................................... 96
Подальше розширення економічних
спільнот ................................................. ..... 97
Проект розширення Європейського Союзу ............ 97
2.3. ЄС сьогодні ................................................ ...... 98
Найважливіші дати та події в історії Європейського Союзу .......................................... .... 100
Глава 3. Хто керує ЄВРОПОЮ? .............................. 103
3.1. Поділ влади ....................................... 103
3.2. Організаційна структура ........................... 105
Органи та інші структурні підрозділи Співтовариства ............................................ ....... 105
Функції уряду ................................. 106
Європейський парламент (ст. 189-201ДОЕС) ....... 107
Формування Парламенту та його функції ........ 107
Законодавча функція ЄП ........................ 108
Роль Парламенту в бюджетному процесі ......... 111
Контрольна функція Парламенту ................ 112
Висновки ................................................. ....... 115
Рада Європейського Союзу (ст. 202-210ДОЕС) ...... 116
Формування Ради .................................... 116
Роль Ради ................................................ .. 118
Європейська Рада ........................................ 122
Європейська Комісія (ст. 211-213ДОЕС) ...... 124
Формування Комісії ................................. 125
Роль Комісії .............................................. 126
Висновки ................................................. ....... 131
Суд Європейського Співтовариства (ст. 220-245 ДОЕС) ....................................... ................... 131

Формування і структура СЕС ..................... 132
Роль СЕС ................................................ ...... 133
Судочинство в СЕС ................................. 135
Суд першої інстанції .................................... 137
Палата аудиторів (ст. 246-248 ДОЕС) .............. 137
Інші структури Співтовариства ......................... 139
Економічний і соціальний комітет ............ 139
Комітет регіонів ......................................... 140
Європейська система центральних банків і Європейський центральний банк .................... 141
Європейський інвестиційний банк ................. 141
Питання демократії і "структурного рівноваги" ........................................... ............... 142
Висновки ................................................. ....... 143
Глава 4. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА ............... 145
4.1. Первинні джерела права ЄС ...................... 146
Створення первинного законодавства ............. 147
4.2. Вторинні джерела права ЄС ....................... 148
1. Вторинне (похідне) законодавство ........ 148
Регламенти ................................................. 148
Директиви ................................................. ... 149
Рішення ................................................. ...... 150
Рекомендації, пропозиції і "гнучке" законодавство .......................................... ........ 152
Створення вторинного законодавства ............. 152
Законодавчий процес: як приймаються рішення ............................................ ........... 161
2. Прецедентне право СЕС ................................. 163
3. Основні принципи права Співтовариства ............. 164
Функція і статус основних правових принципів ............................................ ............... 165
Принцип рівності в договорах ....................... 166
Принцип поваги основних прав людини в національному і міжнародному праві ........... 167
4. Міжнародні угоди ........................... 169
Висновки ................................................. ....... 169
Глава 5. ПРАВО СПІЛЬНОТИ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО 171
Теорія прямої дії і доктрина верховенства ............................................ ............ 171
Первісне положення ............................. 172
5.1. Доктрина прямої дії права ЄС .............. 173
Створення доктрини ........................................ 173
Умови прямої дії .............................. 174
Точність і ясність ....................................... 175
Безумовність .............................................. 176
Не потрібно подальшої імплементації з боку. Співтовариства або національних органів .............................................. .......... 176
Пряма дія норм, що містяться в різних джерелах права Співтовариства .............. 176
Пряма дія і статті Договору ................ 177
Пряма дія і регламенти ...................... 177
Пряма дія прохання ............................ 178
Пряма дія міжнародних угод 178 Пряма дія і директиви ........................ 179
Підвищення ефективності права Співтовариства .... 183
1. Які органи вважаються частиною державного апарату? .................................................. ... 183
2. Побічна дія ........................................ 184
Основний принцип ......................................... 184
Розробка доктрини побічної дії ..... 185
3. "Принцип трикутника" або "побічна"
пряму дію ............................................ 188
4. Відповідальність держави за завдану
збиток (збитки Франкович) ............................ 189
Збиток, нанесений державою .................... 190
Судове тлумачення поняття "досить серйозне порушення" ..................................... 191
5.2. Принцип верховенства права Співтовариства ......... 193
Виникнення доктрини ............................... 193
Розвиток доктрини верховенства ......: .............. 194
Висновки ................................................. ....... 196
Глава 6. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
В ЗАКОНОДАВСТВІ СПІЛЬНОТИ ............... 199
6.1. Судовий захист прав, передбачених законодавством Співтовариства (на національному рівні) ...................................... ................... 200
Судові органи ........................................... 201
Порядок судочинства .............................. 201
Засоби судового захисту .............................. 203
Єдина система засобів судового захисту .......... 204
6.2. Преюдиціальне тлумачення / визначення ....... 207
Мета преюдиціального 207
Значення преюдиціального тлумачення / визначення ............................................. .............. 208
Які національні органи можуть звертатися в СЕС? .......................................... ................ 209
Напрямок запиту ...................................... 210
1. Коли суд має право вибору (дискреційне
право)? .................................................. ...... 210
2. У яких випадках суд зобов'язаний звертатися в СЕС? 211
Чи може СЕС відмовитися виносити визначення? .................................................. ........ 213
Порядок направлення запиту ......................... 214
Правові наслідки процедури преюдиціального тлумачення .................................... 215
6.3. Позови проти держав-членів ....................... 216
Заходи, що вживаються Комісією (ст. 226 ДОЕС) ........................................ .................. 218
Порядок розгляду .............................. 219
Порядок судочинства ............................. 220
Приведення у виконання рішень Суду ............ 222
Позови, пропоновані іншими державами-членами ........................................... ............ 223
Ефективність засобів правового захисту .......... 224
6.4. Позови проти органів Співтовариства: перегляд
законодавства .......................................... 227
Позови про скасування актів Співтовариства (ст. 230 ДОЕС) ....................................... ................... 228
Акти яких органів можуть бути опротестовані? .................................................. ......... 228
Які акти. можуть бути опротестовані? ........ 229
Підстави для опротестування ...................... 229
Хто має право звертатися до Суду з позовом? ..... 230
1. Особисті інтереси .......................................... 231
2. "Прямий зв'язок" з інтересами позивача ................ 235
Терміни ................................................. .......... 236
Наслідки скасування акта ............................ 236
Скарги на бездіяльність (ст. 232 ДОЕС) .............. 237
Проти яких органів може пред'являтися позов? .................................................. ........... 237
Хто має право звертатися до Суду? ................ 237
Процедурні вимоги (cm. 232) .................. 238
Можливі наслідки позову ......................... 240
Преюдиціальне визначення ......................... 240
Опротестування протиправних дій (ст. 241 ДОЕС) ......................................... ...... 241
Позови про відшкодування шкоди (ст. 288 ДОЕС) ........ 242
Договірні зобов'язання ............................. 242
Позадоговірні зобов'язання ........................ 243
1. Адміністративні акти ............................. 244
2. Законодавчі акти ................................. 245
Висновки ................................................. ....... 248
Глава 7. ВІЛЬНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ .............. 253
7.1. Усунення фінансових (матеріальних)
бар'єрів на шляху торгівлі .............................. 254
А. Освіта митного союзу і введення
єдиного митного тарифу (ст. 23 і 24
ДОЕС) ................................................ .......... 255
Про що свідчить Договір ..................................... 255
Б. Заборона на встановлення додаткових мит і зборів, що мають еквівалентну дію .................................. 257
Про що свідчить Договір ..................................... 258
Тлумачення СЕС ст. 25 ДОЕС та її застосування ... 258 Винятки з правила .................................. 259
В. Заборона на внутрішнє дискримінаційне оподаткування (ст. 90-93 ДОЕС) ................. 262
Про що свідчить Договір ..................................... 262
Тлумачення СЕС cm. 90 ДОЕС .......................... 263
Внутрішнє оподаткування і прихована дискримінація ............................................. .......... 263
Застосування норм, що регулюють питання, пов'язані з фінансовими бар'єрами на шляху торгівлі ..................................... ................. 265
7.2. Усунення нефінансових бар'єрів на шляху
торгівлі ................................................. ..... 266
Труднощі ................................................. ... 266
Заборона на кількісні обмеження
і заходи з еквівалентним дією (ст. 28-29
і 30 ДОЕС) .............................................. ...... 266
А. Стаття 28 ДОЕС ......................................... 268
Кількісні обмеження ......................... 268
Заходи з еквівалентним дією .................. 268
Прецедентне право СЕС ................................. 269
Чиї заходи вважати незаконними? .................... 269
Розширене тлумачення cm. 28 ...................... 270
Сьогоднішня ситуація .................................. 276
ПЕД і експорт (ст. 29 ДОЕС) ............................ 278
Винятки з ст. 28 і 29 (ст. 30 ДОЕС) ............ 280
Про що свідчить Договір ..................................... 280
Судова практика СЕС ................................. 281
Свавілля ................................................. ..... 281
Приховані перешкоди на шляху торгівлі ............ 282
Виправдовують обставини .................... 283
Захист промислової та комерційної власності ............................................. . 287
Нефінансові бар'єри на шляху товарів та гармонізація правил торгівлі ............................ 291
Принцип "взаємного визнання" ("другий принцип Кассис" ('second З assis principle')) ..... 291
Висновки ................................................. ....... 294
Глава 8. СВОБОДА ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ І НАДАННЯ ПОСЛУГ ............................................ .. 295
Значення інституту громадянства ЄС ................ 297
Роль "економічного статусу" ....................... 298
Свобода пересування осіб, які не займаються економічною діяльністю ......................... 299
Свобода пересування осіб, що займаються економічною діяльністю ......................... 300
8.1. Вільне переміщення працівників
(Ст.39-42ДОЕС) .......................................... 301
Ємність терміну "працівник" ........................... 302
Право працівників на виїзд, в'їзд і проживання .......................................... .................... 303
Про що свідчить вторинне законодавство? ..... 305
Неприпустимість обмеження прав працівників-мігрантів ............................................ ......... 306
Про що свідчить вторинне законодавство? ..... 306 Підхід СЕС ............................................... ... 308
Право працівників-мігрантів залишитися на території країни перебування після припинення трудової діяльності ............................. 313
Вихід на пенсію ........................................... 313
Втрата працездатності ............................. 314
Статус працівників, що проживають в одній державі іработающіх в іншому (громадянами яких вони з'являються) ............................. 315
Вид на проживання і соціальні пільги / привілеї для пенсіонерів та непрацездатних осіб ..................................... ......................... 315
Статус членів сім'ї працівника ........................ 316
"Ч лени сім'ї" працівника .............................. 316
Правовий статус членів сімей працівників ......... 318
Право на виїзд, в'їзд і проживання ................. 318
Обмеження прав працівників ......................... 324
Винятки, що встановлюються з міркувань охорони громадського порядку, державної безпеки та здоров'я людей ........................ 324
Обмеження права на виїзд, в'їзд і проживання .......................................... .................... 324
Похідне законодавство ...................... 325
Процесуальні гарантії .............................. 326
Підхід СЕС ................................................ .. 326
Обмеження прав працівників, пов'язані із зайнятістю на державній службі ........... 329
Гарантії здійснення права на вільне переміщення ............................................ .... 331
Свобода засновницької діяльності та надання послуг ............................................ . 333
8.2. Свобода засновницької діяльності .............. 334
Що означає термін "засновницька діяльність"? .................................................. ...... 335
Права приватних підприємців та членів їх сімей ........................................... ............ 336
Поняття "дискримінація" ............................. 336
Взаємне визнання кваліфікацій ................. 338
Обмеження свободи засновницької діяльності .............................................. ............. 339
Обмеження, що встановлюються з міркувань охорони громадського порядку, державної безпеки та здоров'я людей ........................ 340
Обмеження, пов'язані із здійсненням офіційних владних повноважень ................ 340
Гарантії свободи засновницької діяльності .............................................. ............. 341
8.3. Свобода надання послуг ......................... 342
Заборона дискримінації ................................... 343
Обмеження свободи надання послуг ..... 344
Про що свідчить Договір? .................................... 344
Підхід СЕС ................................................ .. 345
Гарантії вільного надання та споживання послуг ............................................ ..... 345
Перспективи, пов'язані з розробкою проекту директиви з питань вільного переміщення ....................................... ................... 345
Глава 9. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО ............................ 349
Цілі антимонопольного права Співтовариства ....... 350
Основа антимонопольного права ЄС .................. 351
9.1. Неприпустимість обмежувальних заходів
(Ст. 81 ДОЕС) ............................................ ..... 353
Про що свідчить Договір? .................................... 353
Суб'єкти, підприємницької діяльності 354 Об'єднання підприємців ..................... 355
Угоди ................................................. . 355
Узгоджені дії ................................ 356
Створення перешкод на шляху торгівлі між державами-членами ................................. 356
Мета або наслідки угоди ................... 358
Правило мотиву ........................................... 358
Наслідки порушення ст. 81 (1) ДОЕС (ст. 81 (2) ДОЕС) .................................... ......... 361
Винятки з ст. 81 (2), передбачені ст. 81 (3) .............................................. .......... 362
А. Посвідчення законності угод ............ 363
Б. Індивідуальні та загальні виключення .............. S6S
В. Лист-підтвердження .................................. 365
Дискреційні повноваження Комісії ............ 366
9.2. Зловживання домінуючим становищем
на ринку (ст. 82 ДОЕС) ................................... 368
Суб'єкти підприємницької діяльності 369 Домінуюче положення .............................. 370
Питома вага компанії на ринку як фактор домінування .......................................... .... 374
Зловживання ........................................... 375
Винятки з ст. 82 ДОЕС ............................. 376
Реалізація ст. 81і82ДОЕС ........................... 377
1. Суб'єкти підприємницької діяльності: пряма дія ст. 81 і 82 ДОЕС ......... 377
2. Комісія: Регламент 17/62 ............................ 378
3. Реформування механізму реалізації
антимонопольного законодавства ............. 379
4. Перегляд положень Регламенту 17/62 ......... 380
9.3. Контроль за злиттям .................................... 382
Нове законодавство .................................. 383
9.4. Державні підприємства і антимонопольне законодавство Співтовариства ............. 383
Cm. 86 ДОЕС - державні монополії ....... 384
Cm. 87-89 ДОЕС - державна допомога ..... 385
Глава 10. ПОВТОРЕННЯ І ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ .... 387
Повторення ................................................. . 387
Іспит ................................................. ...... 389
Покажчик ................................................. ................. 393

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов