Право Європейського Союзу. Підручник - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. УЧЕБНИК, Гилберт Горнинг, Оксана Витвицкая

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Право Європейського Союзу. Підручник


Право Європейського Союзу Витвицька

 Гілберт Горніг, Оксана Вітвіцька. Право ЕС. Учебник. Скачать >>>НА РУССКОМ ЯЗЫКЕМосква • Санкт-Петербург • Нижній Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Єкатеринбург • Самара • Новосибірськ Київ • Харків • Мінськ 2005
ББК 67.915.23я7 УДК 341 (075)
О. Вітвіцька, Г. Горніг
Право Європейського Союзу. - СПб.: Питер, 2005. - 256 с.: Іл.
ISBN 5-469-00818-5Пропонований посібник містить актуальну інформацію про історію та сучасної організації, розширенні і конституційної еволюції Європейського Союзу та Європейських Співтовариств Також в книзі знайшли відображення важливі для практичної юридичної діяльності процесуальні питання, проблеми митного і бюджетного права ЄС, основні напрямки політики ЄС. ,
Видання розраховане на студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, фахівців у галузі міжнародних відносин, а також всіх зацікавлених читачів.
ББК 67.915.23я7 УДК 341 (075)
Всі права захищені Жодна частина даної книги не може бути відтворена в якій би то не було формі без письмового дозволу власників авторських прав.
ISBN 5-469-00818-5 © ЗАТ-Видавничий дім «Пітер», 2005
6
А. Введення ............................................... ........................................... 7
I. Поняття і сфера дії права Європейського
II. Європейський Союз і Росія .............................................. .................................. 10
III. Уявлення про єдність Європи .............................................. ....................... 15
IV. Методологічні аспекти розвитку європейської інтеграції .............. 18
1. Федералістичні метод ................................................ ................................ 18
2. Функціональний метод ................................................ ................................... 18
V. Форми розвитку інтеграційних процесів .............................................. .. 19
1. 19
2. Інтеграція 20
3. Відмінність кооперації від інтеграції .............................................. .............. 20
VI. 21
1. План 21
2. Паризький договір, створення Європейського об'єднання вугілля і сталі (Montanunion) ...................................... ................................................. 22
3. Крах Європейського оборонного співтовариства ........................ 23
4. Римські домовленості: Договір про Європейський економічний простір і Євратомом ........................................ .............................................. 23
5. Розвиток Європейських Співтовариств ............................................... ................. 24
В. Європейський Союз .............................................. ........................... 34
I. Загальні положення ................................................ .................................................. .. 34
II. Правова природа Європейського Союзу .............................................. ............ 34
III. Європейська Рада ................................................ .................................................. 35
IV. Спільна зовнішня політика та політика безпеки ................................... 35
V. Співпраця поліцій і судових органів в кримінально-правовій сфері ............ 37
VI. Громадянство Європейського Союзу ............................................... ...................... 39
С. Європейські Співтовариства .............................................. .................. 40
I. Загальні положення ................................................ .................................................. .. 40
II. Співвідношення між правом Співтовариств і правом держав-членів .... 41
III. Інститути Європейських співтовариств ............................................... ................... 43
1. Загальні положення ................................................ ............................................... 43
2. 43
3. Комісія 47
4. Європейський парламент ................................................ .................................... 49
5. Суд Європейських співтовариств ............................................... ............................. 52
6. Рахункова 54
7. Консультативні органи ................................................ .................................. 55
а. Економічний і соціальний комітет .............................................. .. 55
Ь. Комітет регіонів ................................................ ......................................... 55
8. Інші 55
а. Європейський інвестиційний банк ............................................... ....... 55
b. Європейський центральний банк ............................................... ............... 55
IV. Джерела 56
1. Загальні положення ................................................ ............................................... 56
2. Первинне право Співтовариства ............................................... .......................... 57
а. Договори про Співтовариствах ............................................... ............................ 57
b. Звичайне право ................................................ ............................................... 58
с. Загальноправові принципи ................................................ .......................... 58
d. Хартія основних прав Європейського Союзу ...................................... 58
3. Вторинне право Співтовариства ............................................... .......................... 59
а. Принцип обмеженого наділення компетенцією .......................... 59
b. 59
с. Директиви 59
d. 60
е. Рекомендації та приписи ............................................. ...................... 60
С. Інші нормативні акти ............................................. ............................... 61
4. Процедура 61
а. Загальні положення ................................................ ........................................ 61
b. Процедура правотворчества Ради та Європейського парламенту .... 61
с. Участь Комісії у процедурі нормотворчості ............................. 64
5. Право Співтовариства і національне право ............................................. ..... 65
V. Виконання права Співтовариства ............................................... ............................. 66
1. Типи виконання ................................................ ................................................ 66
2. Організація 66
3. Процедура управління ................................................ ...................................... 67
VI. Правовий захист в Співтовариствах .............................................. ........................... 68
1. Загальні положення ................................................ ............................................... 68
2. Позов в порядку нагляду .............................................. ......................................... 69
3. Позов однієї держави-учасника до іншого ........................................... 70
4. Позов про нікчемність ............................................... .............................................. 71
5. Позов про бездейсгвіі ............................................... ................................................ 73
6. Позов про відповідальність органів .............................................. ...................... 74
7. Преюдиціальне процедура ................................................ ............................ 75
8. Процедура прийняття попередніх та попереджувальних заходів ..... 76
9. Особливі процедури ................................................ .............................................. 77
10. Приведення в 77
VII. Бюджетне 78
1. Доходи і 78
2. Бюджетні 79
3. Процедура прийняття бюджету ............................................... ......................... 79
VIII. Відповідальність держав-учасниць .............................................. ........... 79
IX. Спільний ринок і внутрішній ринок ............................................. ...................... 80
X. Компетенція 80
XI. Митний союз ................................................ .................................................. .. 82
XII. Заборона 83
1. Дискримінація іноземців, ціну є громадянами ЄС ......... 83
2. Дискримінація по відношенню до громадян ЄС ..................................... 84
XIII. Свободи 85
1. Загальні положення ................................................ ............................................... 85
2. Свобода руху товарів ............................................... ............................... 86
3. Свобода пересування осіб ............................................... .............................. 88
а. Вільний рух фізичних осіб .............................................. ..... 88
Ь. Право вільного вибору місця утворення підприємства .......... 89
4. Свобода руху послуг ............................................... .................................... 90
5. Свобода руху капіталу і платежів ............................................. ........ 91
XIV. Основні 91
XV. Зближення законодавства ................................................ ............................... 94
XVI. Сфери політики 95
1. Сільське 95
2. Порядок регулювання конкуренції ............................................... .......... 96
а. Загальні положення ................................................ ........................................ 96
b. Заборона картелів та зловживань домінуючим становищем на ринку .......................................... ....... 96
с. Контроль за злиттям ............................................... .................................. 98
d. Державна підтримка ................................................ ...................... 98
3. Торгова політика ................................................ .............................................. 98
а. 98
Ь. 99
с. Обсяг 100
d. 100
е. Економічні санкції .............................................. ............................. 103
4. Економічна та валютна політика .............................................. .......... 103
а. Загальні 103
b. Економічна політика ................................................ ......................... 103
с. Валютна політика ................................................ ................................... 104
5. Екологічна політика ................................................ ................................ 105
6. Соціальна політика ................................................ ...................................... 107
7. Політика 109
8. Політика в галузі охорони здоров'я .............................................. .......... 109
9. Захист споживача ................................................ ......................................... 110
10. Освітня політика ................................................ ............................ 110
11. Політика в галузі культури .............................................. ......................... 111
12. Політика в сфері наукових досліджень ............................................. ... 111
13. Політика в сфері промисловості .............................................. ............. 112
14. Трансєвропейські мережі ................................................ .................................... 112
15. Регіональна політика ................................................ ................................... 112
16. Транспортна політика ................................................ ................................. 113
XVII. Зовнішні 114
1. Загальні положення ................................................ ............................................. 114
2. 114
3. Асоційоване членство ................................................ ............................ 115
4. Європейський економічний простір .............................................. 116
D. Взаємовідносини Співтовариств та Європейського Союзу ...................... 117
Е. Зміна договору .............................................. ........................ 120
F. Просторова область дії ............................................... 121
G. Співвідношення права Співтовариств і міжнародного права ................. 123
Н. Колективні норми держав-учасників .................................. 125
I. Європейські організації крім Співтовариств ............................................ 126
I. Рада 126
П. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) ....................... 128
III. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ........................................ .................................................. ..... 129
IV. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) .......................................... ............................................... 130
V. Західноєвропейський Союз ................................................ ............................. 131
132
Список використаної літератури ............................................... ......................... 133
134
Додаток 1. Схеми прийняття рішень Європейським парламентом ......... 142
Додаток 2. Договір, що засновує Європейське Співтовариство ................. 144
Про навчальному посібнику і авторів
Право Європейського Союзу - одна з молодих галузей права, Яка веде історію свого створення з повоєнного часу, а саме з моменту створення Ради Європи (1949) та наступного далі появи трьох Європейських співтовариств - Європейського співтовариства вугілля та сталі. Європейського економічного співтовариства та Євратому.
Вивчення права ЄС як самостійної дисципліни передбачено програмами Міністерства освіти РФ для юридичних факультетів вузів. Також проблеми права ЄС розглядаються в рамках навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право».
Пропонований навчальний посібник містить в логічною і доступній формі актуальну інформацію про історію та сучасної організації, розширенні і конституційної еволюції Європейського Союзу та Європейських Співтовариств. Також у книзі знайшли відображення важливі для практичної юридичної діяльності процесуальні питання, проблеми митного і бюджетного права ЄС> основні напрямки політики ЄС.
Книга розрахована на студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, фахівців у галузі міжнародних відносин, а також для всіх зацікавлених читачів.
Автори посібника
Гілберт Горніг, професор, доктор, суддя суду у справах управління Федеральної Землі Хессен, м. Кассель, Німеччина. Директор інституту публічного права Філліпс-Університету м. Марбурга, Німеччина.
Вітвіцька Оксана (розділ А. I, II, III, IV, В. VII, переклад і редакція). Юрист (Ростовський державний університет), докторантка Філліпс-Університету м. Марбурга, Німеччина.
Творці книги висловлюють подяку за неоціненну допомогу в редакції книги к. е.. н. Бененсон Едуарду і докторанту Філліпс-універси-тету Марбурга, Магістрові європейського права Костіва Віктору, а також студентці юридичного факультету Філліпс-Університету м. Марбурга Сви-Дерський Катерині

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов