Право Європейського Союзу: навчальний посібник Кашкін С.Ю. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Право Європейського Союзу: навчальний посібник

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Право Європейського Союзу: навчальний посібник Кашкін С.Ю.

Право Європейського Союзу: навчальний посібник СКАЧАТИ >>>На російській мові

Кашкін С.Ю., Четвериков А.О., Калініченко П.А. та ін Право Європейського Союзу: навчальний посібник (відп. ред. С.Ю. Кашкін). - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Проспект, 2011 р. - 274 с.

Зміст

До читача 7
Передмова 9
Розділ I. Поняття права Європейського Союзу 13
1. Що таке "право Європейського Союзу"? 13
2. Яка географічна сфера дії права Європейського Союзу? 13
3. Хто виступає суб'єктами права Європейського Союзу? 14
4. Які предмет і зміст права Європейського Союзу? 15
5. Які методи використовує право Європейського Союзу? 15
6. На скількох мовах існує право Європейського Союзу? 16
7. Де публікуються нормативні акти та інші документи Європейського Союзу? 17
Розділ II. Виникнення і розвиток права Європейського Союзу 18
8. Ким створюється право Європейського Союзу? 18
9. Чи існує в Європейському Союзі лобізм? 19
10. Як відбувалося формування Європейського Союзу та його правової системи? 20
11. Які передумови утворення Європейського Союзу? 22
12. Як розвивалася "європейська ідея" до Першої світової війни? 23
13. Як розвивалася "європейська ідея" після закінчення Першої світової війни до початку формування Європейського Союзу? 24
14. Як влаштований Європейський Союз в даний час? 26
Пристрій Європейського Союзу 27
Європейський Союз 27
Пристрій Європейського Союзу відповідно до Лісабонського договору 2007 р. * (21) 29
15. Що являють собою установчі документи Європейського Союзу? 29
16. Що являють собою Договори про приєднання 2003 і 2005 рр..? 34
17. Що являє собою Лісабонський договір про реформу Європейського Союзу 2007 р.? 36
Розділ III. Принципи права Європейського Союзу 43
18. Що таке "принципи права Європейського Союзу"? 43
19. Що означають принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу? 44
20. Де закріплені принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу? 45
21. У чому полягають загальні принципи права? 46
22. У чому полягають спеціальні принципи права? 47
23. Які найважливіші принципи діяльності Європейського Союзу? 48
Розділ IV. Джерела права Європейського Союзу 48
24. Які джерела становлять первинне право Європейського Союзу? 49
25. З яких джерел складається вторинне право Європейського Союзу? 50
26. Які види правових актів видають інститути Європейського Союзу? 53
27. Як зміниться система правових актів інститутів Європейського Союзу після вступу в силу Лісабонського договору 2007 р.? 57
28. Які джерела прецедентного права Європейського Союзу? 58
Розділ V. Правова природа Європейського Союзу 58
29. Яка правова природа Європейського Союзу? 59
30. У чому проявляється міжнародно-правова складова права Європейського Союзу? 59
31. В чому проявляються елементи державності у праві Європейського Союзу? 60
32. Як співвідносяться між собою право Європейського Союзу, міжнародне право і національне право держав-членів? 62
Розділ VI. Інститути та органи Європейського Союзу 63
33. З яких елементів складається організаційний механізм Європейського Союзу? 63
34. Де закріплюється правове становище інститутів та органів Європейського Союзу? 64
35. Який статус політичних інститутів Європейського Союзу? 65
36. Що таке Європейська рада? 80
37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу? 80
38. Якими правоохоронними органами має Європейський Союз? 82
39. Які органи Європейського Союзу здійснюють консультативні функції? 85
40. Які спеціалізовані органи функціонують в рамках економічного і валютного союзу? 87
41. Чим займається Європейський інвестиційний банк? 89
42. Які агентства існують в Європейському Союзі? 90
43. Чи використовується принцип поділу влади у формуванні та діяльності органів Європейського Союзу? 91
44. Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу? 92
Розділ VII. Судова система Європейського Союзу 93
45. Яку роль відіграє судова влада в Європейському Союзі? 93
46. Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу? 94
47. Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія? 95
48. Що таке "Статут Суду"? 96
49. Чи входить Європейський суд з прав людини в судову систему Європейського Союзу? 96
50. Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу? 97
51. Чи розглядають суди Європейського Союзу міждержавні суперечки? 98
52. Чи можна подавати в суди Європейського Союзу позови до його інститутів і органам? 99
53. Що таке "позови про договірну і позадоговірної відповідальності Співтовариства"? 100
54. У яких випадках фізичні та юридичні особи мають право звертатися до судів Європейського Союзу? 101
55. Що таке "преюдиціальні запити"? 102
56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу? 103
57. Які додаткові категорії справ правомочні розбирати суди Європейського Союзу? 104
58. Як формуються суди Європейського Союзу? 104
59. Чи існують кваліфікаційні вимоги для призначення до судів Європейського Союзу? 105
60. Які посадові особи існують в судах Європейського Союзу? 106
61. Яка структурна організація судів Європейського Союзу? 107
62. Як організована діяльність судів Європейського Союзу? 108
63. Чи допускаються в судах Європейського Союзу окремі думки суддів? 108
64. В якому порядку порушуються справи в судах Європейського Союзу? 109
65. Чи дозволяється участь третіх осіб у справах, розглянутих судами Європейського Союзу? 109
66. З яких стадій складається розгляд справ у судах Європейського Союзу? 110
67. Які характерні риси процедури в судах Європейського Союзу? 111
68. Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу? 114
Розділ VIII. Правотворчі процедури в Європейському Союзі 115
69. Яким шляхом вносяться зміни та доповнення до установчих документів Європейського Союзу? 115
70. Що розуміється в Європейському Союзі під законодавчим процесом? 116
71. В чому полягає процедура консультацій? 117
72. Що являє собою процедура співпраці? 118
73. Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень? 120
74. У якому порядку здійснюється процедура санкціонування? 121
75. Що являє собою бюджетна процедура? 122
76. Як укладаються угоди Європейського Союзу з іноземними державами та міжнародними організаціями? 123
77. За допомогою яких процедур в Європейському Союзі видаються акти делегованого законодавства? 125
Розділ IX. Компетенція та сфери правового регулювання Європейського Союзу 126
78. В яких джерелах закріплюється компетенція Європейського Союзу? 126
79. Які сутність і походження компетенції Європейського Союзу? 127
80. Що таке "політика Союзу"? 128
81. На які види (категорії) підрозділяється компетенція Європейського Союзу? 129
82. Чи планується подальше розширення компетенції Європейського Союзу? 130
Розділ X. Європейське право у галузі прав людини 131
83. Що таке "європейське право в галузі прав людини"? 131
84. Які основні джерела європейського права в галузі прав людини? 131
85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу про основні права? 135
86. Які зміст і значення громадянства Європейського Союзу? 136
87. Чи поширюється Хартія Європейського Союзу про основні права на іноземців? 137
88. В які інстанції слід звертатися в разі порушення прав і свобод, гарантованих Європейським Союзом? 138
Розділ XI. Правовий режим внутрішнього ринку ЄС 139
89. Що являють собою принципи внутрішнього ринку Європейського співтовариства? 139
90. Що являє собою свобода пересування товарів? 140
91. Як визначаються кількісні обмеження і заходи, рівнозначні їм у праві ЄС? 141
92. Які можливі обмеження свободи пересування товарів? 143
93. Як здійснюється свобода пересування осіб? 145
94. Як вирішуються питання, пов'язані з працевлаштуванням громадян Європейського Союзу? 146
95. Хто визнається працівником-мігрантом? 147
96. Які обмеження існують щодо свободи пересування? 147
97. Що являє собою свобода установи? 148
98. Які винятки та обмеження з волі установи? 149
99. Що означає свобода надання послуг? 150
100. Що являє собою свобода пересування капіталу? 152
101. Які обмеження свободи пересування капіталу між державами-членами закріплені в Договорі про Європейському співтоваристві? 153
102. Що таке свобода пересування платежів? 155
103. Які перспективи формування єдиного договірного права ЄС? 155
104. Як розвивалася єдина політика ЄС у сфері захисту прав споживачів? 157
105. Які обмеження право ЄС накладає на ліцензійну торгівлю? 158
Розділ XII. Правові основи економічного і валютного союзу 159
106. Що являє собою Економічний і валютний союз? 159
107. Як здійснюється правове регулювання єдиної валюти євро? 161
108. Як був здійснений перехід на євро на практиці? 162
Розділ XIII. Антимонопольне право Європейського Союзу 163
109. Які цілі і завдання антимонопольної політики ЄС? 163
110. Що розуміється під підприємством для цілей права конкуренції ЄС? 164
111. Як Європейська комісія бореться з антиконкурентними діями підприємств? 164
112. У якому випадку антиконкурентне угода може бути визнано правомірним? 165
113. Яким обмеженням піддаються монополісти на ринку ЄС? 166
114. У чому суть контролю ЄС за злиттями підприємств? 167
Розділ XIV. Корпоративне право Європейського Союзу 168
115. Які тенденції правового регулювання юридичних осіб у ЄС? 168
116. Яким питанням присвячені найважливіші директиви ЄС в галузі корпоративного права? 169
117. Що таке Європейське акціонерне товариство? 170
118. Які інші наднаціональні юридичні особи відомі праву ЄС? 171
Розділ XV. Правове регулювання надання банківських, страхових і транспортних послуг в Європейському Союзі 172
119. У чому специфіка правового регулювання банківських і страхових відносин в ЄС? 172
120. У чому сутність банківського права ЄС? 173
121. Що являє собою страхове право ЄС? 175
122. Які правові основи транспортної політики та транспортного права ЄС? 176
123. Як здійснюється правове регулювання різних видів транспорту? 178
Розділ XVI. Трудове і соціальне право Європейського Союзу 180
124. Як регулюються питання соціальної політики в Договорі про заснування Європейського Співтовариства? 180
125. Як закріплюється у праві Європейського Союзу принцип рівності чоловіків і жінок в професійному житті? 181
126. Як регламентуються питання охорони праці в законодавстві ЄС? 183
127. Як здійснюється правове регулювання трудових відносин на підприємствах в ЄС? 184
128. Які заходи вживаються в Європейському Союзі для розвитку виробничої демократії? 186
Розділ XVII. Екологічне право Європейського Союзу 187
129. Яка компетенція Європейського Союзу в галузі навколишнього середовища? 187
130. Що являє собою Шоста програма дій Європейського співтовариства в галузі навколишнього середовища? 190
131. Які основні інструменти охорони навколишнього середовища в ЄС? 192
132. Як здійснюється захист екологічних прав в законодавстві Європейського Союзу? 195
Розділ XVIII. Енергетичне законодавство Європейського Союзу 197
133. У чому сутність правового регулювання енергетичної політики Європейського Союзу? 197
134. Що являють собою правові засади формування та розвитку внутрішнього енергетичного ринку? 200
135. Які правові основи забезпечення надійності енергопостачання в Європейському Союзі? 202
Розділ XIX. Основи правового регулювання політики ЄС в сфері освіти і культури 205
136. Яка компетенція ЄС в сфері освіти? 205
137. Які основні програми прийняті в галузі освіти в Співтоваристві? 206
138. У чому суть політики Співтовариства в сфері професійного навчання? 208
139. Які гарантії прав працівників-мігрантів та їхніх дітей у сфері освіти? 209
140. Що являють собою правові основи політики ЄС у галузі культури? 211
141. Як здійснюється правове регулювання торгівлі "культурними товарами"? 213
Розділ XX. Інтелектуальна власність і захист авторських прав в Європейському Союзі 214
142. Як відбувається гармонізація та уніфікація правового регулювання промислової власності в Європейському Союзі? 214
143. Як право Європейського Союзу регулює питання охорони товарних знаків? 215
144. Що являє собою авторське право Європейського Союзу? 218
145. Як здійснюється правове регулювання комп'ютерних програм і баз даних як об'єктів авторського права? 219
146. Як здійснюється уніфікація термінів охорони авторського і суміжних прав в ЄС? 220
147. Як діє авторське право в інформаційному суспільстві? 221
148. Які цілі і принципи правового регулювання електронної торгівлі в Європейському Союзі? 223
149. Як регулюється в праві Європейського Союзу електронний цифровий підпис? 224
150. Що таке електронні гроші? 226
Розділ XXI. Простір свободи, безпеки і правосуддя 227
151. Що таке "простір свободи, безпеки і правосуддя"? 227
152. Яку роль у створенні простору свободи, безпеки та правосуддя відіграють Шенгенські угоди? 228
153. Що являє собою шенгенська віза? 229
154. Які умови видачі шенгенської візи? 231
155. Які нормативні акти видані в рамках візової політики ЄС? 232
156. З яких джерел складається законодавство ЄС про імміграцію і надання притулку? 234
157. Що являє собою кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство Європейського Союзу? 236
158. Якими документами ЄС регулюється співпраця в галузі цивільного судочинства? 239
159. Як в ЄС вирішуються проблеми, пов'язані з транскордонною неспроможністю? 241
Розділ XXII. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу на міжнародній арені 242
160. За якими напрямами розвивається зовнішня політика Європейського Союзу? 242
161. Хто представляє Європейський Союз на міжнародній арені? 243
162. Чи підтримує Європейський Союз дипломатичні відносини з іноземними державами? 244
163. Який обсяг міжнародної правосуб'єктності Європейського Союзу? 244
164. У чому сутність митного союзу ЄС? 245
165. Що являє собою Митний кодекс ЄС? 246
166. Що таке митні процедури економічного змісту? 246
167. Що являє собою загальний митний тариф? 247
168. Як обчислюється загальний митний тариф? 248
169. Які основні принципи антидемпінгового законодавства ЄС? 250
170. Чи може Європейський Союз вводити санкції проти іноземних держав? 251
171. Що являє собою "європейська політика в сфері безпеки і оборони"? 251
Розділ XXIII. Правові основи взаємин між Росією і Європейським Союзом 252
172. Як розвивалися взаємини Росії і Європейського Союзу? 252
173. Які основні положення Угоди про партнерство і співпрацю 1994 р.? 254
174. Що являє собою система угод на основі Угоди про партнерство та співробітництво? 257
175. Що являють собою "Дорожні карти" 2005 р. про створення спільних просторів між Росією і Європейським Союзом? 258
176. Які перспективи зміцнення співпраці між Росією і Європейським Союзом? 259
Бібліографія 261
I. Навчальна література 261
II. Інтернет-ресурси 262

До читача

З колись мало відомого регіонального суто економічного явища Європейські співтовариства зросли в Європейський Союз, впевнено утверджує себе як зростаючого геополітичного центру економічного, політичного, фінансового і військового впливу.
Союз включає в себе вже 27 країн з сукупним населенням близько 500 млн чоловік і територією, що перевищує 5 млн. кв. км. Ця унікальна наддержавна інтеграційна організація політичної влади є принципово новий компонент світового розвитку, що вимагає всебічного вивчення та обліку.
З набранням Союз ряду колишніх республік СРСР і наших колишніх соціалістичних союзників у Росії з'явилася стратегічно важлива протяжна спільний кордон з ним, не кажучи вже про те, що він є нашим головним зовнішньоекономічним і дуже перспективним політичним партнером. Поліпшується взаєморозуміння між керівництвом Росії та Євросоюзу, розширюється співпраця в боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю і в багатьох інших сферах.
Для досягнення оптимального співпраці та взаємодії Росії з Європейським Союзом є всі необхідні передумови: історичні долі наших народів традиційно взаємно перепліталися, культури взаимообогащались, економіки взаємодоповнювалися. В майбутньому ця багатопланова і цивілізаційно закономірна взаємозалежність і взаємовигідність з неминучістю буде розвиватися і приймати нові форми.
Надзвичайно велике в цьому процесі значення права - важливого практичного інструменту інтеграції та взаємодії. В рамках Європейського Союзу в ході всеосяжної інтеграції сформувалося якісно нове наднаціональне право. У ньому інтегрувалися елементи систем як міжнародного, так і національного права, права найбільш передових європейських країн з усталеними демократичними традиціями, права, що ввібрав у себе досвід як континентальної, так і англосаксонської правових сімей, багату практику регулювання ринкових відносин, обліку соціальних факторів і вміння узгоджувати позиції самих різних учасників суспільних відносин.
Ось чому право Європейського Союзу накопичило цінний досвід і в значній мірі стало прикладом для інших інтеграційних угруповань, у тому числі і тих, в яких бере участь Російська Федерація.

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов