Право европейского союза Учебник Ильин Н.Ю. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Н. Ю. Ільїн ОСНОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Право европейского союза Учебник Ильин Н.Ю.


Основы права Европейского союза Учебник Ильин Н.Ю. Скачать бесплатно >>>

Видавництво НОРМА

На російській мові

Москва • 2008
УДК 341.217 (4)
ББК 67.910.621 (4)
І46
Відомості про автора
Ільїн Микола Юрійович - кандидат юридичних
наук, доцент, професор кафедри міжнародного та конституційного
права Московського державного лінгвістичного
університету. Практичний працівник митних
органів РФ. Останні сім років викладає в
вузах Москви. Автор ряду наукових статей та навчальних видань
з питань міжнародних відносин, європейської
і міжнародного права, конституційного права
зарубіжних країн.
Ільїн М. Ю.
І46 Основи права Європейського Союзу / Н. Ю. Ільїн.
- М.: Норма, 2008. - 224 с. - (Короткі
навчальні курси юридичних наук).
ISBN 978-5-468-00238-4
У виданні розглядаються закономірності виникнення,
розвитку та функціонування Європейського
Союзу та його правової системи; дан діалектичний
аналіз розвитку інститутів і питань правового
регулювання в Європейських співтовариствах і Союзі;
враховані зміни, що відбулися в зв'язку з розширенням
ЄС в 2007 р.
Для студентів, що вивчають європейську інтеграцію
і право, науково-педагогічних і практичних
працівників, які займаються даними питаннями.
УДК 341.217 (4)
ББК 67.910.621 (4)
© Ільїн Н. Ю., 2008
ISBN 978-5-468-00238-4 © ТОВ «Видавництво НОРМА», 2008
Зміст
Передмова 7
Глава 1. Введення в право Європейського Союзу 9
§ 1. Загальні відомості про Європейський Союз 9
§ 2. Історичні та міжнародно-правові
аспекти створення Європейського Союзу 11
Глава 2. Система інститутів Європейського Союзу .... 23
§ 1. Загальні відомості 23
§ 2. Рада 30
§ 3. Європейський парламент 40
§ 4. Європейська комісія 52
§ 5. Судова система Європейського Союзу 58
§ 6. Палата аудиторів 65
§ 7. Консультативні органи 67
§ 8. Фінансові установи Європейського Союзу 72
Глава 3. Характеристика правової системи
Європейського Союзу 78
§ 1. Джерела права 78
§ 2. Співвідношення права Європейського Союзу
і національного права держав-членів 90
§ 3. Механізм реалізації юридичних актів ..... 103
Глава 4. Основні сфери правового регулювання ... 121
§ 1. Свобода руху товарів 121
§ 2. Свобода економічної діяльності,
надання послуг та руху капіталу 135
§ 3. Свобода пересування трудящих 149
6 Зміст
§ 4. Конкурентне право та антимонопольна
політика Європейського Союзу 160
§ 5. Правове регулювання деяких інших
напрямів політики Європейського Союзу ... 185
Глава 5. Правові основи участі Європейського
Союзу в зовнішніх зносинах 203
§ 1. Міжнародна правосуб'єктність
Європейського Союзу 203
§ 2. Про правовідносинах Росії
та Європейського Союзу 212
Висновок 215
Основні події європейської інтеграції 217
Література 220
Передмова
Предметом цього курсу є закономірності
виникнення, розвитку та функціонування
Європейського Союзу (далі - ЄС, Євросоюз, Союз) і
його правової системи. Для освоєння курсу необхідно
опанувати термінологічним поруч, освоїти поняття
і визначення, а також вивчити необхідний мінімум
правових норм. Наведені в книзі приклади
аналізу тих чи інших норм мають практичну спрямованість
- Через аналіз конкретних правовідносин
і правових норм сформувати вміння та навички
учнів.
Мета видання - коротко і доступно викласти основні
відомості про Європейський Союз та його правової
системі. При цьому не концентруватися на перерахування
подій, цифр, назв, цитуванні правових
норм, а показати феномен права Європейського
Союзу, пояснити принципи його функціонування,
розглянути, як правовими засобами відбувається
регулювання основних напрямків політики ЄС, а
також розібратися в нюансах, звичайно незнайомих
широкої аудиторії.
Викладаючи відомі факти, автор намагався показати
своє бачення правових аспектів Європейського Союзу
і її правової системи, зорієнтувати в них читача,
а також простежити основні тенденції і взаємозв'язку
між правовими нормами і явищами матеріальної
життя західноєвропейського суспільства. Положення,
потребують особливої ​​уваги, виділені в
тексті курсивом.
Представлена ​​робота продовжує вітчизняні
навчальні видання, які з'явилися в останнє десятиліття.
В ряду таких робіт можна виділити як
особливо корисні для концепції даної книги видання
наступних авторів: В. В. Безбаха, Ю. А. Борко,
8 Передмова
О. В. Буторіна, Ю. Д. Ільїна, А. Я. Капустіна,
С. Ю. Кашкина,. В. К. Пучінскій, В. Г. Шемятенков-
ва, Л. М. Ентіна, М. Л. Ентіна.
Деякі характерні для європейського правопорядку
питання, розглянуті в книзі, юридичної
наукою поки не вирішені. Коли в науці немає невирішених
проблем, вона перестає бути наукою. Роздуми
над такими проблемами визначають наукову складову
книги.
У будь-якому випадку робота зі створення та функціонування
Європейського Союзу не може не представляти
інтересу для юристів, політиків, економістів і
проч. Незалежно від нашого бажання в спробах створення
єдиного економічного простору в рамках
СНД ми повинні будемо багато в чому повторити досвід інтеграції
Західної Європи. А з цього випливає висновок,
що такий досвід потрібно вивчати і по можливості використовувати.

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов