Лекции по криминалистике скачать бесплатно - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Лекции по криминалистике скачать бесплатно


Криминалистика - многоплановая специальная юридическая наука. Криминалистическая теория все больше определяет потребности следственной, экспертной и судебной практики. Поэтому первоочередные задачи имеет научно-теоретический и практический аспект криминалистической деятельности в настоящих условиях. На нем и сосредоточено внимание автора данного издания.

Лекции по криминалистике изложены на русском языке в доступной форме с конкретными практическими примерами.
Скачать бесплатно Лекции по криминалистикеЗміст:

 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ 3
ТЕМА: ВСТУП У КУРС КРИМІНАЛІСТИКИ 3
1. Історія виникнення і становлення криміналістики 3
2. Поняття, предмет і завдання криміналістики 4
3. Система криміналістики 4
4. Зв'язок криміналістики з галузями і науки 5
ТЕМА: МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ 6
1. Загальнонаукові методи криміналістики 6
2. Спеціальні методи криміналістики 6
3. Критерії, яким повинні відповідати криміналістичні метод 7
ТЕМА: КРИМІНАЛІСТИЧНУ ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА 7
1. Поняття і наукові основи криміналістичної ідентифікації 7
2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації 8
3. Види криміналістичної ідентифікації 8
4. Загальна методика ідентифікаційного процесу 8
5. Поняття і завдання криміналістичної діагностики 9
ТЕМА: Криміналістичне дослідження почерку 9
1. Поняття та особливості почерку 9
2. Загальні ознаки почерку 10
3. Окремі ознаки почерку 11
4. Методика почеркознавчої експертизи 11
ТЕМА: Криміналістична реєстрація (ОБЛІК) 12
1. Поняття і значення криміналістичної реєстрації 12
2. Види криміналістичних обліків 12
3. Дактилоскопічний обліку 13
Тема: Техніко-криміналістичне дослідження-вання документів 14
1. Поняття документа в криміналістиці 14
2. Загальні криміналістичні правила роботи з документами 15
3. Встановлення змін в документі 15
ТЕМА: КРИМІНАЛІСТИЧНУ ІДЕНТИФІКАЦІЯ людини за ознаками зовнішності (ГАБІТОСКОПІЯ) 16
1. Загальні положення криміналістичного ототожнення людини за ознаками зовнішності 16
2. Методика опису ознак зовнішності людини 16
РОЗДІЛ 3. Криміналістична ТАКТИКА 17
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 17
1. Поняття, завдання і система криміналістичної тактики 17
2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики і вимоги, які пред'являються до нього 18
3. Класифікація тактичних прийомів 18
4. Поняття і принципи планування розслідування 19
ТЕМА: Криміналістична версія 19
1. Поняття і класифікація криміналістичних версій 19
2. Порядок побудови криміналістичних версій 20
3. Порядок перевірки криміналістичних версій 20
Тема: Тактика слідчого огляду та огляду 21
1. Поняття, завдання та види слідчого огляду 21
2. Загальні тактичні вимоги до проведення слідчого огляду 21
3. Підготовка до огляду місця події 22
4. Методи та стадії огляду місця події 22
5. Особливості огляду трупа на місці події 23
6. Поняття і тактика огляду 23
7. Порядок фіксації ходу і результатів слідчого огляду 24
ТЕМА: ТАКТИКА допиту і очної ставки 25
1. Поняття та види допиту 25
2. Підготовка до проведення допиту 26
3. Порядок проведення допиту 26
4. Тактика очної ставки 27
5. Фіксація ходу і результатів допиту 27
ТЕМА: ТАКТИКА пред'явлення для впізнання 28
1. Поняття і види пред'явлення для впізнання 28
Підготовка до пред'явлення для впізнання 28
3. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб 29
4. Порядок пред'явлення для впізнання труп 30
5. Порядок пред'явлення для впізнання предметів 30
6. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання 30
ТЕМА: ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ 31
1. Поняття, суть і завдання обшуку 31
2. Види обшуку 31
3. Загальні тактичні прийоми й порядок проведення обшуку 32
4. Поняття і тактичні прийоми проведення виїмки 33
5. Фіксація ходу і результатів обшуку і виїмки 33
ТЕМА: ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ (СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ) 34
1. Поняття та види слідчого експерименту 34
2. Підготовка до виробництва слідчому експерименту 35
3. Тактика виробництва слідчого експерименту 35
4. Особливості перевірки показань на місці 36
5. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події 37
ТЕМА: ТАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 37
1. Поняття судової експертизи та її види 37
2. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз 38
3. Призначення судової експертизи 39
4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі 40
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 41
1. Поняття, завдання, джерела, система та етапи криміналістичної методики розслідування злочинів 41
2. Класифікація методик розслідування злочинів 41
3. Криміналістична характеристика злочинів 42

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов