Конспект по криминалистике скачать бесплатно - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Конспект з криміналістики скачати бесплатно

В данному виданні Ви маєте виключну можливість вивчити основні поняття з курсу криміналистика.

Конспект підготовлений фахівцями в галузі криміналістичної науки та рекомендований для підготовки студентів, викладачів, практичних працівників.

скачать бесплатно

 

Скачати бесплатно конспект лекцій з криміналистики >>>

 

 

Зміст конспекту:

ТЕМА 1. ПРИРОДА КРИМІНАЛІСТИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ. 4
Питання 1. Сучасні уявлення про природу криміналістики. 4
Питання 2. Місце криміналістики в системі наукового знання. 5
Питання 3. Сучасні тенденції у розвитку науки криміналістики. 7
ТЕМА 2. Вчення про способи ЗЛОЧИНИ. 8
Питання 4. Поняття і структура способу злочину. 8
Питання 6. Криміналістична характеристика злочинів: поняття та елементи. 9
Питання 7. Використання даних криміналістичних характеристик в науці і слідчій практиці. 11
ТЕМА 3. Криміналістика в ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 12
Питання 9. Поліцейська (криміналістична) техніка і організація її. 12
Питання 10. Використання в зарубіжній криміналістиці сучасних засобів автоматизації і обчислювальних засобів. 14
ТЕМА 4. ТЕХНІКО - криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів. 16
Питання 11. Поняття і зміст техніко-криміналістичного забезпечення. 16
Питання 12. Організаційні основи техніко-криміналістичного забезпечення. 17
Питання 13. Правові основи техніко-криміналістичного забезпечення. 18
ТЕМА 5. Криміналістична відеозапис. 21
Питання 14. Відеозапис як засіб фіксації криміналістично значимої інформації. 21
Питання 15. Сучасна відеотехніка, яка використовується в слідчій практиці. 21
Питання 16. Застосування відеозапису при провадженні слідчих дій. 23
ТЕМА 6. НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ ОДЕРЖАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ значимі для розслідування злочинів ІНФОРМАЦІЇ. 24
Питання 17. Поняття нетрадиційних методів і засобів одержання і використання криміналістично значимої інформації. 24
Питання 18. Криміналістична одорологія та її використання в розкритті та розслідуванні злочинів. 25
Питання 19. Використання поліграфа в розкритті та розслідуванні злочинів. 27
ТЕМА 7. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ. 29
Питання 20. Поняття криміналістичного дослідження речовин і матеріалів. Його завдання. 29
Питання 21. Виявлення, фіксація і вилучення речовин і матеріалів при виробництві слідчих дій. 30
Питання 22. Можливості експертиз та попередніх досліджень найбільш поширених речовин і матеріалів. 32
ТЕМА 8. СЛІДЧА СИТУАЦІЯ І тактичні комбінації. 34
Питання 23. Поняття, зміст і види слідчої ситуації. 34
Питання 24.Деятельность слідчого в умовах тактичного ризику. 35
Питання 25. Тактичні комбінації (операції). 37
ТЕМА 9. Фактор раптовості В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ. 38
Питання 26. Фактор раптовості і форми його використання в процесі розслідування. 38
Питання 27. Тактика дій слідчого з використанням фактора раптовості. 39
Питання 28. Тактичні особливості діяльності слідчого в умовах впливу на нього фактора раптовості. Облік фактора раптовості при оцінці доказів. 40
ТЕМА 10. Вивчення особистості підозрюваного (обвинуваченого) У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ. 42
Питання 29. Поняття вивчення особистості підозрюваного (обвинуваченого) і його криміналістичне значення. 42
Питання 30. Методи вивчення особистості підозрюваного. 44
ТЕМА 12. ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ. 45
Питання 35. Поняття, зміст і суб'єкти протидії розслідуванню. 45
Питання 37. Форми і способи «зовнішнього» протидії розслідуванню. 49
Питання 38. Засоби та методи подолання протидії розслідуванню. 51
ТЕМА 13. Розшукових та ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО. 54
Питання 39. Поняття, зміст, основні кошти і об'єкти розшукової та пошукової діяльності слідчого. 54
Питання 40. Тактичні основи розшукової діяльності, що здійснюється слідчим на початковому етапі розслідування. 56
Питання 41. Тактичні основи розшукової діяльності слідчого, здійснюваної на наступному етапі розслідування. 57
ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ У СИСТЕМІ ОВС РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. 58
Питання 43. Поняття і зміст організації роботи з розкриття та розслідування злочинів. 58
Питання 44. Організація розкриття та розслідування злочинів на початковому етапі провадження у кримінальних справах. 60
Питання 45. Організація розкриття та розслідування злочинів на наступних етапах провадження у кримінальних справах. 62
Питання 46. Організація діяльності з розкриття та розслідування злочинів у справах, призупиненим виробництвом. 64
ТЕМА 15. РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ. 66
Питання 47. Поняття організованої злочинності та її криміналістична характеристика. 66
Питання 48. Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинної діяльності. 68
ТЕМА 16. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ. 70
Питання 50. Надзвичайні умови як чинник, що обумовлює особливості розслідування злочинів. 70
Питання 51. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, що розслідуються в надзвичайних умовах. 71
Питання 52. Організація розслідування злочинів у надзвичайних умовах. 72
Питання 53. Особливості доказування обставин злочинів у надзвичайних умовах. 74
Питання 54. Особливості тактики дій на початковому і наступних етапах розслідування. 75
ТЕМА 17. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ по гарячих слідах. 77
Питання 55. Організаційне та криміналістичне забезпечення розслідування злочинів по гарячих слідах. 77
Питання 56. Встановлення по гарячих слідах осіб, які вчинили злочини. 79
Питання 57. Особливості тактики окремих слідчих дій, проведених за гарячими слідами. 82
ТЕМА 18. РОЗСЛІДУВАННЯ БАНДИТИЗМУ. 83
Питання 59. Криміналістична характеристика бандитизму. 83
Питання 60. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, дії по їх вирішенню. 85
Питання 61. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. 87
ТЕМА 19. РОЗСЛІДУВАННЯ вбивств, скоєних найманими особами. 89
Питання 62. Криміналістична характеристика вбивств, скоєних найманими особами. 89
Питання 63. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. 91
Питання 64. Особливості тактики первинних слідчих дій. 92
ТЕМА 20. РОЗСЛІДУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО хабарництва та інших проявів корупції. 94
Питання 65. Криміналістична характеристика хабарництва та інших проявів корупції. 94
Питання 66. Типові ситуації початкового етапу розслідування, заходи щодо їх вирішення. 97
Питання 67. Особливості тактики окремих слідчих дій. 98
ТЕМА 21. РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 101
Питання 68. Розслідування незаконного отримання кредиту та злісного ухилення від погашення кредитної заборгованості. 101
Питання 69. Розслідування лжепредпрінімательство. 104
Питання 70. Розслідування розкрадань, скоєних організованими злочинними формуваннями на підприємствах (організаціях). 105
ТЕМА 22. РОЗСЛІДУВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗБУТУ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ. 107
Питання 71. Криміналістична характеристика виготовлення та збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів. 107
Питання 72. Початковий етап розслідування. 109
Питання 73. Подальший етап розслідувань. 110
ТЕМА 23. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ. 112
Питання 74. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. 112
Питання 75. Способи вчинення злочинів, пов'язаних з НОН. 114
Питання 76. Порушення кримінальної справи і проведення первинних слідчих дій. 115
ТЕМА 24. РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ. 117
Питання 77. Криміналістична характеристика податкових злочинів. 117
Питання 78. Виявлення ознак злочинів, перевірочні дії, порушення кримінальної справи. 119
Питання 79. Побудова і перевірка версій. Початкові слідчі дії. 121
Питання 80. Призначення та проведення судових експертиз. 123
ТЕМА 26. РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ. 126
Питання 85. Криміналістична характеристика екологічних злочинів. 126
Питання 86. Типові вихідні слідчі ситуації та заходи щодо їх вирішення. 128
Питання 87. Тактика окремих слідчих дій. 130
ТЕМА 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 133
Питання 88. Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації. 133
Питання 89. Типові вихідні слідчі ситуації та заходи щодо їх разрешеніяю. 134
Питання 90. Тактика окремих слідчих дій. 135

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов