ФРАНЦУЗЬКЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Г. Бребан - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Г. Бребан ФРАНЦУЗЬКЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО


Вы находитесь здесь: Библиотека / Административное право / ФРАНЦУЗЬКЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Г. Бребан
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ФРАНЦУЗЬКЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Г. Бребан >>>

(необходима авторизация)Переклад з французької кандидата
юридичних наук
Д. І. Васильєва та В. Д. Карповича
Під редакцією і зі вступною статтею доктора юридичних наук С. В. Боботова
Москва «ПРОГРЕС» 1988
>>> 4 >>>
ББК 67.99 (4Фр) Б89
Редактор Куликов А. К.
Бребан Г. Французьке адміністративне право: Пер. з фр. / Под ред. і з вступ. ст. С. В. Боботова. - М.: Прогресс, 1988.-488 с.
Фундаментальне дослідження відомого французького вченого-видного фахівця в області теорії і практики адміністративного права Книга містить великий фактичний матеріал.
Рекомендується юристам, фахівцям в галузі управління, студентам і аспірантам юридичних вузів, усім, хто цікавиться питаннями адміністративного права
1206000000-425
Б ------------------------ 17-88
006 (01) -88
ББК 67.99 (4Фр)


ISBN 5-01-001052-6
Редакція літератури з питань держави і права
© Presses de la Fondation Nationale des sciences politiques, 1984
© Вступна стаття і переклад на російську мову, видавництво «Прогрес», 1988
Зміст
Вступна стаття ................................................ ................ 5
Введення ................................................. ................................. 18
I. Адміністративне право: живий і взаємодіє
комплекс норм ................................................ ................. 18
П. Визначення адміністративного права ............................... 23
III. Історія адміністративного права ..................................... 35
IV. Інструментарій адміністративного права ......................... 43
V. Методологічні проблеми ............................................ 48
ЧАСТИНА ПЕРША
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. Установ, підпорядкованих РЕЖИМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 52
Введення. Юридична особа ................................................ ..... 53
I. Загальні відомості про юридичну особу .................................. 53
П. Юридична особа в публічному праві ................................. 56
Глава I. Держава ................................................. .......... 63
Секція I. Держава як юридична особа ............... 63
§ 1. Ознака юридичної особи не є для
держави основним ....................................... 64
§ 2. Держава є юридичною особою особливого роду ............................................ ............. 64
Секція П. Адміністративне устрій держави ... 69
§ 1. Вищі органи державного управління .... 69
§ 2. Центральні органи управління ....................... 71
§ 3. Місцеві органи державного управління ... 74
Глава П. Інші юридичні особи, підлеглі режиму
публічного права ................................................ . 88
Секція I. Територіальні колективи ....................... 89
§ I. Загальні принципи організації ........................... 90
§ 2. Територіальні колективи, підпорядковані режиму загального права .......................................... 100
§ 3. Місцеві колективи, які мають особливий статус ... 117
Секція П. Державні установи ...................... 124
§ 1. Загальні відомості ............................................... 124
§ 2. Визначення ................................................. ... 126
§ 3. Правовий режим державних установ ... 130
482
>>> 483 >>>
ЧАСТИНА ДРУГА
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 138
РОЗДІЛ I. Прерогативи ................................................. ........ 142
Глава I. Повноваження ................................................. .......... 142
Секція I. Право прийняття рішень .............................. 142
§ 1. Техніка прийняття рішень ............................... 142
§ 2. Зміст рішень ........................................ 147
Секція II. Реалізація права на виконання рішень ..... 151
§ 1. Судові процедури ........................................ 152
§ 2. Виконання за службовим обов'язком ............................ 156
Глава П. правообеспечітельное механізми .......................... 163
Секція I. Правовий захист службовців ........................... 164
Секція П. Правовий захист майна ......................... 166
РОЗДІЛ II. Обов'язки ................................................. ....... 168
Глава I. Принцип законності ................................................ 171
Подглави I. Визначення принципу законності ................... 171
Секція I. Обов'язок діяти відповідно до
законом ................................................. ..... 171
Секція II. Обов'язок проявляти ініціативу ............. 172
§ 1. Виконання законів і постанов ................. 172
§ 2. Виконання судових рішень .......................... 174
Подглави II. Джерела законності ................................... 175
Секція I. Нормативні джерела і загальні принципи
права ................................................. ........ 175
§ 1. Писане право ................................................ . 175
§ 2. Загальні принципи права ..................................... 182
Секція II. Правомочності на розсуд ......................... 191
Секція III. Регламентація управлінських процедур ..... 197
§ 1. Компетенція ................................................. .. 197
§ 2. Процедура ................................................. ...... 199
§ 3. Форми управлінських рішень (актів) ............. 201 -
Подглави III. Санкції за незаконні дії ................... 203
Секція I. Скасування незаконного акта ............................. 203
§ 1. Недійсний акт ...................................... 204
§ 2. Неіснуючий акт ....................................... 210
§ 3. Акт, який не підлягає оскарженню .................... 213
Секція І. Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями .................................... 218
Глава П. Принцип відповідальності ....................................... 219
Подглави I. Загальний режим відповідальності ........................ 224
Секція I. Підстави виникнення ответственності__ 224
Підрозділ I. Винна відповідальність ....................... 224
§ 1. Вина, пов'язана з виконанням службових обов'язків та особиста вина ................................... 224
§ 2. Проста і тяжка вина ..................................... 234
483
>>> 484 >>>
Підрозділ П. Відповідальність без вини ...................... 237
§ 1. Збиток, пов'язаний з виконанням громадських
робіт ................................................. ............. 238
§ 2. Збиток, заподіяний діяльністю або ситуаціями, що представляють небезпеку ................. 241
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої співробітниками публічних служб ........................................ 243
§ 4. Відповідальність, яка випливає із законів і законних рішень .......................................... ..... 246
Секція II. Порядок відшкодування шкоди ...................... 251
Підрозділ I. Колективи, на які може покладатися відповідальність .......................... 251
§ 1. Критерій характеру служби ............................. 252
§ 2. Критерій господаря споруди .......................... 255
Підрозділ II. Поняття шкоди .................................... 256
§ 1. Збиток, що підлягає відшкодуванню ...................... 257
§ 2. Оцінка збитків ................................................ . 258
Підрозділ III. Судовий позов з вимогою виплати
відшкодування ........................................ 260
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 263
РОЗДІЛ I. Категорії ................................................. ........... 267
Глава I. Множинність роботодавців ............................. 268
Секція I. Держава ................................................ 268
Секція П. Територіальні колективи ..................... 269
Секція III. Публічні установи ............................. 270
Глава П. Різноманітність правових режимів ............................. 270
Секція I. Штатні службовці ..................................... 271
Підрозділ I. Штатні службовці держави .............. 272
§ 1. Чиновники у власному розумінні слова ............. 272
§ 2. Категорія державних агентів .................. 275
Підрозділ І. Штатний персонал інших публічних
юридичних осіб ................................. 276
Секція П. Позаштатні співробітники ............................. 277
Підрозділ I. Недавнє минуле .................................. 277
§ 1. Характерні риси позаштатного персоналу ........ 277
§ 2. Причини існування позаштатного персона-
ла ................................................. .................. 280
Підрозділ. Проведена реформа ............................. 281
§ 1. Перехідні положення .................................... 281
§ 2. Постійні положення .................................... 282
РОЗДІЛ П. Службова кар'єра ............................................. . 283
Глава I. Надходження на службу .......................................... 284
Секція I. Умови найму на службу ............................ 284
Підрозділ I. Принцип рівності ................................. 284
484
>>> 485 >>>
§ 1. Раса ................................................. ............... 285
§ 2. Переконання і погляди ....................................... 285
§ 3. Пол ................................................. ................ 286
Підрозділ II. Дискримінаційні обмеження, передбачені законом ......................... 288
§ 1. Вік ................................................. .......... 288
§ 2. Громадянство ................................................. ... 288
§ 3. Здібності ................................................. ... 289
Підрозділ III. Фактичне нерівність ...................... 291
Секція П. Техніка відбору .......................................... 292
Підрозділ I. Конкурсна система ............................... 292
Підрозділ П. Причини існування конкурсної системи ........................................... ....... 293
§ 1. Критерій заслуг .............................................. 293
§ 2. Рівність ................................................. ....... 294
Підрозділ III. Порядок проведення конкурсу .............. 295
§ 1. Попередні підстави .............................. 295
§ 2. Проведення випробувань ..................................... 296
§ 3. Наслідки результатів конкурсу .................... 297
Секція III. Право призначення на посаду ................. 298
Глава П. Проходження службової кар'єри ........................... 300
Секція I. Оплата праці .............................................. 300
Підрозділ I. Основне платню ............................... 300
§ 1. Право на отримання платні .......................... 300
§ 2. Політика в питаннях платні ........................ 302
Підрозділ II. Додаткова винагорода за
працю ................................................. .. 305
Підрозділ III. Соціальні пільги, що надаються
державним службовцям ................. 307
Секція П. Мобільність .............................................. 308
Підрозділ I. Внутрішня мобільність ......................... 308
§ 1. Переміщення по службі ................................... 308
§ 2. Просування по службі ................................... 309
Підрозділ II. Зовнішня мобільність ........................... 311
§ 1. Зовнішня мобільність в рамках апарату управління ............................................ .................. 312
§ 2. Зовнішня мобільність за межами державного апарату управління .......................... 313
Секція III. Відповідальність ....................................... 314
Підрозділ I. Кримінальна відповідальність ..................... 314
Підрозділ II. Фінансова відповідальність .................. 314
§ 1. Відповідальність службовців взагалі ....: .............. 315
§ 2. Відповідальність лічильно-бухгалтерських працівників ............................................. ..................... 316
Підрозділ III. Дисциплінарна відповідальність ........... 317
§ 1. Процедура накладення дисциплінарних санкцій .............................................. .................. 317
485
>>> 486 >>>
§ 2. Правила, що стосуються істоти дисциплінарного
справи ................................................. ............... 319
РОЗДІЛ III. Деонтологія ................................................. ......... 324
Глава I. Обов'язки ................................................. ......... 324
Секція I. Заборона сумісництва ...................... 325
Секція П. Обов'язок покори ........................... 325
Секція III. Обов'язок зберігати таємницю ........................ 327
Секція IV. Обов'язок повідомляти інформацію ........... 328
Секція V. Обов'язок забезпечення незалежності ...... 329
Секція VI. Приватне життя .......................................... 329
Глава П. Політичні права ............................................. .. 330
Секція I. Принцип свободи ........................................ 330
§ 1. Джерела ................................................. ...... 331
§ 2. Зміст свободи поглядів і переконань ....... 332
Секція II. Юридичні обмеження .......................... 333
§ 1. Вимога об'єктивності ................................ 333
§ 2. Обов'язок проявляти стриманість ................ 333
Секція III. Незаконні посягання на волі ...... 337
Глава Ш. Соціальні права ............................................. .. 337
Секція I. Право на створення профспілок .................... 338
§ 1. Заборонні заходи ....................................... 338
§ 2. Визнання права на об'єднання у профспілки ... 339
Секція П. Право на страйк ................................... 342
§ 1. Основний принцип ............................................ 342
§ 2. Обмеження права на страйк ....................... 343
Секція III. Участь державних службовців в справах управління ........................................ 345
§ 1. Інституційний механізм ........................... 346
§ 2. Система оскарження ....................................... 348
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
Юрисдикційна КОНТРОЛЬ ЗА АПАРАТОМ УПРАВЛІННЯ 349
I. Зміст питання ................................................ ........... 349
II. Види можливих рішень ............................................... .. 350
III. Характеристика та тенденції французької системи ............. 355
РОЗДІЛ I. Організація юрисдикційного контролю за апаратом управління ............................................ ........ 369
Глава I. Двоїстість юрисдикції .................................... 369
Секція I. Механізм розмежування підсудності ........... 369
§ 1. Джерела ................................................. ...... 371
§ 2. Спори про підсудність ....................................... 371
Секція І. Зміст поняття розмежування підсудності ........................................... .............. 387
§ 1. Принципи ................................................. ....... 387
§ 2. Винятки із загальних правил розмежування
компетенції ................................................. ... 390
486
>>> 487 >>>
Глава П. Структура органів адміністративної юстиції ........ 399
Секція I. Державна рада ................................ 400
Підрозділ I. Історична еволюція .......................... 400
§ 1. Походження ................................................ 400
§ 2. Реформи ................................................. ........ 400
§ 3. Розвиток законодавства ................................ 402
Підрозділ II. Сучасний правовий статус ................ 405
§ 1. Організація ................................................. ... 405
§ 2. Штатний персонал ........................................... 408
§ 3. Діяльність ................................................. .. 416
Секція II. Територіальні судові органи ............. 431
Підрозділ I. Регіональні адміністративні суди ..... 431
§ 1. Компетенція ................................................. .. 432
§ 2. Організаційна структура .............................. 433
§ 3. Штатний персонал ........................................... 433
ПодразделП. Поради адміністративної юстиції ........ 435
Секція III. Спеціалізовані судові установи
адміністративної юстиції ....................... 435
§ 1. Перелік спеціалізованих установ ........ 435
§ 2. Підстави для їх установи ........................... 436
Секція IV. Помічники правосуддя ............................. 437
РОЗДІЛ П. Механізм юрисдикційного контролю за апаратом
управління ................................................. ........ 438
Глава I. Правила процедури ................................................ 438
Секція I. Загальні принципи ......................................... 438
Підрозділ I. Загальні правила судової процедури ........ 439
§ 1. Позовна заява ........................................... 439
§ 2. Судовий розгляд справи ......................... 441
§ 3. Судове рішення ............................................ 442
Підрозділ II. Правила, пов'язані з адміністративним спорах .......................................... 445
§ 1. Позовна заява ........................................... 445
§ 2. Судовий розгляд ................................ 447
§ 3. Судове рішення ............................................ 452
Секція П. Різні категорії заяв .................. 454
Підрозділ I. Скарга на перевищення влади ................ 454
§ 1. Умови прийнятності позовних заяв ......... 454
§ 2. Наслідки судового анулювання неправомірних актів ............................................. ...... 460
Підрозділ І. Скарги з поширенням повного
юрисдикційного контролю .................. 462
§ 1. Загальні судові рішення ................................. 462
§ 2. Спеціальні судові спори ........................... 463
Глава П. Ефективність адміністративного судочинства ............................................ ........................ 465
Секція I. Доступність правосуддя .............................. 465
§ 1. Ситуативний діагноз .................., ..................... 465
487
>>> 488 >>>
§ 2. Проблемні ситуації ...................................... 466
Секція П. Значення юрисдикційного контролю ........... 469
§ I. Право на розсуд ........................................ 470
§ 2. Реалізація жорстко лімітованих повноважень .............................................. ................... 471
Секція III. Наслідки рішень ................................ 472
§ 1. Відстрочки виконання рішень .......................... 473
§ 2. Виконання рішень ........................................ 475
Висновок ................................................. ............................. 478
Предметний покажчик ................................................ .............. 480
Наукове видання
Гі Бребан
ФРАНЦУЗЬКЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
ІБ № 15642
Редактор А. К. Куликов
Художник В. Б. Гордон
Художній редактор Л. А. Розова
Технічні редактори Т. І. Юрова, С. Л. Горобина
Коректор І. В. Леонтьєва
Здано в набір 16. 06. 87. Підписано до друку 08. 03. 88. Формат 84x108 1/32. Папір офсетний. Гарнітура таймі. Друк офсетний. Условн.печ.л. 25,62. Ум. кр.-отт. 25,62. Уч.-ізд.л. 32,82. Тираж 2500 екз. Замовлення № 698. Ціна 2. 60 к. Изд. № 42406.
Ордена Трудового Червоного Прапора видавництво "Прогрес" Державного комітету СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. 119841, ГСП, Москва, Г-21, Зубовський бульвар, 17.
Віддруковано з готових діапозитивів на Можайськом поліграфком-Бінат Союзполіграфпрома при Державному комітеті СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Можайськ, 143200, вул. Миру, 93.
ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов