Європейське право: Підручник. Скачати Бесплатно. Топорнин Б.Н. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

 

 Европейское право: Учебник. Топорнин Б.Н.

 

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Європейське право: Підручник. Скачати Бесплатно. Топорнин Б.Н.


Европейское право ТопорнинТопорнин Б.Н. Європейське право: Підручник. СКАЧАТЬ >>>
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


М.: МАУП, 1998. - 456 с. ISBN 5-7975-0061-2 (в пер.) 


УДК341 (4) (075.8) ББК 67.412.1 'Т58
Видано за сприяння програми Тасіс «Edrus-9056» зі створення Інституту європейського права

Перший підручник з європейського права в системі вищої юридичної освіти Росії написаний на основі вивчення проблем розвитку європейських співтовариств і Європейського союзу починаючи з перших кроків європейської інтеграції і аж до теперішнього часу.
На основі аналізу установчих договорів (Паризький договір 1951 р., Римські договори 1957 р.), Маастрихтського (1992) та Амстердамського (1997) договорів про Європейський союз трактуються питання правопорядку Європейського союзу і європейських співтовариств, аналізуються їх інститути, а також механізм розгляду судових суперечок.
Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, на юристів-практиків, що працюють в державних установах і займаються питаннями відносин з Європейським союзом, а також на юристів у сфері російського приватного бізнесу, що розвиває зв'язки з фірмами, банками та підприємствами, що знаходяться в зоні дії європейського права.
УДК341 (4) (075.8) ББК 67.412.1
 
ISBN 5-7975-0061-2
 © «МАУП», 1998 © Топорнин В.М., 1998

Передмова
В даний час не просто позначилася, а самим серйозним чином виявилася нагальна потреба в тому, щоб оновити систему вищої юридичної освіти в Росії, привести цю систему у відповідність до потреб сьогодення. Якості підготовки фахівців, від яких багато в чому буде залежати вигляд держави і права України в XXI ст., Має бути приділена першорядна увага. Саме вони - нові покоління російських юристів покликані розвивати і здійснювати високі ідеали правової держави, проголошені в чинній Конституції країни, але далеко ще не реалізовані в дійсності. Перед випускниками юридичних вузів постане завдання зміцнення законності та правопорядку у всіх сферах життя російського суспільства - в економіці, культурі, політиці, соціальній сфері. Найголовніше в роботі юристів - розширювати та забезпечувати права і свободи людини, зміцнювати повагу до його гідності. Потрібно буде забезпечувати верховенство права в міжнародних відносинах - як політичних, так і економічних, культурно-наукових.
Для вирішення цих складних і масштабних завдань юристам майбутнього потрібно широкий спектр знань, розуміння глибинних закономірностей правового розвитку в своїй країні і в усьому світі, здатність добре орієнтуватися в різноманітті правових систем, існуючих на земній кулі. В умовах, коли Росія посилює співпрацю та взаємодію з іншими державами на регіональному і глобальному рівнях, висока кваліфікація юриста увазі вміння швидко сприймати і правильно оцінювати нові явища в правовому житті за межами країни, застосовувати зарубіжне і міжнародне право. При цьому вища юридична освіта повинна не лише давати знання права за станом на сьогоднішній день, а й розкривати тенденції розвитку, забезпечувати «заділ» на майбутнє.
Особливе значення має розширення сфери прикладання сил юристів, перш за все юристів-практиків. Раніше в цю сферу входила робота в апараті Рад та виконавчих органах, що на юридичних факультетах нерідко охоплювалося поняттям «радянське будівництво», - в правоохоронних органах (суд, прокуратура, міліція і т.д.)> а також у сфері господарської діяльності держави, типовою для якої була професія «юрисконсульт». Для всіх перерахованих видів діяльності цілком достатнім в реальному житті було знання внутрішньодержавного права. Що стосується зарубіжного та міжнародного права, то глибокого вивчення цих навчальних дисциплін практика по-справжньому не вимагала. Фахівці з даних дисциплін потрібні були в обмеженій кількості, тільки для системи Міністерства закордонних справ і Міністерства зовнішньої торгівлі, які готували для себе кадри у власних спеціалізованих навчальних закладах.
Нині становище різко змінилося. Межі Росії широко відчинилися для розвитку економічних, політичних, наукових, культурних і багатьох інших видів відносин з іншими країнами, міжнародними організаціями, контактів людей. В цих умовах знання права зарубіжжя стає неодмінною вимогою, що пред'являються до юридичної професії. Сьогодні таке знання необхідно не тільки в державних установах, а й у приватному бізнесі, у тому числі в комерційних банках, акціонерних товариствах, торгових фірмах. Зарубіжні зв'язки йдуть нині як через Москву, так і через суб'єкти Російської Федерації, а також безпосередньо через підприємства. У Росії створюються спільні підприємства, підприємства з повним іноземним участю, здійснюються інші інвестиційні проекти зарубіжного капіталу. Міжнародний характер набула боротьба зі злочинністю.
Ці та багато інших приклади переконливо свідчать, що більш глибоке і активне вивчення різноманіття права в світі має стати одним з обов'язкових умов підготовки висококваліфікованого російського юриста.

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов