Європейське митне право Романова М. Е. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Європейське митне право Романова М. Е.

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Европейское право / Європейське митне право Романова М. Е.Європейське митне право; навч. посібник / М. Є. Романова, В. А. Абрамович, Т. Ф. Цехановіч
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО >>>

Серія заснована в 2010 році Під редакцією:

Херрманн Харальд, керівник проекту, доктор права, професор (університет Ерлангена-Нюрнберга, Німеччина)

Балашенко СА.У координатор проекту від Білорусі, доктор юридичних наук, професор (Білоруський державний університет, Білорусь) Борич Томіславт координатор проекту від Австрії, доктор права, професор (університет Граца, Австрія)

Гошин В.А., кандидат юридичних павук, доцент (Державний митний комітет Республіки Білорусь)

Рецензенти: доктор юридичних наук, професор й. Я. Годунов; кандидат юридичних наук, додент С. М. Сівець

Співкоординатор проекту В. І. Самарії

Романова, М. Е.

під ред, X. Херманна, С, А. Балашенко, Т. Борич, В. А. Гошин. 104 с. - (Європейське економічне право).

13ВИ 978-985-6957-21-8.

Призначено для студентів, які вивчають курс «Європейське економічне право», аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, а також для фахівців в області європейського права.

TEMPUS (Транс'європейський програма мобільності для навчання в університетах)
підтримує модернізацію вищої освіти та створює простір для
співпраці в країнах, що є сусідами з ЄС. Програма TEMPUS, заснована в 1990 році,
охоплює сьогодні 27 держав на Західних Балканах, в I {неточною Європі, Центральній
Азії, Північній Африці і на Близькому Сході.
TEMPUS фінансує два типи проектів:
1) спільні, засновані на багатосторонньому партнерстві вищих навчальних закладів ЄС
і держав-партнерів;
2) структурні, спрямовані на розвиток та реформування вищих навчальних закладів та
систем вищої освіти в державах-партнерах з метою підвищення їх якості та
адекватності, а також їх наближення до європейських досягнень у розвитку освіти.
Партнерство реалізується консорціумами організацій, що складаються з вищих навчальних
закладів, комерційних компаній, міністерств, громадських організацій та інших
організацій, що працюють в галузі вищої освіти як в ЄС, гак і в державах-
партнерах.
Основні цілі TEMPUS-проекту CDJEP-27071-2006: структурна і змістовна
розробка нового навчального плану за європейським економічному праву в комбінації з
сучасної, орієнтованої на європейський рівень методикою викладання фахівцями
вищої школи, забезпечення її навчальними матеріалами, включаючи компоненти на іноземних
мовами та електронних носіях, здійснення процедури введення нового навчального плану на
спеціальностях, пов'язаних з господарським, економічним, підприємницьким правом на
юридичних факультетах Білоруського державного університету, Брестського
державного університету ім. А.С. Пушкіна та Міжнародного інституту трудових і
соціальних відносин, після закінчення яких даний факт вказується в додатку до
диплому про вищу освіту.
Перспективною метою проекту є сприяння реформуванню системи юридичної
освіти в Білорусі, наближення її до європейських стандартів, адекватне реагування
на затребуваність юристів зі знаннями в області європейського економічного права.
В рамках реалізації загальної мети проекту виконані наступні завдання:
• придбана навчальна література з європейського економічного права в країнах ЄС і
Росії для оснащення нею бібліотек білоруських університетів (БДУ, МИТС, БрДУ);
• викладачі вузів Білорусі пройшли стажування в університетах Ерлан-гена-
Нюрнберга і Граца (робота над створенням навчальних посібників та підвищення ква-
ліфікації / перепідготовка);
• основні джерела митного, податкового, конкурентного, торговельного та інших
галузей права Європейського Союзу переведені на російську мову;
• придбано обладнання для вузів Білорусі;
• проведено два міжнародних семінару з європейському} 'економічному праву для
викладачів юридичних факультетів вузів Білорусі з обговоренням проектів навчальних
видань з європейського економічного права в Білорусі за участю викладачів
вузів-партнерів з ЄС (6-8 жовтня 2008 р., 3-6 вересня 2009 р.);
• створено підтримуваний електронний ресурс, що містить банк даних в Білорусі з
європейському економічному праву (http://www.tempuscdjep-27071-2006.info /);
• наказом Міністерства освіти від 28 травня 2009 р. № 670 в ОКРБ 011-2001
«Спеціальності та кваліфікації» внесено зміни № 14, якими введена
спеціалізація в рамках спеціальності «Економічний право» 1-24 3 січня 04 «Європейське
економічне право ». Дана спеціалізація передбачена і в Загальнодержавному
класифікаторі Республіки Білорусь ОКРБ 011 -2009 «Спеціальності та кваліфікації»,
затвердженому постановою Міністерства освіти Республіки Білорусь № 36 від 2
червня 2009 р. і введеному в дію з 1 липня 2009
Планується відкриття в 2010/11 навч. році на юридичному факультеті Б ГУ спеціалізації
«Європейське економічне право».
В результаті реалізації проекту істотно посилиться складова вивчення та навчально-
методичного забезпечення європейського права в структурі юридичних дисциплін у
вищих навчальних закладах Білорусі шляхом внесення відповідних змін до
навчальні плани і введення блоку дисциплін європейського економічного права.
Білоруські викладачі, які пройшли необхідний курс підготовки та отримали
необхідний досвід та навички в рамках проекту, зможуть у перспективі брати участь у підготовці
та розробці національних законодавчих актів у різних галузях права.
У концептуальному плані реалізація проекту сприяє наближенню структури досліджуваних
юридичних дисциплін до поточних і майбутніх потреб білоруських реалій, адаптації
системи підготовки юридичних кадрів Білорусі до європейських стандартів.
На завершальному етапі реалізації проекту підготовлено до видання рукописи навчальних
посібників з усіх дисциплін, які передбачається викладати в рамках спеціалізації
«Європейське економічне право».

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов