Доказательственное право Англії та США - Решетнікова І. В. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Доказове право Англії та США


Вы находитесь здесь: Библиотека / Гражданский процесс Украины / Доказательственное право Англії та США - Решетнікова І. В.


Скачать учебник/монографиюНазвание:

Доказове право Англії та США
Доказательственное право Англии и США

Авторы: 
Решетнікова І. В.


Тип материала:учебно-практическое пособие
Год издания: 1997
Количество страниц: 240

(необходима авторизация)
Формат файла:  doc


Краткое описание:Книга знайомить читача з двома системами цивільного процесу - інквізиційної і змагальної, з доказовим правом Англії та США, з тими його сторонами, які відображають суть змагального процесу і гарантії рівності сторін, національні правові особливості, з тенденціями і напрямами зближення російського і англо-американського процесу .
Студентам, аспірантам та викладачам юридичних вузів, науковцям, а також усім, хто цікавиться даним питанням

ВСТУП

Написання книги, присвяченої доказового права Англії та США, викликане не модою на все закордонне і не прагненням розкритикувати їх систему, вимовляючи дифірамби рідному російському праву. Причина проста - бажання вивчити і знати те, про що в нас поки мало інформації.
У Росії видано не так багато книг про закордонний цивільному процесі і немає жодної про доказательственном праві Англії та США. У роботах В. К. Пучінскій, М. Г. Авдюкова, А. Ф. Клейнман, М. К. Треушнікова зачіпаються деякі аспекти доказательств1. У книзі Р. Уолкера також міститься невеликий нарис про докази в англійському праве2. Самостійного же монографічного дослідження доказового права ще не було.
Актуальність вивчення доказового права саме зараз обумовлена ​​низкою причин.
По-перше, докази завжди були і залишаються центральним правовим інститутом російського цивільного процесу, тому в період реформування останнього зростає потреба вивчення доказів і доказування.
По-друге, переорієнтація російського цивільного процесу на активність сторін на всіх стадіях цивільного процесу, розвиток його змагальних почав змушують переосмислити багато аспектів доказів. Тому корисно дізнатися, як вирішуються відповідні питання в країнах з змагальної системою правосуддя.
1 ПучінскійВ.К. Цивільний процес США. М., 1979, С. 77-138; пучинуський В. К. Англійський цивільний процес (основні поняття, принципи,
інститути). М., 1974; АвдюковМ.Г., Клейнман А. Ф., Треушников М. К. Основні
риси буржуазного цивільного процесуального права. М., 1978. С. 42-96.
2 Уолкер Р. Англійська судова система. М., 1980. С. 553-597
По-третє, змагальність судочинства може призвести до фактично нерівного становища сторін в плані можливостей скористатися представницькими послугами. Щоб цивільний процес захищав інтереси всіх громадян і юридичних осіб в рівній мірі, знову ж таки варто звернутися до досвіду вирішення подібних проблем в Англіі1 і США, де ті ж самі проблеми виникли давно і існують різні напрямки їх вирішення.
По-четверте, в російському праві стало популярним і зручним переносити зарубіжні (особливо американські) правові інститути в російське законодавство. З одного боку, непогано використовувати вже наявні і виправдали себе правові механізми. Але з іншого - правові системи Великобританії, США і Росії різні, і це повинно бути враховано в процесі законотворення.
Крім того, пізнання доказового права Англії та США може послужити поштовхом до розвитку власних ідей про докази не тільки в цивільному, але і в кримінальному процесі, до вдосконалення митного, податкового, адміністративного законодавства в плані розгляду та вирішення справ про відповідні правопорушення. Кожна з названих галузей в тій чи іншій мірі регулює інститут доказів і процес доведення. Англійське та американське право розглядають доказове право як явище, відмінне від процесу і володіє універсальністю з точки зору його застосування і в кримінальному, і в цивільному процесі.
Складність вивчення англійської та американського доказового права полягає в тому, що мало ознайомитися з наявними законодавчими актами. До речі, їх не так просто зрозуміти, бо їх виклад досить казуистичность. Доказове право виткане з безлічі прецедентів, які не тільки доповнюють законодавчі акти, але і роз'яснюють багато їх положення.
Матеріал для пропонованої книги збирався автором під час двох стажувань у Великобританії в 1989-1990рр. і в 1993-1994 рр.., стажування в США в 1996р., а також занять, організованих Національним інститутом судової адвокатури США в 1995 р. Під час стажувань автор прослухав курси лекцій з цивільного процесу і доказового права названих країн, вивчав практику Верховного Суду Англії і Уельсу, Верховного Суду Шотландії, судів графств

1 У даній книзі розглядається доказове право Англії, а не всій Великобританії, так як право Шотландії має істотну специфіку.
в різних регіонах Великобританії, а також практику Верховного Суду США, практику судів штату Мічиган, організацію та діяльність адвокатури.

Про зарубіжному праві можна писати, або перелагая зарубіжний матеріал на знайому російську правову термінологію, або слідуючи логіці законодавця, судовій практиці і науці країни, чиє право є об'єктом вивчення. Автор книги обрав другий шлях, вважаючи, що краще дізнатися право таким, яке воно є. Робота не претендує на вичерпне висвітлення доказового права двох зазначених країн. Автор прагнув не вносити надмірну кількість своїх критичних зауважень, даючи можливість читачеві познайомитися з доказовим правом Великобританії і США як таким.

Разом з тим автор не ставив перед собою мету лише описати право Англії та США. Він прагнув показати боку цивільного процесу і доказового права, що відображають суть змагального процесу і гарантії рівності сторін, національні правові особливості (окремі з них прийнятні для російського права і процесу, інші при всьому бажанні не можуть бути сприйняті). Подібний підхід продиктований переконанням у тому, що правова система будь-якої країни розвивається відповідно до власних національними, культурними, правовими традиціями. Тому насадження чужого не може надати їй допомогу, навіть, навпаки, здатне принести шкоду. Однак у той же час країни світу не тільки розвиваються за власними законами, але і підкоряються деяким загальним тенденціям. Останнє сприяє полегшенню пошуку оптимальних правових інститутів, позбавляє законодавця від необхідності «винаходити колесо», припускає можливість рецепції деяких інститутів і т.д.
Переорієнтація російського цивільного процесу на змагальність і активність сторін в процесі доказування обумовлює необхідність кардинальних змін не тільки Цивільного процесуального кодексу РРФСР, а й іншого законодавства (наприклад, законодавства про адвокатуру, прокуратурі, органах держави, громадських організації, які захищають в суді інтереси інших осіб, і пр.). Тому цікаво дізнатися, як ті ж самі питання вирішувалися і вирішуються протягом вже багатьох десятиліть у країнах, де спочатку діяв і діє досі принцип активності сторін.

У зв'язку з цим автор переслідував мету викласти доказове право Англії та США, показати тенденції та напрямки в зближенні російського та англо-американського процесу.
Книга складається з двох розділів. У першій розглядаються дві системи цивільного процесу: інквізиційна і змагальна. У ній розкриваються основні риси названих систем, тенденції та напрями зближення російського і англоамериканских процесу. Друга глава повністю присвячена доказового права Англії та США. У ній аналізуються загальнотеоретичні питання доказового права, його основні правові інститути: належність та допустимість доказів, правові привілеї, предмет і тягар доказування, правові презумпції, стандарт доказування та теорія ймовірності доказів, засоби доказування, стадії доказування. Особлива увага приділяється взаємозв'язку доказового права з змагальністю цивільного процесу і правом суспільного інтересу.

На думку автора, вивчення зарубіжного права відкриває прекрасну можливість дізнатися, як одні й ті ж проблеми вирішуються в Росії, Англії, США, в чому причина відповідних відмінностей, яка ймовірність взаємного збагачення даних правових систем. На основі вивчення російського законодавства, зарубіжного досвіду, світової наукової думки, тенденцій розвитку правових систем можлива розробка концепції вдосконалення як права в цілому, так і окремих його інститутів.
ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2021Анализ интернет сайтов