АДВОКАТУРА ЯК ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ І ЗАХИСТУ - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

АДВОКАТУРА ЯК ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ І ЗАХИСТУ


Вы находитесь здесь: Библиотека / Адвокатура / АДВОКАТУРА ЯК ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ І ЗАХИСТУ


Скачати бесплатно "Адвокатура як інститут правової допомоги і захисту"


Навчальний посібник

Харків

«Право» 2008


Рекомендовано до опублікування кафедрою кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету (протокол № 11 від 18.05.2007 р.).
Рецензенти:
В. Г. Лукашевич, перший проректор Гуманітарного Університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
Т. А. Коломоєць, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач кафедрою адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор;
А. В. Фурман, директор Інституту експериментальних систем освіти, завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського державного економічного університету, доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України;
В. І. Бояров, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури (м. Київ), кандидат юридичних наук
Синьоокий О. В.

Адвокатура як інститут правової допомоги та захисту: Навчальний посібник. - Х.: Право, 2008. - 496 с.

Посібник відповідає навчальній програмі для вищих навчальних закладів і містить найбільш повне системне дослідження проблем нової науки - адвокатологіі. Матеріал видання заснований на авторської монографії «Адвокатура як інститут правової допомоги та захисту: проблеми становлення та перспективи розвитку», рекомендованої до друку Вченою радою ЗНУ (протокол № 5 від 30.01.2007 р.). Розглянуто основні теми курсу «Адвокатура України»: причини та умови виникнення інституту адвокатури; основні принципи діяльності адвокатури на різних етапах історичного розвитку суспільства, організація і функції адвокатури, напрями, форми і принципи діяльності адвокатури в Україні. Проаналізовано позитивні та негативні (небезпечні) тенденції в розвитку особистості адвоката та їх взаємозв'язок з сучасними суспільними процесами.
Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей, може бути корисно адвокатам та юристам-практикам.
Посібник відповідає навчальній Програмі для віщіх навчальний закладів и містіть найбільш повне системні Дослідження проблем Нової науки - адвокатології. Матеріал видання заснован на авторській монографії «Адвокатура як інститут правової допомоги та захисту: проблеми становлення та перспективи розвитку», рекомендованій до друку Вченіє радою ЗНУ (протокол № 5 від 30.01.2007 р.). Розглянуто Основні тими курсу «Адвокатура України»: причини та Умови Виникнення інсттітуту адвокатури; Основні принципи діяльності адвокатури на різніх етапах історічного розвитку Суспільства; організація и функції адвокатури, напрями, форми та принципи діяльності адвокатури в Україні. Проаналізовано Позитивні та негатівні (небезпечні) Тенденції в розвитку особини адвоката та їх Взаємозв'язок з сучасний суспільними процесами.
Для студентів, аспірантів та вікладачів юридичних спеціальностей, Може буті корисний адвокатам та юристам-практикам.
ББК 67.9 (4 УКР) 76
© О. В. Синьоокий, 2008
© «Право», 2008


Зміст:


Глава 1. Становлення і розвиток адвокатської інституції ....................... 9
§ 1. Найдавніші витоки виникнення адвокатської професії ....... 9
§ 2. Особливості становлення давньогрецької адвокатури ............ 18
§ 3. Римська адвокатура як соціально-правової пам'ятник епохи ..... 26
§ 4. Парадигми середньовічної адвокатури ......................................... 35
§ 5. Розвиток світової адвокатури в xvi-XIX сторіччя ......................... 49
§ 6. Зародження і формування інституту адвокатури в Україні ...... 57
§ 7. Адвокатура в Російській імперії .............................................. .. 64
§ 8. Історія радянської адвокатури ............................................... ....... 76

Контрольні питання для самопідготовки ......................................... 96
Глава 2. Типологія адвокатської професії ............................................... 98
§ 1. Поняття і класифікація галузевої спеціалізації
§ 2. Захисник у кримінальному судочинстві, або адвокат-
§ 3. Адвокат-цивілісти: концепція представництва в цивільному процесі ......................................... ...................... 120
§ 4. Адвокат-господарник і правове обслуговування суб'єктів комерційної діяльності ......................................... ................ 130
§ 5. Адвокат в адміністративному судочинстві: новації та
§ 6. Адвокат при розгляді справ Конституційним Судом
§ 7. Адвокатська діяльність в нотаріальному процесі ................ 151
§ 8. Адвокат у виконавчому виробництві та проблема

Контрольні питання для самопідготовки ....................................... 163495
Глава 3. Захист від обвинувачення як особливий вид правової допомоги ....... 165
§ 1. Зміст поняття і філософія захисту від обвинувачення ........ 165
§ 2. Стратегія і тактика захисту на досудовому слідстві ............. 176
§ 3. Адвокатське досьє (виробництво) і планування захисту .... 197
§ 4. Поняття правової позиції та колізії правових позицій адвоката та його підзахисного ....................................... ................. 207
§ 5. Брехня, самообмови і примус до визнання: погляд зсередини ........................................ ....................................... 214
§ 6. Проблеми тенденційного слідства і побудова захисту в «замовних» кримінальних справах ...................................... ............... 224
§ 7. Завдання адвоката в суді першої інстанції .................................. 242
§ 8. Мистецтво професійного захисту при судових дебатах ...... 251
§ 9. Адвокат в апеляційному та касаційному виробництвах ....... 273

Контрольні питання для самопідготовки ....................................... 286
Глава 4. Деонтологія адвоката в сучасному поляризованому суспільстві ............................................ ................................. 288
§ 1. Юридична природа адвокатури та її організаційні
§ 2. Основні принципи адвокатської інституції та їх соціальна цінність .......................................... ................... 310
§ 3. Політична культура адвоката: ретроспектива проблеми і
§ 4. Психологічні основи адвокатської діяльності ................ 350
§ 5. Адвокатська таємниця, етика, мораль і «угоди з правосуддям» ..... 374
§ 6. Адвокатська діяльність в екстремальних ситуаціях ............ 394
§ 7. Незаконна адвокатська діяльність і типи
§ 8. Професійна деформація адвоката та шляхи її
§ 9. Адвокатологія як наука і навчальна дисципліна: сістемнийподход та перспективи структурної модифікації .................... 461

Контрольні питання для самопідготовки ....................................... 471

Список

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов