Административное право Российской Федерации Алёхин А.П. Скачать - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Адміністративне право Російської Федерації: Підручник


Вы находитесь здесь: Библиотека / Административное право / Административное право Российской Федерации Алёхин А.П

Административное право Российской Федерации Алёхин А.П. Скачать


Административное право Российской Федерации Алёхин А.П. Скачать
(необходима авторизация)

Рекомендовано Радою з правознавства
Навчально-методичного об'єднання університетів
Російської Федерації
Автори
Альохін Олексій Петрович, Заслужений юрист РФ, доктор юридичних наук, професор - глави: 5-10, 13-15, 17, 20-23, 31, 32;
Кармолицкий Анатолій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент - голови: 18, 19, 34-40;
Козлов Юрій Маркович, Заслужений діяч науки Російської Федерації, доктор юридичних наук,. Професор - глави: 1-4, 11, 12, 16, 24-30, 33.
Альохін А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М.
А 49 Адміністративне право Російської Федерації: Підручник. - М.: ІКД "Зерцало-М". 2003. - 608 с.
ISBN 5-94373-065-6
Підручник написаний викладачами кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету МГУ ім. М. В. Ломоносова відповідно до програми курсу "Адміністративне право Російської Федерації" на основі положень Конституції Російської Федерації 1993 р. і діючого російського законодавства. У ньому висвітлюються основні інститути адміністративного права, а також і адміністративно-правова організація управління економікою, соціально-культурної та адміністративно-політичною сферами.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів.
© А. П. Альохін, А. А. Кармолицкий,
ISBN 5-94373-065-6
Ю. М. Козлов © Видавництво "Зерцало", 2003
ЧАСТИНА ПЕРША
СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Розділ I. Адміністративне право у правовій системі Російської Федерації ......................................
Глава 1. Державне управління, виконавча влада ... 3
§ 1. Державне управління .............................. 3
§ 2 Виконавча влада: механізм, співвідношення
з державним управлінням ........................... 5
Глава 2. Предмет і метод адміністративного права ............ 13
§ 1. Суспільні відносини, що регулюються
адміністративним правом ............................... 13
§ 2. Метод адміністративного права ......................... 19
§ 3. Місце адміністративного права в правовій системі ....... 24
§ 4. Поняття і система суб'єктів адміністративного права .... 29
Глава 3. Адміністративно-правові норми ................... 34
§ 1. Поняття та особливості адміністративно-правових норм ... 34 § 2. Види адміністративно-правових норм ................... 39
§ 3. Реалізація адміністративно-правових норм .............. 44
§ 4. Джерела адміністративного права ..................... 46
Глава 4. Адміністративно-правові відносини ............... 51
§ 1. Основні риси адміністративно-правових відносин .... 51
§ 2. Юридичні факти в адміністративному праві ........... 59
3. Види адміністративно-правових відносин .............. 60
Зміст
Зміст
IV
V
 
 
Розділ II. Суб'єкти адміністративного права ..................... 67
Розділ III. Адміністративно-правові форми і методи .......... 196
67
Глава 5. Фізичні особи
§ 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян
Російської Федерації .................................. 67
§ 2. Права і обов'язки громадян у сфері
державного управління ............................ 75
§ 3. Адміністративно-правові гарантії прав громадян ........ 83
§ 4. Звернення громадян ..................................... 88
§ 5. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян
та осіб без громадянства ................................... 93
. 96
. 96
100
Глава 6. Органи виконавчої влади
§ 1. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади ...........
§ 2. Види органів виконавчої влади .................
§ 3. Поняття, принципи побудови і ланки системи
органів виконавчої влади .......................... 105
§ 4. Уряд РФ ..................................... 109
§ 5. Міністерства та інші федеральні органи
виконавчої влади .................. '............... 113
§ 6. Територіальні органи федеральних органів
виконавчої влади ................................. 119
§ 7. Органи виконавчої влади суб'єктів
Російської Федерації ................................. 122
§ 8. Повноваження Президента Російської Федерації
у сфері виконавчої влади ......................... 131
Глава 7. Органи місцевого самоврядування .................... 134
Глава 8. Державні службовці ......................... 139
§ 1. Поняття державної служби ....................... 139
§ 2. Види державної служби .......................... 141
§ 3. Принципи державної служби ..................... 143
§ 4. Система правових актів про державну службу ....... 146
§ 5. Поняття та види державних службовців ............. 147
§ 6. Основи адміністративно-правового статусу
державних службовців ............................. 155
§ 7. Адміністративно-правове регулювання
проходження державної служби ................... 158
§ 8. Стимули діяльності державних службовців ....... 163
§ 9. Про муніципальної службі ............................... 165
Глава 9. Підприємства, організації та установи ............ 167
§ 1. Поняття та види підприємств, установ .............. 167
§ 2. Основи адміністративно-правового положення
підприємств та установ ............................. 171
§ 3. Створення і ліквідація підприємств та установ ...... 179
§ 4. Адміністративно-правові гарантії
самостійності підприємств, установ ............ 182
§ 5. Фонди ................................................ 184
Глава 10. Громадські об'єднання .................... '.... 186
§ 1. Поняття та види громадських об'єднань .............. 186
§ 2. Основи адміністративно-правового статусу
громадських об'єднань ....................: ........ 189
§ 3. Законодавчі основи правового положення
релігійних об'єднань .............................. 193
Глава 11. Адміністративно-правові форми ................. 196
§ 1. Поняття адміністративно-правових форм ............... 196
§ 2. Види адміністративно-правових форм .................. 199
§ 3. Правові акти управління: поняття,
юридичне значення ................................. 204
§ 4. Види правових актів управління ....................... 206
§ 5. Дія правових актів управління ................... 212
§ 6. Адміністративно-правовий договір ...................... 218
Глава 12. Адміністративно-правові методи ................. 222
§ 1. Поняття адміністративно-правових методів ............. 222
§ 2. Види адміністративно-правових методів ................ 227
§ 3. Адміністративне примус: сутність, види ..; ..... 233
Зміст
VII
Зміст
VI
 
 
Розділ TV. Відповідальність за адміністративним правом .......... 239
Глава 13. Адміністративна відповідальність ................. 239
§ 1. Поняття і основні риси адміністративної
відповідальності ....................................... 239
§ 2. Законодавчі основи адміністративної
відповідальності ....................................... 241
§ 3. Адміністративне правопорушення ..................... 243
§ 4. Звільнення від адміністративної відповідальності ...... 251
§ 5. Обмеження адміністративної відповідальності .......... 253
§ 6. Поняття та види адміністративних покарань ............ 254
§ 7. Накладення адміністративного покарання ............... 259
§ 8. Адміністративна відповідальність юридичної особи. . . 263
266
269
Глава 14. Дисциплінарна відповідальність Глава 15. Матеріальна відповідальність. .
Розділ VI. Адміністративне право і законність в управлінні .... 306
Глава 18. Законність у сфері управління .................... 306
§ 1. Законність, дисципліна, доцільність ............... 306
§ 2. Поняття і система способів забезпечення законності
і дисципліни в управлінні ............................ 309
313
Глава 19. Способи забезпечення законності і дисципліни в управлінні ..........................................
§ 1. Контрольні повноваження Президента
Російської Федерації ................................. 313
§ 2. Контроль органів законодавчої
(Представницької) влади .............................. 316
§ 3. Контроль органів виконавчої влади ................. 318
§ 4. Адміністративний нагляд .............................. 320
$ 5. Органи судової влади і законність в управлінні ....... 324
§ 6. Загальний нагляд органів прокуратури ..................... 330
Розділ V. Адміністративно-процесуальне право ................ 272
Розділ VII. Основи адміністративно-правової організації
управління економікою, соціально-культурної
та адміністративно-політичною сферами ....................... 337
Глава 16. Адміністративно-процесуальна діяльність ..... 272
§ 1. Адміністративний процес: сутність, види ............. 272
§ 2. Адміністративна юрисдикція: основні риси,
принципи, структура .................................. 277
Глава 17. Провадження у справах про адміністративні правопорушення ............................................ 284
§ 1. Основи виробництва ................................... 284
§ 2. Учасники виробництва ................................ 287
§ 3. Докази ........................................ 290
§ 4. Заходи забезпечення провадження ........................ 292
§ 5. Порушення справи ..................................... 295
§ 6. Розгляд справи ..................................... 298
§ 7. Перегляд постанов і рішень .................... 300
§ 8. Виконання постанов ............................. 302
ЧАСТИНА ДРУГА
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ,
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ
І АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЇ
СФЕРА
337
Глава 20. Основи адміністративної організації управління в сучасних умовах .............
§ 1. Необхідність і характер державного управління. . 337 - § 2. Поняття і цілі організації управління ................ 342
§ 3. Правові основи організації управління ............... 351
VIII
IX
Зміст
Глава 21. Територіальні, галузеві
і міжгалузеві начала в управлінні ........................ 356
§ 1. Основи розмежування компетенції в області
управління між органами виконавчої влади Російської Федерації і її суб'єктів ................... 356
§ 2. Регіональні початку .................................. 364
§ 3. Міжгалузеві початку в управлінні ................... 372
§ 4. Галузеві начала в управлінні ....................... 387
391
Глава 22. Розвиток системи функцій, методів і форм управління в сучасних умовах. . .
Зміст
§ 4. Державний контроль (нагляд) у сільському господарстві. . 434
439
Глава 26. Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством.
§ 1. Організаційно-правові форми управління
будівництвом і житлово-комунальним господарством .... 439
§ 2. Місцеве самоврядування, будівництво
та житлово-комунальне господарство .................... 441
442
§ 3. Державний контроль (нагляд)
в будівництві та житлово-комунальному господарстві.
§ 1. Функції .............................................. 391
§ 2. Державне регулювання
як функція управління ............................... 392
§ 3. Державний контроль .............................. 394
§ 4. Методи ............................................... 396
§ 5. Форми ................................................ 400
Глава 27. Управління комунікаціями ...................... 444
§ 1. Організаційно-правові форми управління
комунікаціями ....................................... 444
§ 2. Місцеве самоврядування і комунікації ............... 452
§ 3. Державний контроль та нагляд на транспорті
та зв'язку ............................................... 452
454
Глава 23. Організація управління в особливих умовах ......... 407
Глава 28. Управління використанням і охороною природних ресурсів ........
Розділ VIII. Адміністративне право і управління економікою .... 416
Глава 24. Управління промисловістю ..................... 416
§ 1. Організаційно-правові форми
управління промисловістю .......................... 416
§ 2. Підприємства і об'єднання в промисловості .......... 423
§. 3. Місцеве самоврядування і промисловість ............. 425
§ 4. Державний контроль (нагляд)
в управлінні промисловістю ........................ 425
430
Глава 25. Управління сільським господарством
§ 1. Організаційно-правові форми управління
сільським господарством ................................... 430
§ 2. Підприємства та організації в сільському господарстві ........ 433
§ 3. Місцеве самоврядування і сільське господарство ........... 434
§ 1. Організаційно-правові форми управління
використанням та охороною природних ресурсів ........... 454
§ 2. Органи місцевого самоврядування та використання
та охорона природних ресурсів ........................... 459
§ 3. Державний контроль (нагляд)
в галузі природокористування та охорони
природних ресурсів ...............................
459
Глава 29. Управління фінансами і кредитом ................. 466
§ 1. Організаційно-правові форми управління
фінансами і кредитом ................................. 466
§ 2. Місцеве самоврядування, фінанси і податки ............. 473
§ 3. Фінансовий контроль .................................. 473
Глава 30. Управління в галузі зовнішньоекономічних зв'язків. . 477
§ 1. Організаційно-правові форми управління
в галузі зовнішньоекономічних зв'язків .............. . '.. . 477
XI
Зміст
Зміст
X
 
 
534
§ 2. Місцеве самоврядування та зовнішньоекономічні зв'язки. . . 482
§ 3. Державний контроль
в галузі зовнішньоекономічних зв'язків .................. 482
§ 2. Місцеве самоврядування і соціальний захист громадян ...................................
Розділ IX. Адміністративне право
484
і управління соціально-культурною сферою
Глава 31. Управління освітою .......................... 484
§ 1. Організаційно-правові форми
управління освітою ............................... 484
§ 2. Установи освіти ............................... 492
§ 3. Органи місцевого самоврядування та освіта .......... 497
§ 4, Державний контроль діяльності
освітніх установ ........................... 497
Глава 32. Управління охороною здоров'я ..................... 499
§ 1. Організаційно-правові форми управління
охороною здоров'я ...................................... 499
§ 2. Заклади охорони здоров'я ........................... 505
§ 3. Місцеве самоврядування і охорона здоров'я ............. 508
§ 4. Санітарно-епідеміологічний нагляд .................. 509
Глава 33. Управління наукою ................................ 514
§ 1. Організаційно-правові форми управління наукою ..... 514 § 2. Організація науки. Наукові установи і спільноти ... 517
Глава 34. Управління культурою ............................ 522
§ 1. Організаційно-правові форми управління
культурою ............................................. 522
§ 2. Місцеве самоврядування і культура .................... 528
Глава 35. Управління в галузі соціального захисту громадян. . . 529
§ 1. Організаційно-правові форми управління
в області соціального захисту громадян ................... 529
Розділ X. Адміністративне право
і управління адміністративно-політичною сферою ............. 537
Глава 36. Управління обороною .............................. 537
§ 1. Організаційно-правові форми управління обороною. . . 537
§ 2. Органи місцевого самоврядування та управління обороною ....................................
§ 3. Комплектування Збройних Сил
Російської Федерації ......................
§ 4. Військова служба ............................
543
544
546
....... 541
Глава 37. Управління безпекою
§ 1. Організаційно-правові форми управління
безпекою ......................................... 546
556
556
560
562
564
§ 2. Державний кордон, її захист і охорона ............ 550
Глава 38. Управління внутрішніми справами
§ 1. Організаційно-правові форми управління
внутрішніми справами ...............................
§ 2. Органи місцевого самоврядування та управління
в області внутрішніх справ ...........................
§ 3. Служба в органах внутрішніх справ ...................
§ 4. Міліція ..........................................
§ 5. Державний нагляд
571
573
575
578
578
за безпекою дорожнього руху ................... 568
§ 6. Державний пожежний нагляд ..................
§ 7. Паспортна система .................................
§ 8. Внутрішні війська ................................
Глава 39. Управління закордонними справами
§ 1. Організаційно-правові форми управління закордонними справами ......................
XII
Зміст
 
 
§ 2. Органи Міністерства закордонних справ
Російської Федерації за кордоном ...................... 581
§ 3. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Російську Федерацію та виїзду з Російської Федерації ...................... 583
Глава 40. Управління юстицією ............................. 587
§ 1. Організаційно-правові форми управління юстицією. . . 587 § 2. Реєстрація актів цивільного стану .............. 589
§ 3. Організація нотаріальної служби ...................... 590
§ 4. Адвокатура ........................................... 594
ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов