Господарське право України. Мілаш В.С. - Курс лекцій - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Господарське право України - Курс лекцій


Вы находитесь здесь: Библиотека / Хозяйственное право Украины / Господарське право України - Курс лекцій. Мілаш В. С. 
Курс лекцій

У двох частинах

Частина перша


Рецензент

Д. В. Задихайло, Заслужений працівник освіти України

завідувач кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Мілаш В. С.

Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

ISBN 978-966-458-045-5

Курс лекцій з господарського права присвячено загальним питанням становлення та розвитку господарського права в Україні. У систематизованому вигляді розглядаються ключові положення господарського права, серед яких поняття господарської діяльності та її різновидів, особливості правового регулювання відносин, що виникають під час організації та провадження господарської діяльності, господарська інфраструктура та майнова основа її функціонування, питання державного регулювання господарської діяльності та основні засади конкурентного права, система господарських договорів тощо.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів.

ББК 67.9 (4 УКР) 303

© Мілаш В. С., 2008

 

Зміст


 
Розділ 1. Основні засади господарського права
 
Проблема розмежування суспільних відносин, що регулюються господарським правом, із відносинами, які є предметом інших галузей права
 
 

 
Розділ 2. Державна політика у сфері господарювання
 
 
 
 
 
Розділ 3. Господарська діяльність
 

3.2. Поняття та історія розвитку підприємництва.

Його кваліфікаційні ознаки. Відмежування підприємницької діяльності від промислу

 
 
Розділ 4. Суб'єкти господарського права: загальна характеристика; порядок утворення та державної реєстрації; майнова основа господарювання
 
 
 

4.4. Порядок утворення та державної реєстрації суб'єктів господарювання. Обмеження на заснування суб'єкта

 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 5. Правовий статус та організаційно-правові засади діяльності окремих суб'єктів господарювання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
управління ТОВ, їх компетенція. Виключна компетенція загальних зборів. Порядок проведення загальних зборів ТОВ
 

у статутному фонді товариства. Спадкування частки учасника ТОВ

 
5.2. Поняття, види та організаційно-правові засади діяльності кооперативів. Членство у кооперативі
 
 
 
 
Розділ 6. Правове регулювання відносин, пов'язаних із відновленням платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 7. Господарські договори
 
 
 
 
 

7.6. Особливості укладення договорів за конкурсом, на публічних торгах, біржах, ярмарках та за державним замовленням

7.7. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

7.8. Поняття дійсності та чинності господарських договорів. Визнання господарських договорів недійсними

 
Розділ 8. Поняття відповідальності у господарському праві

8.1. Господарсько-правова відповідальність: загальна характеристика. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності (складення

та порядок розгляду претензії)

8.2. Види оперативно-господарських санкцій. Порядок їх застосування

8.3. Відшкодування збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) господарського договору (документальне підтвердження збитків, обчислення

 

8.5. Адміністративно-господарська відповідальність за порушення правил здійснення господарської діяльності. Види адміністративно-господарських санкцій

Розділ 9. Державне регулювання господарської діяльності: цілі та засоби здійснення

9.1. Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарських відносин

 
 
 
 
 
 
 
Розділ 10. Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській
діяльності
 

10.2. Поняття недобросовісної конкуренції та форм її вияву у сфері господарювання

 
 
 
 

10.9. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2019Анализ интернет сайтов