Множественность преступлений: учебник - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

 Множественность преступлений по уголовному праву Украины


Вы находитесь здесь: Библиотека / Уголовное право Украины / Множественность преступлений


 
 
Рецензент: член-корреспондент Академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, професор Ю. В. Баулин

У монографії на основі чинного законодавства, судової практики та сучасної літератури розглядаються проблеми множинності злочинів, коли одна особа або злочинна група вчиняє не один, а два і більше злочинів. Розрізняються поняття і види одиничних злочинів як структурного елемента множинності; аналізуються види множинності — сукупність злочинів, повторність і рецидив злочинів. Досліджується проблема призначення покарання при множинності злочинів.

Для наукових і практичних працівників, студентів юридичних вузів і факультетів.

Видається в авторській редакції.

Б 1203021100–017 Без оголош ББК

© М. І. Бажанов, 2001

© "Право”, 2001

Содержание:

Глава 1. Понятие множественности преступлений

1. Социальная и юридическая природа множественности преступлений. Значение множественности преступлений.

2. Виды множественности преступлений

3. Единичное преступление как составной элемент множественности

Глава 2. Совокупность преступлений.

1. Понятие совокупности преступлений

2. Виды совокупность преступлений

3. Квалификация совокупности преступлений

4. Отграничение совокупности преступлений от смежных понятий

Глава 3. Повторность преступлений

1. Повторность преступлений: понятие

2. Виды повторности преступлений

3. Квалификация повторности преступлений

Глава 4. Рецидив преступлений

1. Понятие рецидива преступлений

2. Виды рецидива преступлений

3. Квалификация рецидива преступлений

Глава 5. Назначение наказания при множественности преступлений

1. Назначение наказания по совокупности преступлений

2. Назначение наказания при повторности преступлений

3. Назначение наказания при рецидиве преступлений

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2021Анализ интернет сайтов