Образцы документов по гражданским делам скачать бесплатно - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

При заполнении заявки в качестве своего города укажите КИЕВ
конструктор договоров Украина

Образцы гражданско-правовых документов. Скачать


Вы находитесь здесь: Библиотека / Гражданское право Украины / Образцы гражданско-правовых документов / Скачать образцы гражданско-правовых документов
Файл: Образцы заявлений, жалоб, договоров, завещаний, доверенностей, контрактов, актов по гражданско-правовым вопросам 3-е издание, исправленное и дополненное

В історії людства не було і не буде більш ефективного способу захисту прав, ніж судовий. Це викликано самою процедурою розгляду і вирішення судових справ, яка характеризується визначеною сукупністю правил судочинства, що є обов'язковими для всіх його учасників.

У судовому процесі дії суду і учасників процесу мають певний зміст і процесуаль­ну форму вираження, вчинення і закріплення, провадяться у відповідній послідов­ності, у певному порядку, встановленому нормами законодавства України.

Процесуальний порядок провадження у судових справах визначається: системою процесуальних дій, які виконуються судом і учасниками процесу; змістом, формою, умовами виконання процесуальних дій; системою процесуальних прав і обов'язків суб'єктів процесуальних відносин, які визначають зміст процесуальних дій; гарантіями реалізації процесуальних прав і обов'язків.

Процесуальні документи мають важливе значення для оцінки правильного вирішен­ня судами справ. Судова практика, на жаль, знає немало випадків, коли неправильне складання документів стало підставою для скасування або зміни судових рішень, що вказує на недоліки в роботі судді (суду) або ж на суддівську помилку.

Закон не встановлює - і це практично неможливо - повної визначеної форми складання процесуальних судових документів, передбачених процесу­альним законодавством. Однак у законі є необхідні реквізити (форма, зміст тощо) ряду судових документів. Важливою рисою кожного судового документа є його за­конність і обґрунтованість. Це також вимагає чіткості, повноти і логічної послідов­ності у викладенні документів з питань, які судом вирішуються.

У судовій практиці напрацьовані певні форми процесуальних документів, по­слідовність викладення в них подій та фактів. Між тим аналіз судової практики вказує на те, що при складанні процесуальних документів судами інколи допус­кається спрощення або, навпаки, невиправдано багатослівна форма викладення, що, безперечно, знижує їх цінність. Грамотне складання процесуальних судових документів має велике значення для підвищення культури судочинства і виховної ролі суддів.

Цей розділ нашого порталу якраз і призваний ознайомити практичних працівників суду, сту­дентів юридичних вузів зі зразками основних процесуальних актів, які постановля­ють суди при здійсненні правосуддя у цивільних, адміністративних, господарських та кримінальних справах.


Другие материалы по теме Цивилистика:

Гражданский кодекс Украины научно-практический комментарий

Украинское гражданское право: Общая часть. Академический курс. Учебник, - М.: Атика, 2005

Гражданское право Украины: Учеб. пособие. для дистанционного обучения. - М.: Ун-т Украины ", 2005.


Комментарий к ГПК Украины Фурса, Щербак 

Гражданский процессуальный кодекс Украины 1963 г.: Научно-практический комментар

Гражданское процессуальное право Украины. Конспект лекций 

Написание судебных решений. Пособие для судей

Зразки цивільних процесуальних документів. Настільна книга судді - читати
юридическая помощь онлайн на Укр-ПравоНа нашем информационном веб-ресурсе Вы обладаете отличной возможностью найти всё, что нужно для эффективного разрешения Вашей проблемы: примеры судебной практики, все актуальные правовые акты, шаблоны юридических документов, комментарии к существующему законодательству, словарь правовых терминов и адресная информация всех органов и учреждений Украины.


юридическая помощь онлайн

Информационно-юридический сайтООО «Право Украины» предоставляет уникальную возможность Вам - использовать компетентную юридическую консультацию - консультация юриста онлайн от наших опытных юристов. В целом, если Вы столкнулись с юридическим вопросом, и Вам нужна эффективная помощь юриста онлайн – заполните форму вопроса. Мы приложим все усилия, для того чтобы Ваши права и интересы были гарантировано защищены!


ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2018Анализ интернет сайтов